Ανακύκλωση: Εξαιρετικές επιδόσεις για την Ελλάδα

Το 96% του στόχου της χώρας στην ανακύκλωση αποβλήτων συσκευασίας καλύπτει από μόνη της η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης. Η δράση 19 ετών και τα αποτελέσματά της.

Μια εξαιρετική επίδοση πιστώνεται η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ), γνωστή σε όλους μας από τους μπλε κάδους που συναντούμε σε όλη την Ελλάδα: καλύπτει το 96% του εθνικού στόχου αποβλήτων συσκευασίας. Συγκεκριμένα από τους 510.000 τόνους που ορίζει η Ευρωπαϊκή νομοθεσία για την Ελλάδα, οι 490.000 τόνοι πραγματοποιούνται μέσω της ΕΕΑΑ.

Η επίδοση αυτή μάλιστα της ΕΕΑΑ, αντιστοιχεί σε διπλάσιο έργο από τη νομική υποχρέωση που έχει και η οποία αφορά σε 245.000 τόνους.

Κλειδιά για την επιτυχία αποτελούν η συνεχής στήριξη των 3000 επιχειρήσεων, η συνεργασία της ΕΕΑΑ με την ΚΕΔΕ & 306 Δήμους της χώρας, και κυρίως η συμμετοχή εκατομμυρίων κατοίκων της χώρας που εδώ και 19 χρόνια στηρίζουν τα έργα ανακύκλωσης που αποφέρουν σημαντικό περιβαλλοντικό και κοινωνικό όφελος.

Ίσως να μην είναι ευρύτερα γνωστό, αλλά η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) λειτουργεί το Σύστημα των μπλε κάδων και των μπλε κωδώνων από το 2003 ως αδειοδοτημένο από την πολιτεία Σύστημα Ανακύκλωσης. Συστάθηκε με τη συμμετοχή της ΚΕΔΕ και εταιρειών υπόχρεων για την ανακύκλωση των συσκευασιών τους, όπως ορίζεται από τη νομοθεσία. Οι Δήμοι της χώρας αποτελούν βασικό εταίρο και συνεργάτη του Συστήματος.

Χρόνο με το χρόνο στα 19 έτη παρουσίας της ΕΕΑΑ αυξάνει ο αριθμός των επιχειρήσεων που την εμπιστεύονται για την εκπλήρωση της νομικής τους υποχρέωσης και έφτασε πλέον τις 3000, γεγονός που αποδεικνύει την εμπιστοσύνη των παραγόντων της αγοράς στο Σύστημα.

 

Να σημειωθεί ότι το σύστημα των μπλε κάδων και των μπλε κωδώνων καλύπτει όλες τις ανακυκλώσιμες συσκευασίες από γυαλί, χαρτί – χαρτόνι, αλουμίνιο, λευκοσίδηρο, πλαστικό χωρίς περιορισμό στο μέγεθος ή στο σχήμα τους. Συνεργάζεται με 306 Δήμους στις πόλεις και τους οικισμούς των οποίων βρίσκονται τοποθετημένοι περίπου 175.000 μπλε κάδοι ενώ 529 οχήματα ανακύκλωσης έχουν δωριστεί στους συμβεβλημένους Δήμους και εκτελούν τα δρομολόγια συλλογής των ανακυκλώσιμων. Αυτός ο εξοπλισμός, που η ΕΕΑΑ παραχωρεί στους Δήμους, συνδυάζεται με τα 32 Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) σε όλη την Ελλάδα, τα οποία αναλαμβάνουν τη διαλογή των ανακυκλώσιμων υλικών και την προώθηση των υλικών που ανακτώνται, στην αγορά δευτερογενών υλικών, έτσι ώστε να κλείνει ο κύκλος τεκμηριωμένα με την παραγωγή νέων προϊόντων και υλικών.

Επιπλέον 10.200 μπλε κώδωνες ειδικά για τη γυάλινη συσκευασία έχουν τοποθετηθεί προς εξυπηρέτηση 22.000 επιχειρήσεων του τομέα της εστίασης – διασκέδασης (HORECA). Μέσα από τις δράσεις της ΕΕΑΑ, η οποία έχει επενδύσει περισσότερα από 360 εκατομμύρια ευρώ στα χρόνια της λειτουργίας της, πέραν της επίτευξης του Εθνικού Στόχου στην Ανακύκλωση Συσκευασιών, συντηρούνται περίπου 5.100 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας κάθε χρόνο τόσο στη συλλογή των ανακυκλώσιμων συσκευασιών και τη μεταφορά τους όσο και στη διαλογή τους στα ΚΔΑΥ, ενώ από περιβαλλοντική άποψη εξοικονομούνται ετησίως εκπομπές 1,44 εκατομμυρίων τόνων ισοδυνάμου CO2, κατανάλωση ενέργειας ίση με τις ανάγκες 870.000 νοικοκυριών και όγκος 18 γηπέδων ποδοσφαίρου ύψους 10 μέτρων από τους ΧΥΤΑ της χώρας.