Διάκριση για τη School Synergy Snacks στα φετινά Venture Impact Awards

Μια μεγάλη διάκριση και ιδιαίτερη τιμή αποτέλεσε για την ΚοινΣΕπ «School Synergy Snacks» η βράβευσή της από την Ελληνική Πρωτοβουλία (The Hellenic Initiative).

Η βράβευση έγινε στο πλαίσιο των Venture Impact Awards 2020, ενός προγράμματος που διοργανώθηκε φέτος για πρώτη φορά και απένειμε χρηματικά βραβεία σε νέες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη και την αειφορία. Το πρόγραμμα αυτό έχει την στήριξη του Ιδρύματος Helidoni και του Κληροδοτήματος Charles C. Condes.

Η Ελληνική Πρωτοβουλία (The Hellenic Initiative) ιδρύθηκε το 2012 από Έλληνες της διασποράς και φιλέλληνες από την παγκόσμια κοινότητα, με βασικό της στόχο την καταπολέμηση των συνεπειών της οικονομικής κρίσης και την μακροπρόθεσμη ανάκαμψη της Ελλάδας. Για τον σκοπό αυτό, αναζητά διαρκώς τρόπους υποστήριξης επιχειρηματικών προσπαθειών που αφήνουν ένα κοινωνικό αποτύπωμα, δημιουργούν θέσεις εργασίας και συμβάλλουν στην τόνωση της ελληνικής οικονομίας.

Η τελετή βράβευσης πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, με παρουσία μελών του Hellenic Initiative και Ελλήνων της Διασποράς από την Αμερική.

Η School Synergy Snacks (3S), ήταν, φέτος, ένας από τους μεγάλους νικητές και έλαβε αυτή τη σημαντική οικονομική ενίσχυση για την προώθηση των δραστηριοτήτων της και την περαιτέρω διεύρυνση του κύκλου εργασιών της.