Η Mondelēz International δεσμεύεται για την καταπολέμηση της ρύπανσης

Η Mondelēz International ανακοινώνει ότι ενισχύει ακόμη περισσότερο τηδέσμευσή της για μείωση της χρήσης μη ανακυκλωμένων πλαστικών στιςσυσκευασίεςτης, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων προσπαθειών της για εξάλειψη, μείωση, αντικατάσταση και ανακύκλωση πλαστικών συσκευασιών στο χαρτοφυλάκιό της.

Παρόλο που έχει ήδη επιτύχει σημαντική μείωση της χρήσης πλαστικού αναφορικά με το βάρος στο προϊοντικό της χαρτοφυλάκιο σε σχέση με το μέσο όρο του κλάδου, η Mondelēz International επιβεβαιώνειτην αποφασιστικότητά της να συνεχίσει να μειώνει τις πλαστικές συσκευασίες. Μέχρι το 2025, η εταιρεία στοχεύει σε μείωση τουλάχιστον 25% στη χρήση μη ανακυκλωμένου πλαστικούστις άκαμπτες πλαστικές συσκευασίες της ή σε μείωση 5% στη χρήση μη ανακυκλωμένουπλαστικού στο συνολικό χαρτοφυλάκιο πλαστικών συσκευασιών.Ο στόχος αυτής της μείωσης θα επιτευχθεί μέσω ενός συνδυασμού μέτρων που περιλαμβάνουν την εξάλειψη πλαστικού υλικού, την αυξημένη χρήση ανακυκλωμένου περιεχομένου και την υιοθέτηση μοντέλων επαναχρησιμοποίησης στο προϊοντικόχαρτοφυλάκιο της εταιρείας, όπου είναι εφικτό να γίνει.«Η υποστήριξή μας σεένα πιο βιώσιμο μέλλον αναφορικά με τη χρήση πλαστικών είναι σαφής», δήλωσε ο Dirk Van de Put, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Mondelēz International. «Είμαστε ήδη ένας από τους πιο αποτελεσματικούς χρήστες πλαστικών συσκευασιών στον χώρο των καταναλωτικών αγαθών και έχουμεκάνει σημαντικά βήματα για να μειώσουμε τη χρήση πλαστικών συσκευασιών, να αντικαταστήσουμε τα πλαστικά μεάλλα υλικά και να ενισχύσουμε την ανακυκλωσιμότητα».

«Δεδομένης της ισχυρής προόδου που έχουμε σημειώσει στιςσυσκευασίεςκαι του ενδιαφέροντόςμαςνα οδηγήσουμε ένα βιώσιμο μέλλον στα σνακ, δεσμευόμαστε για μειώσεις στη χρήση μη ανακυκλωμένωνπλαστικών και για επενδύσεις στην καινοτομία για την αφαίρεση συσκευασιών ή τη μετάβαση σε πιο εύκολα ανακυκλώσιμα υλικά.»Αυτές οι δεσμεύσεις βασίζονται στουςυπάρχοντες στόχους της εταιρείας για το 2025 για τη χρήση 5% ανακυκλωμένου περιεχομένου αναφορικά με τοβάρος στιςπλαστικές συσκευασίες και για το σχεδιασμό όλων των συσκευασιών για ανακύκλωση, έναν στόχο που ήδη η εταιρεία επιτυγχάνει καθώς το94% των συσκευασιών έχουν ήδη σχεδιαστεί με τρόπο πουν επιτρέπει την ανακύκλωσή τους.Η εταιρεία επενδύει επί του παρόντος πάνω από 30 εκατομμύρια δολάρια ετησίως σε τεχνολογία, πόρους και υποδομές ανακύκλωσης και αναμένει επιτάχυνση αυτής της επένδυσης με την πάροδο του χρόνου. Συνολικά, μεταξύ 2019 και 2025, η Mondelēz International αναμένει να επενδύσει περίπου 300 εκατομμύρια δολάρια για τη δημιουργία ενός βιώσιμου μέλλοντος για τα πλαστικά.