Η Eurocert απένειμε πιστοποιητικό για την εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας στην Μπάρμπα Στάθης

Η EUROCERT, o αμιγώς ελληνικός Οργανισμός Πιστοποίησης, με πολυεθνικό χαρακτήρα, πιστοποίησε την εταιρία ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ, για την καινοτόμα εφαρμογή του Προτύπου Κυκλικής Οικονομίας, Zero Waste To Landfill (ZWTL-EU1).

Με βάση το συγκεκριμένο Πρότυπο, το οποίο εκπονήθηκε από την EUROCERT, πιστοποιούνται επιχειρήσεις για την ορθή εφαρμογή διαδικασιών ελαχιστοποίησης των αποβλήτων προς υγειονομική ταφή. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται μέσω διαφόρων μεθόδων, όπως μείωση της κατανάλωσης και των αποβλήτων, επαναχρησιμοποίηση υλικών, ανακύκλωση, κομποστοποίηση, χρήση αναερόβιας διεργασίας και ανάκτηση ενέργειας.

Η ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ εξασφάλισε, πρώτη στην Ελλάδα στον χώρο των τροφίμων, την πιστοποίηση Zero Waste To Landfill (ZWTL-EU1), για τα εργοστάσια παραγωγής καταψυγμένων και φρέσκων λαχανικών, τα οποία πιστοποιήθηκαν στις κατηγορίες Green και Gold, αντιστοίχως.

Έπειτα από ενδελεχή έλεγχο που διενήργησε η EUROCERT, ακολουθώντας τις διαδικασίες και τις απαιτήσεις του Προτύπου ZWTL-EU1, απένειμε το σχετικό Πιστοποιητικό, παρέχοντας το δικαίωμα χρήσης του Σήματος ZWTL στην εταιρία ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ για έναν χρόνο.