Mastercard: Η περιβαλλοντική συνείδηση των καταναλωτών αυξάνεται μετά το ξέσπασμα της πανδημίας

  Νέα έρευνα της Mastercard για την βιώσιμη ανάπτυξη αποκαλύπτει σημαντική αύξηση του ενδιαφέροντος των καταναλωτών για το περιβάλλον, ως αποτέλεσμα της πανδημίας του COVID-19. Περισσότεροι από 2 στους 5 Ευρωπαίους (48%) θεωρούν τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος πιο σημαντική σήμερα, από ότι την θεωρούσαν πριν το ξέσπασμα της πανδημίας. Παράλληλα, από την έναρξη της πανδημίας και μετά, 7 στους 10 Έλληνες (70%) πιστεύουν ότι η προσπάθεια μείωσης του αποτυπώματος άνθρακα, για την προστασία του περιβάλλοντος, είναι πιο σημαντική. Την ίδια στιγμή, το 52% των ευρωπαίων ερωτηθέντων, αναφέρουν πως έχουν συνειδητοποιήσει περισσότερο από ποτέ τον αντίκτυπο των ενεργειών τους στο περιβάλλον, με την Gen Z και τους Millennials (58%) να ηγούνται της κατηγορίας. Το γεγονός αυτό, καταδεικνύει την αυξανόμενη τάση των καταναλωτών για πιο οικολογικές δαπάνες και συνειδητή κατανάλωση, καθώς και την διάθεσή τους να προσφέρουν μέσα από τις αγορές τους και τα ανταποδοτικά προγράμματα τραπεζών, σε ουσιαστικές δράσεις για τον πλανήτη.

  Η επιθυμία για πιο συνειδητή κατανάλωση έχει αυξηθεί την τελευταία δεκαετία. Ωστόσο, μετά την έλευση του COVID-19, παρατηρείται μια ακόμα ταχύτερη αλλαγή στις πεποιθήσεις και τις συμπεριφορές των καταναλωτών, καθώς γίνονται πιο ευσυνείδητοι, με σχεδόν τρεις στους πέντε (58%), να πιστεύουν ότι οι εταιρείες πρέπει να συμπεριφέρονται με πιο βιώσιμους και φιλικούς προς το περιβάλλον τρόπους. Η Gen-Z ηγείται και σε αυτή τη κατηγορία (62%), παρουσιάζοντας τα υψηλότερα ποσοστά. Σε εθνικό επίπεδο, σχεδόν οι μισοί Έλληνες (45%) δηλώνουν ότι θα δώσουν μεγαλύτερη αξία σε εταιρίες που ενεργούν με υπεύθυνο και διαφανή τρόπο, ενώ το 84% των Ελλήνων θεωρούν σημαντικό οι εταιρείες να συμπεριφέρονται με έναν πιο φιλικό και βιώσιμο, προς το περιβάλλον, τρόπο.

  Η μείωση των απορριμμάτων (39%), η αντιμετώπιση της ρύπανσης του πλαστικού από συσκευασίες και προϊόντα (38%) και η μείωση της ρύπανσης της ατμόσφαιρας και των υδάτινων πόρων (35%), αποτελούν σύμφωνα με τους Ευρωπαίους τις τρεις πιο άμεσες προτεραιότητες που πρέπει να εστιάσουν οι επιχειρήσεις, μαζί με την αντιμετώπιση της πανδημίας.

  Όταν ζητήθηκε από τους Έλληνες να επιλέξουν τις άμεσες προτεραιότητες των επιχειρήσεων, συνδυαστικά με την αντιμετώπιση της πανδημίας, το 28% κρίνει πως οι επιχειρήσεις πρέπει να επικεντρωθούν στη φροντίδα της ευημερίας των υπαλλήλων τους και μόλις το 11% υποστηρίζουν την ανάγκη να εστιάσουν στην παραγωγή πιστοποιημένων και βιώσιμων προϊόντων. Τέλος, σχεδόν οι μισοί (47%) δήλωσαν ότι οι επιχειρήσεις χρειάζεται να επικεντρωθούν στη μείωση των αποβλήτων, κατά το 2021.

  Η Mastercard, στο πλαίσιο των εταιρικών της δεσμεύσεων για βιώσιμη ανάπτυξη, έχει συστήσει από τον Ιανουάριο του 2020, την περιβαλλοντική πρωτοβουλία Priceless Planet Coalition. Η πρωτοβουλία αποτελεί την πλέον μακροχρόνια δέσμευση της εταιρείας, για την υποστήριξη επιχειρήσεων και καταναλωτών στην ενίσχυση ενεργειών βιώσιμης ανάπτυξης, με στόχο τη φύτευση 100 εκατομμυρίων δέντρων. Επιπλέον, η εταιρεία έχει αναπτύξει το Mastercard Carbon Calculator μαζί με τη σουηδική fintech Doconomy. Το ψηφιακό αυτό εργαλείο είναι ενσωματωμένο στο παγκόσμιο δίκτυο της Mastercard και επιτρέπει στις τράπεζες να συμβαδίζουν και να προσαρμόζονται με τους οικολογικά ευσυνείδητούς καταναλωτές, που αναζητούν περισσότερους τρόπους ενημέρωσης σχετικά με το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των δαπανών τους. Παράλληλα, η εφαρμογή παρέχει πρόσβαση σε πληροφορίες και δεδομένα, σχετικά με το ανθρακικό αποτύπωμα των καταναλωτών, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα να συνεισφέρουν στην προσπάθεια προστασίας του περιβάλλοντος.

