Η probunkers συνυπογράφει το The Neptune Declaration

Η probunkers συμμετέχει μαζί με περισσότερες από 300 εταιρείες και οργανισμούς για να βοηθήσει στην επίλυση της ανθρωπιστικής κρίσης των ναυτικών.

H probunkers συνυπέγραψε τη διακήρυξη για την Ευημερία των Ναυτικών και τις αλλαγές πληρωμάτων, The Neptune Declaration on Seafarer Wellbeing and Crew Change σε μια παγκόσμια έκκληση για δράση για τον τερματισμό της άνευ προηγουμένου κρίσης στις αλλαγές πληρωμάτων που προκλήθηκε από τον Covid.  Οι υπογράφοντες αναγνωρίζουν ότι έχουμε κοινή ευθύνη να διασφαλίσουμε ότι η τρέχουσα κρίση αλλαγής ναυτικών πληρωμάτων πρέπει να επιλυθεί το συντομότερο δυνατό και να χρησιμοποιήσουμε τα διδάγματα από αυτή ως ευκαιρία για την οικοδόμηση μιας πιο δυνατής θαλάσσιας αλυσίδας εφοδιασμού.

«Οι ναυτικοί αντιμετωπίζουν μια απαράδεκτη και άδικη μεταχείριση από κυβερνήσεις και φορείς.  Οι ναυτικοί πρέπει να αναγνωριστούν ως εργαζόμενοι πρώτης γραμμής, καθώς διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στη διατήρηση διακίνησης του παγκόσμιου εμπορίου, ενώ ολόκληρος ο κόσμος μάχεται μέσω της πανδημίας. Έχουμε μια μοναδική ευκαιρία να κάνουμε τη διαφορά, ενώνοντας τις δυνάμεις μας για να υποστηρίξουμε την καρδιά και την ψυχή των πλοίων μας, δηλαδή τους ναυτικούς μας. “, δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της probunkers, Αλέξανδρος Προκοπάκης.

Η πανδημία έχει δημιούργησε μια άνευ προηγουμένου κρίση και στις αλλαγές πληρωμάτων  που έχει επηρεάσει εκατοντάδες χιλιάδες ναυτικούς και σε πολλές περιπτώσεις τους έχει αναγκάσει να παραμείνουν εγκλωβισμένοι σε πλοία μετά τη λήξη των συμβάσεων τους. Παρά τις σημαντικές προσπάθειες για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι ναυτικοί ως αποτέλεσμα της πανδημίας, το ζήτημα δεν έχει επιλυθεί ακόμη.  Αυτός δεν είναι αποδεκτός τρόπος αντιμετώπισης των ναυτικών, οι οποίοι είναι οι εργαζόμενοι πρώτης γραμμής της ναυτιλιακής βιομηχανίας που μεταφέρει το 90% του παγκόσμιου εμπορίου.

Σχετικά με το The Neptune Declaration

Περισσότερες από 300 εταιρείες και οργανισμοί αναγνωρίζουν ότι έχουν κοινή ευθύνη βάσει των ρόλων τους στην εφοδιαστική αλυσίδα και στη ναυτιλία και  πέραν αυτής, να διασφαλίσουν ότι η κρίση στις αλλαγές πληρωμάτων θα επιλυθεί το συντομότερο δυνατό. Έχουν υπογράψει τη διακήρυξη για την Ευημερία των Ναυτικών και τις αλλαγές πληρωμάτων, The Neptune Declaration που ορίζει τέσσερις κύριες δράσεις για τη διευκόλυνση των αλλαγών πληρωμάτων και τη διατήρηση της λειτουργίας της παγκόσμιας αλυσίδας εφοδιασμού:

  • Αναγνώριση των ναυτικών ως εργαζόμενους πρώτης γραμμής και παροχή προτεραιότητας σε εμβόλια Covid-19
  • Καθιέρωση και εφαρμογή ιατρικών πρωτοκόλλων υγείας βάσει των υφιστάμενων πρακτικών
  • Βελτίωση συνεργασίας εφοπλιστών και ναυλωτών για να διευκόλυνση στις αλλαγές πληρωμάτων
  • Διασφάλιση της εναέριας συνδεσιμότητας μεταξύ των βασικών λιμανιών για τους ναυτικούς