Δωρεά Συστήματος Μακράς Υποστήριξης Καρδιάς και Πνευμόνων στη ΜΕΘ του «ΣΩΤΗΡΙΑ» από 5 Ασφαλιστικές Εταιρείες

Οι ασφαλιστικές εταιρείες ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική, NP Ασφαλιστική, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Ασφαλιστική και ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Ασφαλιστική, προχώρησαν τον Δεκέμβριο, στη δωρεά ενός Συστήματος Μακράς Υποστήριξης Καρδιάς και Πνευμόνων (Extracorporeal Μembrane Οxygenation – ECMO) στην ΜΕΘ της Α’ Πανεπιστημιακής Πνευμονολογικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η ΣΩΤΗΡΙΑ».

Ο εν’ λόγω εξοπλισμός προσφέρεται κατόπιν υπόδειξης των υπευθύνων του Νοσοκομείου για την ενίσχυση της ΜΕΘ και για περιπτώσεις που αφορούν στη νοσηλεία βαρέως πασχόντων ασθενών με COVID-19. Το κόστος για την προμήθεια του συστήματος, μαζί με την 3ετή του συντήρηση, υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ (πλέον φόρων) και καλύφθηκε από κοινού από τις πέντε (5) ανωτέρω ασφαλιστικές εταιρείες, ενώ επιπλέον αναλώσιμα υλικά αξίας περί των 8.000 ευρώ προσέφερε η προμηθεύτρια εταιρεία Santair A.E.

«Με ιδιαίτερη ικανοποίηση, ανακοινώνουμε την παροχή ιατρικού εξοπλισμού τελευταίας τεχνολογίας στο Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», ως ελάχιστη συνεισφορά στις άοκνες προσπάθειες του Ιατρικού και Νοσηλευτικού προσωπικού για την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Οι εταιρείες μας, όπως και το σύνολο του ασφαλιστικού κλάδου, κατανοούν απόλυτα τις ανάγκες που προκύπτουν από την υγειονομική κρίση και για αυτό συνεργάζονται και συστρατεύονται  στην προσπάθεια για τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας» αναφέρουν σε κοινή τους δήλωση, οι εκπρόσωποι των πέντε εταιρειών.