Νέο πρότυπο εξωτερικής διασφάλισης απολογισμών βιωσιμότητας GRI από την FBRH UK

Αποτελεί, παγκόσμια, το μοναδικό Πρότυπο Εξωτερικής Διασφάλισης που είναι ειδικά σχεδιασμένο για απολογισμούς βιωσιμότητας σύμφωνα με τα GRIStandards, ενώ έχει επίσης σχεδιαστεί για να Αυξήσει τη Θετική Αλλαγή (ΑΘΑ).

Η FBRH UK λανσάρει ένα νέο Πρότυπο Εξωτερικής Διασφάλισης Απολογισμών Βιωσιμότητας. Ως η μόνη διασφάλιση παγκοσμίως που είναι ειδική για απολογισμούς βιωσιμότητας σύμφωνα με τα GRI Standards, καλύπτει ένα σημαντικό κενό στην αγορά και στοχεύει στην αύξηση, τόσο της ποιότητας των απολογισμών κατά GRI, όσο και του ρυθμού αλλαγής και του αριθμού των εταιρειών που φέρνουν θετικές αλλαγές στο περιβάλλον, την οικονομία και την κοινωνία.

Τα GRI Standards είναι τα πιο δημοφιλή πρότυπα αναφοράς βιωσιμότητας παγκοσμίως, με το 80% των 250 μεγαλύτερων εταιρειών στον κόσμο να τα χρησιμοποιούν για τους απολογισμούς τους. Αποτελούν το μοναδικό, παγκοσμίως, πλήρες σύνολο προτύπων που περιλαμβάνει όλους τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs), καθώς και το συνιστώμενο πλαίσιο αναφοράς από το Παγκόσμιο Σύμφωνο του ΟΗΕ (UN Global Compact).

Η έκδοση απολογισμών βιωσιμότητας αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για τις επιχειρήσεις προκειμένου να εντοπίσουν τις σημαντικότερες επιπτώσεις τους και στη συνέχεια να προχωρήσουν σε μέτρηση, διαχείριση και αλλαγή τους. Ο Σάιμον Πιτσιλλίδης, ιδρυτής της FBRH, δήλωσε: «Στον κόσμο μας σήμερα, με πληθυσμό άνω των 7 δισεκατομμυρίων ανθρώπων, είναι πλέον απολύτως αναγκαίο να εδραιώσουμε μια κουλτούρα βιώσιμης ανάπτυξης στην πλειονότητα των επιχειρήσεων. Ο περίπλοκος κόσμος μας απαιτεί να είμαστε μέλη ενός συστήματος που αναγνωρίζει όλες τις αρνητικές επιπτώσεις (περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές) και αναλαμβάνει δράση για να τις περιορίσει πριν γίνουν προβλήματα, όπως η κλιματική αλλαγή.»

Τα κύρια χαρακτηριστικά της Διασφάλισης Απολογισμών Βιωσιμότητας από την FBRH (για απολογισμούς κατά GRI) είναι:

  • Σχεδιάστηκε για να Αυξήσει τη Θετική Αλλαγή (ΑΘΑ)
  • Βοηθά τις επιχειρήσεις να γίνουν μέρος της ευρύτερης φιλοσοφίας, με δράσεις που αυξάνουν τη θετική αλλαγή. Σε ολόκληρο τον κόσμο, υπάρχει μια άνευ προηγουμένου κινητοποίηση προς τη βιωσιμότητα. Οι εταιρείες που συμμετέχουν πλήρως βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και είναι καλά προετοιμασμένες για να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
  • Συμβάλλει στη δημιουργία μιας κουλτούρας βιώσιμης ανάπτυξης με διαφορετικά επίπεδα Διασφάλισης.
  • Σχεδιάστηκε για να βελτιώσει την ποιότητα, τόσο της διασφάλισης, όσο και των απολογισμών βιωσιμότητας κατά GRI
  • Διαθέσιμο σε όλους τους παρόχους διασφάλισης παγκοσμίως. Οι πάροχοι διασφάλισης της FBRH πρέπει να είναι κάτοχοι τίτλου εξετάσεων GRI, μια σημαντική προϋπόθεση, σχεδιασμένη ώστε να βελτιώσει την ποιότητα τόσο της διασφάλισης όσο και των απολογισμών βιωσιμότητας κατά GRI.
  • Σε παγκόσμιο επίπεδο, το μοναδικό Πρότυπο Διασφάλισης ειδικά για Απολογισμούς Βιωσιμότητας σύμφωνα με τα GRI Standards
  • Προσιτή αρχική τιμή ακόμη και για μικρότερες εταιρείες: με αρχική τιμή Ευρώ 3150 + ΦΠΑ για την Βασική Διασφάλιση Απολογισμών Βιωσιμότητας από την FBRH (εξασφαλίζει ότι πληρούνται όλες οι απαιτήσεις του GRI).