Coca-Cola Τρία Έψιλον: Στη νέα εποχή, εξελίσσεται στηρίζοντας τη βιώσιμη ανάπτυξη με καινοτόμες επενδύσεις

Μπορεί μια εταιρεία να ενισχύει τη δραστηριότητά της, διατηρώντας σε πρώτο πλάνο τις αρχές της αειφορίας και της κυκλικής οικονομίας; Για την Coca-Cola Τρία Έψιλον η ανάπτυξή της στην Ελλάδα, την οποία στηρίζει με σημαντικές επενδύσεις που ενισχύουν τη δραστηριότητά της στη χώρα, αλλά και την απασχόληση, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την επίτευξη στόχων βιώσιμης ανάπτυξης.

Σε συνέπεια με τις αρχές του Ομίλου Coca-Cola HBC, που κατατάσσεται στην κορυφή δεικτών όπως το MSCI ESG με «ΑΑΑ» και τον Δείκτη Βιώσιμης Ανάπτυξης Dow Jones (DJSI), η Coca-Cola Τρία  Έψιλον έχει ως προτεραιότητα τη δράση και τη συνεργασία με στόχο την αναζήτηση λύσεων για βασικές παγκόσμιες προκλήσεις που επηρεάζουν τον κλάδο τροφίμων και ποτών, την κοινωνία και τον πλανήτη μας. Οι δεσμεύσεις βιώσιμης ανάπτυξης 2025 του Ομίλου Coca-Cola HBC εστιάζουν σε έξι βασικούς τομείς: μείωση των εκπομπών ρύπων, ορθολογική διαχείριση του νερού, υπεύθυνες προμήθειες, μείωση των θερμίδων στο χαρτοφυλάκιο των αναψυκτικών, φροντίδα των εργαζομένων, αλλά και των κοινωνιών όπου δραστηριοποιείται, καθώς και δεσμεύσεις στο πλαίσιο του οράματος για  Έναν Κόσμο Χωρίς Απορρίμματα (World Without Waste), ώστε για κάθε συσκευασία της που βγαίνει στην αγορά να γίνεται η αντίστοιχη συλλογή και ανακύκλωση καθώς και υποκατάσταση του πλαστικού που χρησιμοποιείται στις συσκευασίες σε ποσοστό 35% τουλάχιστον με ανακυκλωμένο πλαστικό (rPET) μέχρι το 2025.

Έναν Κόσμο Χωρίς Απορρίμματα 

Προσέγγιση της εταιρείας είναι ότι συσκευασίες αξίζουν και μπορούν να έχουν παραπάνω από μία ζωή. Γι’ αυτό και η συλλογή κάθε συσκευασίας που κυκλοφορεί στην αγορά και η προώθηση της ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησής της είναι στρατηγική προτεραιότητα για τα επόμενα χρόνια. Πολύ προτού περιληφθεί στη σχετική ευρωπαϊκή οδηγία για τη μείωση των πλαστικών μίας χρήσης, η χρήση ανακυκλωμένου πλαστικού στις συσκευασίες αναψυκτικών αποτελούσε ήδη μια καινοτομία για τη χώρα μας. Μια καινοτομία που ξεκίνησε πρώτη η Coca-Cola Τρία  Έψιλον στο Σχηματάρι Mega-Plant. Με το 100% των συσκευασιών της να είναι ανακυκλώσιμο, η Coca-Cola Τρία  Έψιλον έχει αναλάβει δράση, τόσο ως εταιρεία όσο και στο πλαίσιο κλαδικών πρωτοβουλιών, για την επίτευξη των στόχων συλλογής και ανακύκλωσης συσκευασιών στη χώρα μας, που προβλέπουν συλλογή και ανακύκλωση 90% των πλαστικών συσκευασιών ποτών μέχρι το 2030. Για την Coca-Cola Τρία  Έψιλον ένα ενιαίο, αποτελεσματικό και διαφανές σύστημα εγγυοδοσίας, που καλείται να οργανώσει και να λειτουργήσει ο κλάδος, μπορεί και οφείλει να εκπληρώσει αυτόν το στόχο. Γι’ αυτό και συμμετέχει στην κοινή Συντονιστική Επιτροπή των Παραγωγών Αναψυκτικών και Ζυθοποιών για την Εγγυοδοσία, αποσκοπώντας να συμβάλει στο σχεδιασμό του καλύτερου δυνατού και πλέον αποτελεσματικού συστήματος.

