Ποιες είναι οι 35 εταιρείες του νέου δείκτη ESG του Χρηματιστηρίου Αθηνών

  Óôéãìéüôõðá áðü ôï ×ñçìáôéóôÞñéï Áèçíþí, ÄåõôÝñá 19/3/2018. (EUROKINISSI/ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)

  To Χρηματιστήριο Αθηνών ανακοίνωσε τη δημιουργία και τη σύνθεση του νέου δείκτη ATHEX ESG (Environmental Social, and Governance) ο οποίος θα παρακολουθεί την χρηματιστηριακή απόδοση των εισηγμένων εταιρειών που υιοθετούν και προβάλουν τις πρακτικές τους σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης (ESG).Ο σχεδιασμός φιλοδοξεί να υποστηρίξει τις προσπάθειες των εταιριών και κατά συνέπεια της Ελληνικής Χρηματιστηριακής Αγοράς για βελτίωση των πρωτοβουλιών ESG και της της μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.

  Ο νέος δείκτης με ονομασία «Δείκτης ATHEX ESG (ATHEX ESG Index)» σχεδιάστηκε ώστε να συμμετέχουν κατά μέγιστο αριθμό 60 εταιρείες της Οργανωμένης Αγοράς του Χ.Α.. Ο υπολογισμός του θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 2 Αυγούστου με τιμή εκκίνησης τις 1,000 μονάδες. Η πρώτη σύνθεση του δείκτη – εκτός των λοιπών κριτηρίων – προσδιορίζεται με βάση το ESG score που προκύπτει από τα δημοσιευμένα στοιχεία του 2019. Στην αρχική σύνθεση του δείκτη θα συμμετέχουν 35 εταιρείες. Η σύνθεση του δείκτη θα αναθεωρείται κάθε χρόνο και η πρώτη αναθεώρηση θα πραγματοποιηθεί το Νοέμβριο του 2021 (ταυτόχρονα με τις αναθεωρήσεις των λοιπών δεικτών που υπολογίζει το Χρηματιστήριο Αθηνών) με βάση τα στοιχεία που θα δημοσιεύσουν οι εισηγμένες εταιρείες στο πλαίσιο της μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης για την χρήση του 2020.

  Oι εταιρείες που πληρούν τα κριτήρια εισαγωγής και τα ποσοστά στάθμισης είναι οι:

  Coca-Cola 10%
  ΟΤΕ 10%
  Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών 10%
  Eurobank Holdings 9.35%
  ΟΠΑΠ 9.30%
  Μυτιληναίος 7.86%
  Εθνική Τράπεζα 6.65%
  ΔΕΗ 4.55%
  JUMBO 4.35%
  Πειραιώς Financial Holding 4.32%
  TITAN 3.36%
  Motor Oil 2.29%
  ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 2.29%
  ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή 2.24%
  Lamda Development 2.15%
  Ελληνικά Πετρέλαια 2.07%
  ΕΥΔΑΠ 1.29%
  Ελλάκτωρ 1.02%
  ΑΔΜΗΕ 1.01%
  Σαράντης Γρ. 0.88%
  VIOHALCO 0.67%
  Fourlis 0.62%
  ΕΧΑΕ 0.62%
  Quest Συμμετοχών 0.59%
  Πλαστικά Θράκης 0,50%
  Πλαστικά Κρήτης 0,45%
  Αεροπορία Αιγαίου (Aegean) 0,41%
  ΕΛΒΑΛΧαλκόρ 0,40%
  ΟΛΠ 0,30%
  Cenergy 0,14%
  Ευρωπαϊκή Πίστη 0,14%
  Ιατρικό Αθηνών 0,07%
  Πλαίσιο Computers 0,05%
  ΑΛΟΥΜΥΛ 0,03%
  Inform Λύκος 0,02%

  Ιστορικό – Μεθοδολογία

  Προηγήθηκε πρωτοβουλία του Χρηματιστηρίου Αθηνών και της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών να αναθέσουν στο Εργαστήριο Επενδυτικών Εφαρμογών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών τη διενέργεια σχετικής μελέτης για το βαθμό αναγνώρισης από πλευράς εισηγμένων εταιρειών της ESG τάσης στη βάση των δημοσιευμένων στοιχείων μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.

  Το Εργαστήριο συνέταξε και το Χρηματιστήριο Αθηνών διακίνησε τον Δεκέμβριο του 2020 προς τις εισηγμένες εταιρείες, σχετικό ερωτηματολόγιο για τις ESG δράσεις τους. Από την μελέτη προέκυψε η δυνατότητα εφαρμογής μίας συγκεκριμένης μεθοδολογίας βαθμολόγησης (ESG scoring) των εισηγμένων εταιρειών με βάση τα στοιχεία που προσδιορίζονται στον Οδηγό Δημοσιοποίησης μη Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών που εξέδωσε το 2019 το Χρηματιστήριο Αθηνών.

  Η πρωτόλεια εφαρμογή της εν λόγω μεθοδολογίας είχε ήδη δοκιμαστεί το 2019 κατά την σύνταξη του Οδηγού Δημοσιοποίησης μη Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών από το Χρηματιστήριο Αθηνών, με την υποστήριξη και την τεχνογνωσία των KKS Advisors, με στοιχεία του 2018. Τα αποτελέσματα της έρευνας ανέδειξαν αξιόλογη τάση βελτίωσης της μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης σε θέματα ESG που παρέχουν οι εισηγμένες εταιρείες και λίαν ικανοποιητική αξιοποίηση των μετρικών που προσδιορίζονται στον Οδηγό. Τα δυο αυτά ενθαρρυντικά αποτελέσματα καθιστούν εφικτή τη διαμόρφωση ενός αρχικού μηχανισμού ESG scoring.

  Στόχος να κινητοποιηθούν περαιτέρω τόσο η επενδυτική κοινότητα όσο και οι εισηγμένες εταιρείες στην ποιοτική διάχυση μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.

  Επιπλέον, το Χρηματιστήριο Αθηνών γνωστοποίησε στις εισηγμένες εταιρείες την ανάλυση των ευρημάτων της μελέτης προκειμένου αφενός να δοθεί η δυνατότητα επιβεβαίωσης των αποτελεσμάτων του 2019 ,και ρύθμισης τυχόν αστοχιών στην συγκέντρωση των στοιχείων, και αφετέρου να ενημερωθούν οι ίδιες οι εταιρείες για τον στόχο ενός ESG scoring, ο οποίος θα διαμορφώσει τα επόμενα βήματα των προσπαθειών για την ανάδειξη στην εγχώρια και διεθνή επενδυτική κοινότητα του ESG profile της ελληνικής κεφαλαιαγοράς.