Λένα Μπέλση, επικεφαλής Geocycle, Όμιλος Ηρακλής: Μια ολιστική προσέγγιση στη διαχείριση αποβλήτων

Τι ακριβώς περιλαμβάνει η δραστηριότητα του Ομίλου Ηρακλής στον τομέα της διαχείρισης  αποβλήτων με την Geocycle; Ποιοι είναι στόχοι της και ποια η φιλοσοφία και στρατηγική πίσω από τη δημιουργία της; 

H Geocycle δραστηριoποιείται στον τομέα της βιώσιμης διαχείρισης αποβλήτων. Σήμερα, που η προστασία του περιβάλλοντος αναδεικνύεται σε ύψιστη προτεραιότητα, η εν λόγω δραστηριότητα αποκτά βαρύνουσα σημασία, διότι άπτεται τόσο της Κυκλικής Οικονομίας όσο και της Κλιματικής Αλλαγής.

Όπως υποδεικνύει και το όνομά μας, Geo (γη) και Cycle (κύκλος), έχουμε μια ολιστική προσέγγιση στη διαχείριση αποβλήτων. Εκτρέπουμε απόβλητα από την ταφή, μετατρέποντάς τα σε χρήσιμους πόρους για την παραγωγική δραστηριότητα του ομίλου μας. Στόχος μας είναι η εξασφάλιση των συνθηκών που θα επιτρέψουν στα εργοστάσιά μας παραγωγής τσιμέντου τη μέγιστη δυνατή υποκατάσταση φυσικών πόρων από απορριμματογενή, τόσο για χρήση ως εναλλακτικά καύσιμα όσο και ως εναλλακτικές Α’ ύλες.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα οφέλη της Geocycle τόσο για τον όμιλο όσο και για την κοινωνία; 

Στην Geocycle εργαζόμαστε επίμονα και συστηματικά για να φέρουμε την κοινωνία ένα βήμα πιο κοντά σε ένα μέλλον με μηδενικά απόβλητα. Αξιοποιούμε υλικά, μέσω της ορθολογικής διαχείρισής τους, για την παραγωγή των προϊόντων μας, με πολλαπλά οφέλη: Εκτρέπουμε απόβλητα από την ταφή, που αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της χώρας μας, η οποία δυστυχώς, εξακολουθεί να οδηγεί στην ταφή το 80% των παραγόμενων αποβλήτων και να υπολείπεται σημαντικά τόσο των σχετικών στόχων της Ε.Ε. όσο και των σχετικών επιδόσεων των εταίρων. Δίνουμε διέξοδο σε παραπροϊόντα και απόβλητα άλλων βιομηχανικών δραστηριοτήτων. Το διάστημα 2017-2020, περισσότεροι από 340.000 τόνοι υλικών από τις βιομηχανικές μονάδες της χώρας μας αξιοποιήθηκαν ως εναλλακτικές πρώτες ύλες στα εργοστάσια του Ομίλου Ηρακλής.

Παρέχουμε αξιόπιστες λύσεις σε προκλήσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Εκμεταλλευόμενοι τις επενδύσεις μας σε εξοπλισμό επεξεργασίας και γραμμές τροφοδοσίας βιομάζας και εναλλακτικών καυσίμων, παρέχουμε διέξοδο σε μεγάλες ποσότητες κλαδεμάτων που χρήζουν διαχείρισης, με χαρακτηριστικότερα παραδείγματα την καταστροφική φωτιά στο Μάτι, αλλά και την πιο πρόσφατη κακοκαιρία Μήδεια.  Βελτιώνουμε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των εργοστασίων μας, μειώνοντας τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) ανά τόνο παραγόμενου τσιμέντου. Επιπλέον, εκτρέποντας απόβλητα από την ταφή, συμβάλλουμε στη μείωση των εκπομπών του μεθανίου, ένα από τα αέρια του θερμοκηπίου, που εκλύεται στα ΧΥΤΑ.

Ποιες είναι οι προκλήσεις στην προσπάθεια εφαρμογής των αρχών της Κυκλικής Οικονομίας για μια επιχειρηματική οντότητα όπως ο  Όμιλος Ηρακλής και η Geocycle; Πού εστιάζετε στην προσπάθειά σας;

Η Κυκλική Οικονομία, τόσο στη χώρα μας όσο και στο σύνολο της Ευρωπαϊκής  Ένωσης, σε μεγάλο βαθμό παραμένει μία νέα έννοια, εν πολλοίς ένα σχέδιο νέου παραγωγικού μοντέλου, ενώ η εφαρμογή της στην πράξη είναι περιορισμένης εμβέλειας και αναδεικνύεται κυρίως μέσω κάποιων «καλών πρακτικών». Στον  Όμιλο Ηρακλής εφαρμόζουμε στην πράξη τις αρχές της Κυκλικής Οικονομίας στο παραγωγικό μας μοντέλο.

Υπάρχει σαφώς περιθώριο επέκτασής του, το οποίο όμως προϋποθέτει ένα πλέγμα δραστηριοτήτων: Αλλαγή νοοτροπίας της κοινωνίας, αλλαγή του τρόπου διαχείρισης των αποβλήτων, ώστε να απομακρυνθούμε από την «εύκολη» ταφή και τις αρνητικές της συνέπειες για το περιβάλλον και να εναρμονιστούμε με τις επιταγές της σύγχρονης διαχείρισης, που περιλαμβάνει αποφυγή παραγωγής αποβλήτων, επαναχρησιμοποίηση υλικών, διαλογή στην πηγή, ανακύκλωση και, τέλος, ανάκτηση και αξιοποίηση μη ανακυκλώσιμων μέσω της ενεργειακής τους αξιοποίησης.

Στο αντικείμενο δραστηριοποίησης μας, η πρόκληση είναι σαφής: Για τη βελτίωση της επίδοσης της χώρας μας τόσο στο πεδίο της Κυκλικής Οικονομίας όσο και στην αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής, χρειάζεται η κινητοποίηση όλων μας: ως απλοί πολίτες θα διαλέγουμε τα απόβλητα στο σπίτι μας, ως τοπική αυτοδιοίκηση θα διευκολύνουμε τις διαδικασίες, ως κεντρική κυβέρνηση θα υλοποιήσουμε απαραίτητες μεταρρυθμίσεις και θα διευκολύνουμε τις σχετικές επενδύσεις και, τέλος, ως ιδιωτική οικονομία θα προσαρμοστούμε τελικά σε νέο παραγωγικό μοντέλο πιο φιλικό για το περιβάλλον.