JAXA & Honda: Μελετούν τη δυνατότητα δημιουργίας Κυκλικού Συστήματος Ανανεώσιμης Ενέργειας στο διάστημα

JAXA and Honda to Begin a Feasibility Study on a Circulative Renewable Energy System

Η Ιαπωνική Υπηρεσία Αεροδιαστημικής Έρευνας και η Honda, ανακοίνωσαν σχέδιο για την έναρξη μιας κοινής μελέτης προκειμένου να δημιουργήσουν ένα ‘κυκλικό σύστημα ανανεώσιμης ενέργειας’ στο διάστημα, σχεδιασμένο για την παροχή οξυγόνου, υδρογόνου και ηλεκτρισμού για τα σεληνικά φυλάκια και τα σεληνιακά οχήματα.

Η JAXA και η Honda έχουν ήδη διενεργήσει σχετική κοινή έρευνα με σκοπό τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος βιώσιμου για την παρατεταμένη διαμονή του ανθρώπου και τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων στο διάστημα.

Εκτός από νερό και τροφή, ο άνθρωπος χρειάζεται οξυγόνο, αλλά και υδρογόνο ως καύσιμη ύλη και ηλεκτρισμό για την υποστήριξη των διαφόρων δραστηριοτήτων στο διάστημα. Λύση για την απόκτηση των στοιχείων αυτών στο διάστημα χωρίς να απαιτείται ανεφοδιασμός από τη Γη θα μπορούσε να δώσει μία ‘κυκλική φιλοσοφία’ ανανεώσιμης ενέργειας, που συνδυάζει: ένα σύστημα ηλεκτρόλυσης νερού υψηλής διαφορικής πίεσης, το οποίο παράγει οξυγόνο και υδρογόνο μέσω ηλιακής ενέργειας και ένα σύστημα κυψελών καυσίμου που παράγει ηλεκτρισμό και νερό από οξυγόνο και υδρογόνο.

Στο πλαίσιο αυτής της φιλοσοφίας, το Νοέμβριο του 2020, η JAXA και η Honda υπέγραψαν συμφωνία κοινής έρευνας  [μέχρι το Ιαπωνικό Οικονομικό Έτος (JFY) 2022] με θέμα ένα κυκλικό σύστημα ανανεώσιμης ενέργειας για χρήση στο διαστημικό σταθμό Lunar Orbital Platform-Gateway (Gateway) και στην επιφάνεια της Σελήνης, χρησιμοποιώντας ηλεκτρόλυση νερού υψηλής διαφορικής πίεσης και τεχνολογίες κυψελών καυσίμου της Honda.

Σε αυτό το κοινό ερευνητικό project, η JAXA αναπτύσσει τις συνθήκες της μελέτης σύμφωνα με τα σενάρια και τις απαιτήσεις των διαστημικών αποστολών που σχετίζονται με τη παραγωγή οξυγόνου στο Διαστημικό Σταθμό Gateway και την παροχή ηλεκτρισμού στα rovers επί σεληνιακού εδάφους, με βάση τις προηγούμενες έρευνες, ενώ η Honda διεξάγει τεχνολογικές μελέτες για την πραγματοποίηση των αποστολών και υλοποίηση των σεναρίων που θέτει η JAXA.

Κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρονιάς (JFY 2021), η JAXA και η Honda, κάνοντας χρήση των πρωτοτύπων, θα ξεκινήσουν τη μελέτη σκοπιμότητας, επιλύοντας ζητήματα σχετικά με τις τεχνολογίες των εξαρτημάτων του κυκλικού συστήματος ανανεώσιμης ενέργειας, τα οποία αναγνωρίστηκαν στη φάση της περσινής έρευνας. Η JAXA και η Honda σκοπεύουν να λάβουν υπόψη τα αποτελέσματα της φετινής μελέτης στην αξιολόγηση της βιωσιμότητας ολόκληρου του συστήματος το επόμενο οικονομικό έτος (JFY 2022).

 

SASAKI Hiroshi, Αντιπρόεδρος & Γενικός Διευθυντής της JAXA, Διεύθυνση Τεχνολογιών Επανδρωμένων Διαστημικών Πτήσεων (Human Spaceflight Technology Directorate):

«Με βάση την απόφαση της Ιαπωνικής Κυβέρνησης να συμμετάσχει στο πρόγραμμα ‘Άρτεμις’, η JAXA δουλεύει πάνω στην ανάπτυξη της αποστολής και σε μελέτες συστημάτων για την υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης σεληνιακής εξερεύνησης. Οξυγόνο, υδρογόνο και ηλεκτρισμός είναι απαραίτητα για ανθρώπινες δραστηριότητες στο διάστημα. Η υλοποίηση ενός κυκλικού προγράμματος ανανεώσιμης ενέργειας θα μας επιτρέψει να εκπληρώνουμε αυτές τις απαιτήσεις στο διάστημα χωρίς να χρειαζόμαστε ανεφοδιασμό από τη Γη. Αυτό αναμένεται να επεκτείνει θεαματικά τις δραστηριότητες μας στο διάστημα. Στόχος μας είναι η συνεχής πρόοδος, αξιοποιώντας τα αντίστοιχα πλεονεκτήματα της Honda και της JAXA.»

 

TAKEISHI Ikuo, Γενικός Διευθυντής (COO), Innovative Research Excellence, Power Unit & Energy, Honda R&D Co., Ltd.:

«Η Honda αγωνίζεται για τη δημιουργία μιας όμορφης και βιώσιμης κοινωνίας και για να προσφέρει στους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο τη χαρά της επέκτασης των δυνατοτήτων τους, στη στεριά, στη θάλασσα, στον ουρανό και στο διάστημα. Μέσω αυτού του κοινού ερευνητικού project αντιμετωπίζουμε την πρόκληση χρησιμοποιώντας τεχνολογίες που έχουμε στη φαρέτρα μας μέχρι τώρα για τον εποικισμό του διαστήματος, κάτι το οποίο θα ανοίξει νέους ορίζοντες για τον άνθρωπο. Επιπλέον, επειδή το κυκλικό σύστημα ανανεώσιμης ενέργειας θα συμβάλλει σημαντικά στην ουδετερότητα του άνθρακα στη Γη, θα βελτιστοποιήσουμε τις τεχνολογίες μας στο περιβάλλον του απώτερου διαστήματος και στη συνέχεια θα προωθήσουμε τα επιτεύγματα μας πίσω στη Γη.»