Το πρόγραμμα «Δεσμός για τους Νέους» στηρίζει τη δημιουργία θέσεων εργασίας για άνεργους

Το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο ΔΕΣΜΟΣ ανακοινώνει και φέτος, για τρίτη χρονιά, την έναρξη του προγράμματος «Δεσμός για τους Νέους» που έχει ως στόχο τη χρηματοδότηση θέσεων απασχόλησης για άνεργους νέους σε κοινωφελείς οργανισμούς της χώρας.

Φέτος, ως αποτέλεσμα της πρωτοφανούς κρίσης που έχει δημιουργήσει η πανδημία, μέρος των θέσεων που υπάγονται στο πρόγραμμα, θα αφορούν σε θέσεις συνδεόμενες με την ανταπόκριση φορέων στη διαχείριση των επιπτώσεων του COVID-19.

Το πρόγραμμα «Δεσμός για τους Νέους» είναι ένα πανελλαδικό πρόγραμμα διάρκειας ενός έτους το οποίο αποσκοπεί στη δημιουργία αμειβόμενων θέσεων εργασίας σε φιλανθρωπικούς οργανισμούς για άνεργους νέους. Στόχος του προγράμματος είναι αφενός να βοηθήσει τους νέους να αποκτήσουν πολύτιμη επαγγελματική εμπειρία, αφετέρου να διευκολύνει τους οργανισμούς να ενισχύσουν τις δυνατότητές τους και να διευρύνουν το έργο τους, μεγιστοποιώντας τον θετικό κοινωνικό τους αντίκτυπο. Μέσω του προγράμματος μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, φορείς κοινωνικής πρόνοιας και οι κατάλληλοι υποψήφιοι μπορούν να συνυποβάλλουν αίτηση συμμετοχής, και να ενισχύσουν το όραμα τους διεκδικώντας την υποστήριξη του προγράμματος.

Από την έναρξη του προγράμματος το 2015, ο Δεσμός κατάφερε να δημιουργήσει 26 διαφορετικές θέσεις εργασίας, καλύπτοντας όχι μόνο ένα μεγάλο γεωγραφικό εύρος, αλλά και μια ευρεία γκάμα επαγγελμάτων, ειδικοτήτων και τομέων δράσης. Επιπλέον, αξίζει να αναφερθεί ότι το 86% των συμμετεχόντων εξακολουθεί να απασχολείται από τον οργανισμό και μετά το πέρας του προγράμματος.

Η υποβολή αιτήσεων ξεκινάει την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2020 και η διαδικασία ολοκληρώνεται την Τρίτη 1η Δεκεμβρίου 2020. Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει ως προς την περιγραφή και τους στόχους της θέσης εργασίας, τον αντίκτυπό της στο έργο του οργανισμού και το κοινωνικό σύνολο και ως προς το προφίλ του υποψηφίου. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να μην εργάζονται ήδη στον οργανισμό, καθώς και να υποβάλλουν υποψηφιότητα για θέση με σαφή μετρήσιμα αποτελέσματα και αντίκτυπο.

Φέτος, το πρόγραμμα «Δεσμός για τους Νέους» υλοποιείται με την υποστήριξη των: VISA Ελλάδος, ΤΙΤΑΝ Τσιμέντων Α.Ε., The Andreas Mentzelopoulos Foundation, The Hellenic Initiative Australia, ΕΛΑΪΣ-Unilever Hellas, Εταιρεία Λαμπαδάριος & Συνεργάτες, Ίδρυμα Μποδοσάκη, ΚΑΛΛΙΣΤΗ, Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, καθώς και μιας σημαντικής ανώνυμης δωρεάς ιδιώτη.

Ο Δεσμός θα προσπαθήσει για ακόμη μια χρονιά να συμβάλει, ώστε τα όνειρα νέων ανθρώπων να γίνουν πραγματικότητα και με τη συνεισφορά τους να επωφεληθούν Κοινωφελείς Οργανισμοί καθώς και οι ωφελούμενοί τους σε όλη τη χώρα!

Εδώ μπορείτε να βρείτε:

  • Όλες τις πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις, τη διαδικασία, τα απαιτούμενα έγγραφα, τα κριτήρια επιλογής και το χρονοδιάγραμμα.
  • Απαντήσεις στις συχνότερες ερωτήσεις για το πρόγραμμα (FAQs).
  • Την αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα.