Μεταλλευτικός κλάδος: «Οδηγός» στην αναπτυξιακή πορεία της Ελλάδας

Η βιομηχανία κατάφερε όχι μόνο να ορθοποδήσει αλλά και να αναπτυχθεί στις συνθήκες πρωτόγνωρης αστάθειας και αβεβαιότητας που δημιούργησε η πανδημία του Covid-19.

Μετά από την αποκαρδιωτική εικόνα που άφησε ο τουρισμός και με το ξέσπασμα του δεύτερου κύματος της πανδημίας, απαιτείται η γρήγορη στροφή σε ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο με επενδύσεις και εξωστρέφεια, ώστε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που δημιουργεί η υγειονομική αυτή κρίση και να περάσουμε από τη φάση της ύφεσης στην ανάπτυξη της οικονομίας μας.

Στη δύσκολη αυτή συγκυρία, ο μεταλλευτικός κλάδος έδειξε ανθεκτικότητα, αξιοπιστία και προσαρμόστηκε στα νέα δεδομένα με υπευθυνότητα, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στους εργαζομένους , ενώ υποστήριξε το σύστημα υγείας και συνέβαλλε στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας. Σύμφωνα μάλιστα με στοιχεία που προκύπτουν από την ΕΛΣΤΑΤ , τον Ιούλιο του 2020 ο δείκτης του κλάδου των λοιπών ορυχείων και λατομείων σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση +21,3% σε σχέση με τον Ιούνιο του 2020, που σημαίνει πως  η επίδοση αυτή της μεταλλουργίας συνέβαλε καθοριστικά ώστε η συνολική βιομηχανική παραγωγή στην Ελλάδα να ανακάμψει κατά 3,9% την συγκεκριμένη περίοδο.

Η Ελλάδα διαθέτει σημαντικό ορυκτό πλούτο, ο οποίος περιλαμβάνει ποικιλία μεταλλευμάτων και ορυκτών, πολύ χρήσιμων για την παραγωγή τεχνολογικών προϊόντων, τη δημιουργία φαρμάκων, την προστασία του περιβάλλοντος και πολλών άλλων.  Η  ΒΑ Χαλκιδική, η οποία θεωρείται μία από τις δυναμικότερες αποθεματικά και πλουσιότερες μεταλλευτικά περιοχές  της Ευρώπης, διαθέτει σε εκμεταλλεύσιμες περιεκτικότητες, βασικά και πολύτιμα μέταλλα όπως χαλκό, χρυσό, μόλυβδο, ψευδάργυρο και άργυρο.

Η επένδυση της Ελληνικός Χρυσός στα μεταλλεία Κασσάνδρας στη ΒΑ Χαλκιδική, θεωρείται  μία από τις μεγαλύτερες ξένες επενδύσεις στη χώρα, έχει ιδιαίτερα θετική συνεισφορά στην οικονομία και στην απασχόληση της περιοχής, ενώ έως σήμερα έχει επενδύσει περίπου $1 δισ.  Με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και με δέσμευση για την προστασία των εργαζομένων της, αλλά και του περιβάλλοντος, έχει  αποφέρει έως σήμερα €375 εκατ. έσοδα στο ελληνικό κράτος, €348 εκατ. σε μισθούς και επιδόματα, με αξιοσημείωτο το γεγονός ότι απασχολεί 1.650 εργαζόμενους, με 9 στους 10 να προέρχονται από τον Δήμο Αριστοτέλη, εξασφαλίζοντας τη μείωση της ανεργίας στην περιοχή. Παράλληλα, έχει αποφέρει  €747 εκατ. από εξαγωγές, €892 εκατ. σε Έλληνες προμηθευτές και περισσότερα από €20 εκατ. σε έργα υποδομής και δράσεις για την παιδεία, τον πολιτισμό, το περιβάλλον και άλλους τομείς. Σήμερα, η εταιρεία εφαρμόζει τις πλέον βέλτιστες τεχνολογίες για την ασφαλή και υπεύθυνη λειτουργία των μεταλλείων.

Οι μέχρι σήμερα επενδύσεις αφορούν, μεταξύ άλλων, στα ενεργά μεταλλεία Ολυμπιάδας και Στρατωνίου-Μαύρων Πετρών – τα οποία έχουν εκσυγχρονιστεί από την Ελληνικός Χρυσός και βρίσκονται αμφότερα σε φάση παραγωγής – καθώς και σε κατασκευαστικές εργασίες για το έργο των Σκουριών, που αυτή την στιγμή βρίσκεται σε καθεστώς συντήρησης, έχοντας ολοκληρωθεί κατά 50%.