Το έργο Νew Start για εφήβους και νεαρούς ενήλικες με ψυχοκοινωνικές δυσκολίες

Το έργο Νew Start υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Κέντρο Παιδιού και Εφήβου» μέσω της Ειδικής Μονάδας Ψυχικής Υγείας «Οσελότος» διάρκειας 18 μηνών απευθύνεται σε εφήβους και νεαρούς ενήλικες (15-23 ) με ψυχοκοινωνικές δυσκολίες που έχουν αναπτύξει αποκλίνουσα συμπεριφορά ή διατρέχουν κίνδυνο να διαπράξουν κάποια αξιόποινη πράξη.

Στόχος του έργου, είναι η ενδυνάμωση των ωφελούμενων, μέσα από υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και επαγγελματικού προσανατολισμού, με σκοπό αφενός την συνέχιση της ακαδημαϊκής τους σταδιοδρομίας και αφετέρου την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Η πλειοψηφία των ατόμων αυτών δυσκολεύεται να κινητοποιηθεί στην αναζήτηση εργασίας και πολύ συχνά βιώνει την απόρριψη, τη ματαίωση και την περιθωριοποίηση. Η έμπειρη ομάδα έργου θα ενδυναμώσει τους ωφελούμενους, θα τους ενθαρρύνει και θα τους εξοικειώσει με τα βασικά βήματα εξεύρεσης εργασίας, με στόχο να αποκτήσουν πιο ενεργό κοινωνικοοικονομικό ρόλο.

Στο έργο New Start, 100 ωφελούμενοι θα λάβουν δωρεάν τις παρακάτω υπηρεσίες :

  • Υποδοχή

Αρχικά πραγματοποιείται η  αξιολόγηση και κλινική εκτίμηση του ωφελούμενου προκειμένου να ενταχθεί στις υπηρεσίες του έργου. Περιλαμβάνει  την Λήψη Ιστορικού, την Παιδοψυχιατρική – Ψυχιατρική Εκτίμηση.

  • Εξατομικευμένο Πρόγραμμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Μέσα από την χορήγηση των τεστ, των εισαγωγικών ερωτηματολογίων και της συμβουλευτικής δίνεται η δυνατότητα στον ωφελούμενο να αναπτύξει μηχανισμούς αυτογνωσίας σχετικά με την προσωπικότητα, τις ικανότητες τα ενδιαφέροντα και τις αξίες του. Αυτό θα του επιτρέψει τη δημιουργία εσωτερικού κινήτρου και την λειτουργική λήψη αποφάσεων για την επαγγελματική του εξέλιξη και την κοινωνική ζωή του. Το πρόγραμμα επαγγελματικού προσανατολισμού ολοκληρώνεται με την παράδοση έκθεσης όπου παρουσιάζονται τα αποτελέσματα και προτείνονται οι κατάλληλες επαγγελματικές κατευθύνσεις.

  • Coaching

Οι ωφελούμενοι στο  στάδιο αυτό  θα λάβουν εκπαίδευση και καθοδήγηση σε θέματα όπως: i)σύνταξη βιογραφικού σημειώματος ii)χρήση διαδικτύου για αναζήτηση θέσεων εργασίας iii)προετοιμασία για συνέντευξη με πιθανούς εργοδότες iv) δικτύωση και συνεργασία με κοινωνικές υπηρεσίες και φορείς εκπαίδευσης. Για το σκοπό αυτό θα χρησιμοποιηθούν στοιχεία των μεθόδων “Professional NEET Assistance and Updating Information” (Erasmus + Program) .

  • Ψυχική Ενδυνάμωση – Βελτίωση Επικοινωνιακών και Κοινωνικών Δεξιοτήτων

Ευρύτερος στόχος του έργου είναι να παρασχεθεί στους ωφελούμενους η απαιτούμενη υποστήριξη, ώστε να ενισχυθούν ψυχοσυναισθηματικά και να ενδυναμωθούν στην διαδικασία ανεύρεσης εργασίας και στην ομαλή ένταξή τους στα εργασιακά πλαίσια. Επιπλέον να βελτιώσουν τις επικοινωνιακές και κοινωνικές τους δεξιότητες, έτσι ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τις αυξανόμενες απαιτήσεις στην αγορά εργασίας.  θα επιτευχθεί μέσα από βιωματική εκπαίδευση (παιχνίδια ρόλων και βιωματικές ασκήσεις) και βάσει  των αρχών της θεωρίας της Μη Βίαιης Επικοινωνίας ( M. Rozenberg ) και της Θεωρίας Φυσικών Συστημάτων (Bowen Theory).