Η PwC Ελλάδας υποστηρίζει το Antivirus Crowdhackathon

H PwC Ελλάδας υποστηρίζει ενεργά την προσπάθεια καταπολέμησης της πανδημίας, μέσω μιας σειράς δράσεων με πιο πρόσφατη την υποστήριξη του Antivirus Crowdhackathon, τον πρώτο απομακρυσμένο μαραθώνιο καινοτομίας για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας. Το όλο εγχείρημα διοργανώνεται από την Περιφέρεια Αττικής. Στο πλαίσιο σχετικής διαδικτυακής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου, ο Γιώργος Κολλιδάς, Technology Consulting Leader και ο Ιωσήφ Μπελούκας, Director, Data & Analytics της PwC Ελλάδας ανέδειξαν την ομάδα Nable Solutions ως την ομάδα επιλογής της PwC. Η εταιρεία θα υποστηρίξει την Nable Solutions με χρηματικό ποσό, ενώ τα στελέχη της θα υλοποιήσουν σειρά συναντήσεων mentoring για την περαιτέρω εξέλιξη της ιδέας που προτείνει.

Η πρόταση της Nable Solutions αφορά στην υπηρεσία “Assistant Volunteer”. Πρόκειται για μια SaaS πλατφόρμα με σκοπό τη βέλτιστη διαχείριση πιστοποιημένων εθελοντών που είναι αναγκαίοι, και την υποστήριξη ευάλωτων πολιτών που βρίσκονται σε ανάγκη, αλλά και την δημιουργία οργανωμένων επιχειρησιακών ή κοινωνικών δράσεων στο πλαίσιο διαχείρισης της κρίσης Covid-19.

Η συμμετοχή της PwC στην πρωτοβουλία ξεκίνησε κατά το 2ο κύκλο με τη συμμετοχή στελεχών της εταιρείας και την αξιολόγηση των προτάσεων των ομάδων. Σε συνέχεια του 2ου κύκλου και κατόπιν διαρκούς αξιολόγησης μιας σειράς ομάδων, η PwC, η οποία και συνεχίζει να υποστηρίζει το διαγωνισμό, προέβη σε ανακοίνωση για τη χρηματική υποστήριξη της Nable Solutions με στόχο την ενίσχυση της προετοιμασίας και υλοποίησης της ιδέας.

Ο Γιώργος Κολλιδάς, Technology Consulting Leader, της PwC Ελλάδας κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης σημείωσε: “ Η επιλογή της Nable Solutions και της υπηρεσίας “Assistant Volunteer” δεν είναι τυχαία, καθώς έχει εφαρμογή σε ένα εύρος κοινωνικών θεμάτων όπου απαιτείται η διαχείριση εθελοντών. Με στόχο τη δημιουργία εμπιστοσύνης με την κοινωνία και την επίλυση σημαντικών προβλημάτων, η αξιολόγησή μας έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα και στο σκοπό που εξυπηρετεί η υπηρεσία, πέραν από την αρτιότητα μιας σειράς τεχνικών κριτηρίων και ωριμότητας της ιδέας.”

Ο Μάριος Ψάλτης, CEO της PwC Ελλάδας δήλωσε σχετικά: “Είναι πιο σημαντικό από ποτέ να υποστηρίξουμε την κοινωνία και ταυτόχρονα τις νεοφυείς επιχειρήσεις που συμβάλλουν με τις προτάσεις τους στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Στόχος μας στην PwC είναι η αξιοποίηση της εμπειρίας, των γνώσεων και των δεξιοτήτων μας για να υποστηρίξουμε δραστηριότητες που κάνουν τη διαφορά και δημιουργούν αποτελέσματα με διάρκεια για την κοινωνία.”

Το Antivirus Crowdhackathon αποτελεί τον πρώτο απομακρυσμένο μαραθώνιο καινοτομίας και τεχνολογίας για εφαρμογές και μεθοδολογίες για την οικονομία και την κοινωνία. Στόχος της διοργάνωσης, που υλοποιείται από την Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία με την Crowdpolicy είναι η υποστήριξη καινοτόμων ιδεών και προτάσεων που στοχεύουν στην επίλυση σημαντικών προβλημάτων που αναδεικνύονται από την πανδημία, στην οικονομία και στην κοινωνία.