  Το Carbon Calculator επιτρέπει στους καταναλωτές να λαμβάνουν ένα «στιγμιότυπο» των εκπομπών άνθρακα που δημιουργούνται από τις αγορές τους, σε διάφορες κατηγορίες δαπανών. Οι υπολογισμοί της ψηφιακής εφαρμογής, υποστηρίζονται από τον ανεξάρτητο δείκτη μέτρησης ανθρακικού αποτυπώματος Åland Index, και ενισχύονται ακόμα περισσότερο, με συναφή και εύκολα ως προς την κατανόηση τους ισοδύναμα, (όπως για παράδειγμα ο αριθμός των δέντρων που απαιτούνται για την απορρόφηση μια ισότιμης ποσότητας διοξειδίου του άνθρακα), καθώς και με συμβουλές για έναν πιο βιώσιμο τρόπο ζωής. Οι καταναλωτές έχουν επίσης τη δυνατότητα να συνεισφέρουν στις δράσεις αποκατάστασης δασών του Priceless Planet Coalition, είτε μέσα από τη δωρεά χρημάτων, είτε κάνοντας χρήση των προγραμμάτων ανταμοιβής που τους προσφέρουν οι τράπεζες τους. Οι τράπεζες μπορούν να ενσωματώσουν με μεγάλη ευκολία το Carbon Calculator στις mobile εφαρμογές του, μέσω νέων API, που είναι πλέον διαθέσιμα στο Mastercard Developers.

  Η Mastercard εξοπλίζει το παγκόσμιο δίκτυό της για να αποτελέσει μια θετική δύναμη για το περιβάλλον.

  Πριν από την Παγκόσμια Ημέρα της Γης στις 22 Απριλίου, η πρωτοβουλία Priceless Planet Coalition έχει ενεργοποιήσει πολλά προγράμματα, που σχετίζονται με την βιώσιμη ανάπτυξη, με στόχο την αποκατάσταση 100 εκατομμυρίων δέντρων.

  Η πρωτοβουλία Priceless Planet Coalition συνεχίζει να αυξάνει την παγκόσμια δυναμική της και σήμερα διαθέτει περισσότερα από 50 μέλη. Για την Ευρώπη, οι πιο πρόσφατοι συνεργάτες που συμμετέχουν είναι μεταξύ άλλων οι ekko, GLS Bank, Paybox Bank, UKRSIBBANK BNP Paribas Group και Hellenic Bank.

  Εκτός από την εφαρμογή Carbon Calculator, η Mastercard προσφέρει μία σειρά από περιβαλλοντικά φιλικά προϊόντα και υπηρεσίες, όπως οι κάρτες από βιώσιμα υλικά, με στόχο τη συμβολή της στη μείωση της ρύπανσης από πλαστικό. Η εταιρεία έχει επίσης δεσμευτεί να επιτύχει καθαρές μηδενικές εκπομπές έως το 2050, επεκτείνοντας έτσι τις υφιστάμενες δεσμεύσεις της για μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Επιπρόσθετα, η Mastercard έχει εκδώσει ομόλογο βιωσιμότητας 600 εκατομμυρίων δολαρίων και πρόσφατα ανακοίνωσε αλλαγές στα προγράμματα αποζημίωσης των στελεχών της, για την επιτάχυνση της προόδου της, γύρω από τρεις παγκόσμιους στόχους ESG: ουδετερότητα άνθρακα, χρηματοοικονομική ένταξη και ισοτιμία αμοιβής φύλου. Όλα τα παραπάνω υποστηρίζουν τον στόχο της εταιρείας να οικοδομήσει μία βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ψηφιακή οικονομία.

  Ο Mark Barnett, Πρόεδρος της Mastercard Europe ανέφερε σχετικά: «Αποτελεί επιτακτική ανάγκη για τις επιχειρήσεις να αναγνωρίσουν τον ρόλο τους στην προστασία του περιβάλλοντος και τη διάσωση του πλανήτη. Η συγκεκριμένη ανάγκη είναι κομβικής σημασίας, όχι μόνο επειδή αποτελεί σημαντικό ζήτημα για τους καταναλωτές, αλλά γιατί αυτό είναι το σωστό. Στο τέλος της ημέρας, ο πλανήτης στον οποίο κατοικούμε ανήκει σε όλους μας, και έχουμε συλλογική ευθύνη να πράξουμε αναλόγως. Από το ξέσπασμα της πανδημίας, οι περιβαλλοντικές ανησυχίες των καταναλωτών έχουν αυξηθεί ραγδαία, γεγονός που σημαίνει πως το ίδιο πρέπει να συμβεί και με τις ενέργειες και τις δράσεις μας. Από την πλευρά μας, εξερευνούμε νέους και καινοτόμους τρόπους, μέσα από τους οποίους θα μπορούμε να συνεισφέρουμε ουσιαστικά ως εταιρεία στην αντιμετώπιση του ζητήματος. Επιπλέον, εργαζόμαστε σκληρά για να μπορέσουμε να μοιραστούμε τις φιλοδοξίες μας με ένα μεγαλύτερο δίκτυο για να ενθαρρύνουμε και άλλους να συμμετέχουν μαζί μας σε αυτή τη κρίσιμη προσπάθεια».

  O Mathias Wikström, Διευθύνων Σύμβουλος της Doconomy συμπλήρωσε: «Η Mastercard, μέσα από τις δράσεις της για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, έχει επαναπροσδιορίσει το ρόλο της χρηματοπιστωτικής βιομηχανίας, κινητοποιώντας έναν ολόκληρο κλάδο να ενημερωθεί και να δράσει σε συλλογικό επίπεδο. Όταν οι

  υπόλοιπες εταιρείες μιλούν για τη σημασία του ESG, η Mastercard το ενεργοποιεί, θέτοντας την περιβαλλοντική, κοινωνική και εταιρική διακυβέρνηση στα χέρια των καταναλωτών».