Πρωτοβουλία για την Υγεία: Στα 438 εκ. ευρώ ο προϋπολογισμός από το ΙΣΝ

  Η πανδημία της CΟVID-19 ανέδειξε περισσότερο από ποτέ τη σημασία ενός ισχυρού, επαρκώς προετοιμασμένου και δίκαιου Εθνικού Συστήματος Υγείας – με τον άνθρωπο στο επίκεντρο.

  Εν μέσω της εξελισσόμενης κρίσης της πανδημίας στη χώρα μας, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) ολοκλήρωσε καίρια έργα της Πρωτοβουλίας για την Υγεία, όπως την παράδοση υπερσύγχρονων αεροπλάνων και ελικοπτέρων για την ενίσχυση των αεροδιακομιδών του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), ενώ παράλληλα προέβη σε σημαντική επέκταση της Πρωτοβουλίας, τόσο για τον εμπλουτισμό υφιστάμενων έργων όσο και για την ενσωμάτωση νέων δράσεων και προγραμμάτων, διαμορφώνοντας τον συνολικό της προϋπολογισμό σε ποσό άνω των €438 εκατομμυρίων.

  Ειδικότερα, η ενίσχυση της Πρωτοβουλίας του ΙΣΝ για την Υγεία διασφαλίζει επεκτάσεις ορόσημο στα τρία προβλεπόμενα έργα για τη δημιουργία νέων, πρότυπων νοσοκομείων στην Κομοτηνή, τη Θεσσαλονίκη και τη Σπάρτη, τον σχεδιασμό των οποίων έχει αναλάβει ο διεθνούς φήμης αρχιτέκτονας Renzo Piano και το αρχιτεκτονικό γραφείο Renzo Piano Building Workshop. Έπειτα από την πρόσφατη ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων του ΙΣΝ με τις κατά τόπου ιατρικές κοινότητες, ο σχεδιασμός και των τριών νοσοκομείων εμπλουτίστηκε με κρίσιμες επιπλέον ιατρικές παροχές για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των ασθενών, ενώ το πλάνο του νέου Πανεπιστημιακού Παιδιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ενισχύθηκε σημαντικά και σε επίπεδο υποδομών για την ανάπτυξη ενός πρότυπου Κέντρου Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων καθώς και αυξημένων χώρων για πανεπιστημιακά εργαστήρια, έρευνα και εκπαίδευση.

  Ταυτόχρονα, το ΙΣΝ προσέθεσε στην Πρωτοβουλία νέα επιμέρους έργα και προγράμματα για την ενίσχυση της δυναμικότητας και της δράσης του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου “Αττικόν” της Αθήνας, την ανανέωση εξοπλισμού για τις κλινικές και τα εργαστήρια της Οδοντιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), την προμήθεια κρίσιμου εξοπλισμού προς το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Ευαγγελισμός», την παροχή ιατρικών υπηρεσιών σε καρκινοπαθείς ασθενείς δημόσιων νοσοκομείων και παράλληλη υποστήριξη ιατρικής έρευνας σε συνεργασία με την Ελληνική Συνεργαζόμενη Ογκολογική Ομάδα (HeCOG), καθώς και  για την συνολική προαγωγή της ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων στην Ελλάδα.

  Η υλοποίηση της Πρωτοβουλίας για την Υγεία συνεχίζεται αδιάκοπα και με εντατικούς ρυθμούς από το 2018, περιλαμβάνοντας επίσης σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων και προμήθειες εξοπλισμού, με απώτερο σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση και ποιοτική αναβάθμιση της δημόσιας υγείας στην Ελλάδα, τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου ιατρικής περίθαλψης για όλους, και την ενδυνάμωση του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού στην πρώτη γραμμή.

  Η Πρωτοβουλία πραγματοποιείται με αποκλειστική χρηματοδότηση του ΙΣΝ και υλοποιείται σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και συναρμόδιους φορείς του Ελληνικού Δημοσίου. Τα επιμέρους έργα της θα παραδίδονται σταδιακά στο Ελληνικό Δημόσιο με την ολοκλήρωση των αντίστοιχων διαδικασιών και εργασιών.

  Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της Διεθνούς Πρωτοβουλίας Δράσης COVID-19, ύψους $100 εκατομμυρίων, το ΙΣΝ, διαθέτει σημαντικό μέρος των δωρεών για τη στήριξη του τομέα της Υγείας στην Ελλάδα, με αιχμή τις δωρεές, συνολικού ύψους άνω των €28 εκατομμυρίων, για τη δημιουργία χώρων για 175 νέες κλίνες Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ) σε 15 δημόσια νοσοκομεία, την ανάπτυξη και υλοποίηση πενταετούς προγράμματος εκπαίδευσης ιατρών και νοσηλευτών επί της εντατικής θεραπείας, την αναγνώριση του έργου ιατρών, νοσηλευτών και προσωπικού καθαριότητας στην πρώτη γραμμή της πανδημίας, την ενίσχυση και συνέχιση της Τηλεφωνικής Γραμμής Ψυχοκοινωνικής Στήριξης για τον κορωνοϊό ‘10306’, καθώς και για την προμήθεια δύο Συστημάτων Μοριακών Εξετάσεων και 240.000 αντιδραστηρίων, αυξάνοντας σημαντικά την ημερήσια δυνατότητα πραγματοποίησης εξετάσεων για τη διάγνωση του COVID-19.