Mondelēz: Υποστηρίζει παγκόσμιες προσπάθειες για την αύξηση των ποσοστών ανακύκλωσης

Η εταιρεία δεσμεύτηκε να ενισχύσει πρωτοβουλίες και προσπάθειες για την ανακύκλωση συσκευασιών.

Η Mondelēz International ανακοινώνει την υποστήριξή της σε παγκόσμιες προσπάθειες που αποσκοπούν στην αύξηση των ποσοστών ανακύκλωσης πλαστικών απορριμμάτων, συμπεριλαμβανομένων των εύκαμπτων μεμβρανών συσκευασίας, και ζητάει μεγαλύτερη συνεργασία σε ολόκληρο τον κλάδο για την ανάπτυξη και εφαρμογή αποτελεσματικών προγραμμάτων Διευρυμένης Ευθύνης του Παραγωγού (Extended Producer Responsibility – EPR) για να συμβάλει στην πραγματοποίηση μιας πιο κυκλικής οικονομίας.

Ομοίως, η εταιρεία έχει υπογράψει την Επιχειρηματική Πρόσκληση για μια Συνθήκη των Ηνωμένων Εθνών για τη ρύπανση των πλαστικών, η οποία καλεί τις κυβερνήσεις να υιοθετήσουν μια πιο εναρμονισμένη προσέγγιση στη χάραξη πολιτικής, να αυξήσουν τις επενδύσεις σε υποδομές και να συντονίσουν την ανάπτυξη υποδομών για την αντιμετώπιση των πλαστικών αποβλήτων.

«Χρειαζόμαστε συντονισμένη και συνεργατική δράση για την προώθηση συστημάτων ανακύκλωσης που καλύπτουν εύκαμπτες μεμβράνες, έτσι ώστε περισσότερα από τα ελαφριά, πολυστρωματικά πλαστικά που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία ζαχαρωδών προϊόντων και σνακς να συλλέγονται, να επεξεργάζονται και τελικά να επαναχρησιμοποιούνται αντί να καταλήγουν στο περιβάλλον», δήλωσε ο Rob Hargrove, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Έρευνας, Ανάπτυξης & Ποιότητας για τη Mondelēz International.

«Οι πλαστικές μεμβράνες βοηθούν στη διατήρηση της ασφάλειας των τροφίμων και στη μείωση της σπατάλης τους, αλλά πρέπει να βελτιώσουμε σημαντικά τους ρυθμούς ανακύκλωσής τους. Παράλληλα με τις σημαντικές χρηματοδοτικές συνεισφορές που θα κάνουμε μέσω εθελοντικών και υποχρεωτικών προγραμμάτων, προωθούμε δημόσιες και ιδιωτικές εταιρικές συνεργασίες και προγράμματα ανακύκλωσης για την κατασκευή καλύτερων υποδομών, έτσι ώστε αυτά τα υλικά να μην είναι μόνο απλά σχεδιασμένα να ανακυκλώνονται, αλλά να ανακυκλώνονται πραγματικά», πρόσθεσε.

Η Mondelēz International ήδη υποστηρίζει πρωτοβουλίες σε αγορές που προωθούν την κυκλική οικονομία και τα συστήματα ανακύκλωσης κλειστού βρόχου, όταν αυτά τα προγράμματα λαμβάνουν υπόψη εύκαμπτες ταινίες.

Με δεσμεύσεις σε περίπου 15 τοποθεσίες, συμπεριλαμβανομένων της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Πολωνίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Βραζιλίας, της Κολομβίας, της Ινδίας, των ΗΠΑ και της Αυστραλίας, οι συνεισφορές της Mondelēz International καλύπτουν αγορές που αντιπροσωπεύουν περίπου το 40% της παγκόσμιας βάσης εσόδων της.

Επιπλέον, η εταιρεία είναι ενεργό μέλος του Συμφώνου Πλαστικών των Η.Π.Α., του Συμφώνου για τα Πλαστικά του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ έχει υπογράψει και την Παγκόσμια Δέσμευση για την Νέα Οικονομία Πλαστικών του Ιδρύματος Ellen MacArthur. Η Mondelēz International έχει επίσης συνεισφέρει στο ψηφιακό πρόγραμμα υδατογράφησης (watermarking) του European Brands Association (AIM), Holy Grail 2.0, και είναι μία από τις πολλές εταιρείες που συνεργάζονται με το Φόρουμ Καταναλωτικών Προϊόντων για τα πλαστικά απορρίμματα. «Η αντιμετώπιση της πρόκλησης της ανακυκλωσιμότητας των πλαστικών θα απαιτήσει άνευ προηγουμένου συνεργασία μεταξύ βιομηχανιών, κλάδων και γεωγραφικών περιοχών, δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών», δήλωσε ο Russell Dyer, Επικεφαλής Επικοινωνίας της Mondelēz International.

«Χρειάζεται μια συντονισμένη διεθνής απάντηση, η οποία δημιουργεί για τις επιχειρήσεις και τις κυβερνήσεις ένα κοινό πλαίσιο κατανόησης των αιτιών της ρύπανσης πλαστικών, αλλά και των πιο αποτελεσματικών διαδικασιών και εναρμονισμένων πολιτικών που απαιτούνται για την αντιμετώπισή της». Η εταιρεία έχει ήδη σημειώσει σημαντική πρόοδο στους στόχους ανακύκλωσης συσκευασιών, αφαιρώντας 65.000 τόνους συσκευασίας από το προϊοντικό της χαρτοφυλάκιό μεταξύ 2013 και 2020 και βρίσκεται σε καλό δρόμο για την επίτευξη του στόχου της το 2025 για 100% συσκευασίες που έχουν σχεδιαστεί για ανακύκλωση με περίπου το 94% όλων των συσκευασιών να είναι ήδη σχεδιασμένο για ανακύκλωση.

Οι χάρτινες συσκευασίες, καθώς και μερικά από τα άκαμπτα πλαστικά και εύκαμπτες πλαστικές μεμβράνες, που χρησιμοποιούνται από τη Mondelēz International είναι σχεδιασμένα με τρόπο που μπορούν να ανακυκλωθούν. Επιπλέον, όλες οι συσκευασίες ινών που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση, την αποστολή και την προβολή των προϊόντων της σε όλο τον κόσμο προέρχονται από βιώσιμες πηγές, είτε πρόκειται για ανακύκλωση ή πιστοποιημένες για τη μη αποψίλωση των δασών. Σε απόδειξη της δέσμευσής της για την κυκλική οικονομία, η Mondelēz International έγινε επίσης η πρώτη εταιρεία στη συγκεκριμένη κατηγορία που δεσμεύτηκε να χρησιμοποιήσει ανακυκλωμένο πλαστικό στα δοχεία για τη σειρά τυριού κρέμας Philadelphia, καθώς και στη συσκευασία για τη βρετανική μάρκα Dairylea. Η αλλαγή στη συσκευασία για το Philadelphia θα πραγματοποιηθεί το 2022 και αποτελεί μέρος της απόφασης της εταιρείας να μειώσει τη χρήση νέων πλαστικών στο αποτύπωμα των συσκευασιών της και να ενθαρρύνει την υιοθέτηση και τη χρήση ανακυκλωμένου υλικού σε συσκευασίες καταναλωτικών προϊόντων.