Μινέρβα: Στόχος για χρήση ανακυκλωμένου πλαστικού 30% μέχρι το 2030

Η ΜΙΝΕΡΒΑ αναλαμβάνει δράση σήμερα και υιοθετεί την κυκλική προσέγγιση για τη βιώσιμη ανάπτυξη, με βασικό στόχο τη χρησιμοποίηση λιγότερων πόρων για την παραγωγή και την ενίσχυση της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης των υλικών, που θα αποφέρουν τη μείωση των απορριμμάτων.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΜΙΝΕΡΒΑ υλοποιεί ένα πρόγραμμα για τη μείωση της χρήσης πρωτογενούς πλαστικού και αύξηση της χρήσης ανακυκλωμένου πλαστικού στις συσκευασίες της.

Σήμερα, χρησιμοποιεί 20% ανακυκλωμένο πλαστικό στις συσκευασίες λαδιών 1 λίτρου, με στόχο μέχρι το 2030 το ποσοστό αυτό θα ανέλθει στο 30%. Το πρόγραμμα αφορά σε πρώτη φάση όλες τις συσκευασίες λαδιών 1 λίτρου από τα brand Μινέρβα, Χωριό, Μάνα και Νίκη (ελαιόλαδα, πυρηνέλαια, σπορέλαια), δηλαδή περίπου 3 εκατομμύρια μπουκάλια ετησίως.

Η πολιτική αυτή έρχεται ως συνέχεια των διαρκών περιβαλλοντικών δράσεων της ΜΙΝΕΡΒΑ που ενισχύουν την ανακύκλωση πλαστικού. Εδώ και χρόνια, όλες οι συσκευασίες λαδιών της εταιρίας προέρχονται από 100% ανακυκλώσιμο πλαστικό.