Πάτρα και Κρήτη ενώνουν τις δυνάμεις τους για την κοινωνική επιχειρηματικότητα

Στα πλαίσια του Προγράμματος World of Difference 2021, του Ιδρύματος Vodafone και της επιτυχίας του Women Do Business να ανήκει στους 10 νικητές, ανάμεσα σε εκατοντάδες αιτήσεις ανά την Ελλάδα, η Οργάνωση έχει αναλάβει την ανάπτυξη και την υλοποίηση μιας πλατφόρμας για κοινωνικούς επιχειρηματίες με πλάνο υλοποίησης το επόμενο 6μηνο.

Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ‘‘Social Entrepreneurs’’ της Οργάνωσης, το ενδιαφερόμενο κοινό, θα μπορεί να ενημερώνεται, να καθοδηγείται και να δικτυώνεται σε θέματα που αφορούν στην κοινωνική επιχειρηματικότητα. Συγκεκριμένα, όποιος-α επιθυμεί να ξεκινήσει μια κοινωνική επιχείρηση, θα μπορεί να βρει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες συγκεντρωμένες, για το πώς να ξεκινήσει, σε ποιους/ες να απευθυνθεί και ποια βήματα να ακολουθήσει.

Για τον σκοπό αυτό, το Women Do Business αποφάσισε να ενώσει τις δυνάμεις του με ακόμη μια μη κερδοσκοπική οργάνωση, την InterMediaKT, που εδρεύει στην Πάτρα και στοχος της είναι να προσφέρει εκπαίδευση, κατάρτιση και μεταφορά γνώσεων μέσω τεχνολογικών εργαλείων, συνεργασιών και μεταφοράς ορθών πρακτικών.

Πιστεύουμε πάρα πολύ στις συνέργειες και στη σημαντικότητα, ιδίως μέσα στην Κοινωνία Πολιτών να υπάρχει αλληλουποστήριξη, αλληλοσυμπλήρωση και συνεργασία μεταξύ των φορέων της.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ το Ίδρυμα Vodafone, που μέσω του προγράμματος WOD’21, μας έδωσε αυτήν την ευκαιρία, με αποτέλεσμα να αναπτύξουμε το το οικοσύστημα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, τόσο στην Κρήτη όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά και ευρύτερα την κοινωνία μας που θα είναι και ο τελικός αποδέκτης όλης αυτής της προσπάθειας και της συνέργειας με μια πολύ καλά καταρτισμένη στο αντικείμενο της και εξαιρετικά θετική και πρόθυμη ομάδα, όπως είναι αυτή της InterMediaKT. Με τη στήριξη της Vodafone και με τόσο σημαντικούς συνεργάτες στο πλάι μας, όλα είναι δυνατά.