Μία ακόμα κίνηση που αναδεικνύει την προσήλωση της εταιρείας στο όραμα για «Έναν Κόσμο Χωρίς Απορρίμματα» είναι η επένδυση ύψους 4 εκατ. ευρώ που θα υλοποιήσει το 2021 και αφορά την κατάργηση της πλαστικής μεμβράνης στις πολυσυσκευασίες αλουμινίου μέσω του νέου τύπου συσκευασίας KeelClip, μια πρωτοβουλία που υλοποιείται για πρώτη φορά στον κλάδο των μη αλκοολούχων ποτών, αλλά και συνολικά στη χώρα μας και ισοδυναμεί με εξοικονόμηση σχεδόν 287 τόνων πλαστικού ετησίως.

 

Η συνολική μείωση χρήσης υλικών συσκευασίας είναι στρατηγικής σημασίας για την εταιρεία.  Ήδη, από το 2016, έχει προχωρήσει σε μείωση του όγκου του πλαστικού στις συσκευασίες της, μειώνοντας 23% κατά μέσο όρο το PET που χρησιμοποιεί για την εμφιάλωση του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΑΥΡΑ. Επιπλέον, με τις φιάλες αναψυκτικών Light Weight που χρησιμοποιούνται, μειώνεται κατά 300 τόνους η χρήση πλαστικού.

 

Συνεχής προσπάθεια για τη βέλτιστη διαχείριση των φυσικών πόρων

Η προσπάθεια για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος είναι διαρκής και πολύπλευρη. Ξεκινώντας από το νερό, το βασικότερο συστατικό των προϊόντων της, η εταιρεία εφαρμόζει πρότυπα και πολιτικές με επίκεντρο την ορθολογική διαχείριση και τη συνεχή μείωση κατανάλωσης νερού στις εγκαταστάσεις της. Το 2020, η εταιρεία επαναχρησιμοποιήσε και ανακύκλωσε 53.520.000 λίτρα νερού στις παραγωγικές της μονάδες, ενώ εξοικονόμησε 177.516.000 λίτρα νερού σε σχέση με το 2019 (μείωση 16%). Οι ανώτατες πιστοποιήσεις για την υπεύθυνη διαχείριση νερού που έλαβαν όλες οι μονάδες παραγωγής της Coca-Cola Τρία  Έψιλον από την Alliance for Water Stewardship (AWS) είναι αποτέλεσμα της στοχευμένης στρατηγικής που εφαρμόζει η εταιρεία.

Συνεχής είναι και η φροντίδα της εταιρείας για τον έλεγχο και τη μείωση της ενέργειας που καταναλώνεται στα εργοστάσιά της. Η προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας των εργοστασίων προέρχεται από 100% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενώ το 62,3% του συνόλου της ενέργειας προέρχεται από ανανεώσιμες και καθαρές πηγές ενέργειας. Το αποτύπωμα της προσπάθειας της εταιρείας στο σκέλος της ενέργειας και των ρύπων είναι αισθητό με τις απόλυτες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από τη δραστηριότητά της το 2020 να έχουν μειωθεί κατά 59% σε σχέση με το 2017.

Οι δράσεις, οι πρωτοβουλίες και οι ενέργειες που αφορούν τις μονάδες παραγωγής της εταιρείας οδήγησαν σε συνολικά πολύ υψηλό ποσοστό ανακύκλωσης και αξιοποίησης των αποβλήτων της παραγωγικής διαδικασίας σε όλα τα εργοστάσιά της (99%), ενώ το Σχηματάρι Mega-Plant αποτελεί το πρώτο εργοστάσιο στο οποίο επιτεύχθηκε 100% ανακύκλωση και αξιοποίηση όλων των παραγόμενων.