Αυτοφροντίδα για επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας

Η ψυχική υγεία δεν αφορά μόνο στην απουσία κάποιας ψυχικής διαταραχής, αλλά είναι θεμελιώδης για τη συλλογική και ατομική μας ικανότητα να σκεφτόμαστε, να εκφράζουμε τα συναισθήματα μας, να αλληλεπιδρούμε, να κερδίζουμε τα προς το ζην και να απολαμβάνουμε τη ζωή. Αν και η συμβολή των επαγγελματιών ψυχικής υγείας είναι κάποιες φορές απαραίτητη για την συνολική υγεία των ανθρώπων, το κοινωνικό στίγμα συνεχίζει και δημιουργεί αποκλεισμούς στην ψυχολογική φροντίδα, η οποία δεν μπορεί να είναι αποκομμένη από τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Ταυτόχρονα όμως, οι επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας για να μπορούν να είναι αποδοτικοί, πρέπει πρώτα να φροντίζουν τον εαυτό τους και να κρατούν υγιείς ισορροπίες, για αυτό η Αυτοφροντίδα είναι ένας σημαντικός παράγοντας στην αποτροπή της επαγγελματικής εξουθένωσης.
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας και στο πλαίσιο του προγράμματος Open Minds 21, οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας διοργανώνουν διαδικτυακή συζήτηση με 5 επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας, οι οποίοι θα μοιραστούν τις εμπειρίες τους από προγράμματα Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης των ΓτΚ Ελλάδας και θα μιλήσουν για τη σημασία της Αυτοφροντίδας για όλους τους επαγγελματίες της Ψυχικής Υγείας.
Παρακολουθήστε ζωντανά τη συζήτηση, την Τρίτη 12 Οκτωβρίου στη 13:00, μέσω της σελίδας των Γιατρών του Κόσμου Ελλάδα στο Facebook και από το κανάλι στο Youtube.
Συμμετέχουν:
• Γιάννης Καλυβόπουλος – Ψυχολόγος | OpenMinds21
• Σωκράτης Εμμανουηλίδης – Ψυχίατρος | OpenMinds21
• Ιωάννα Καρκανεβάτου – Ψυχολόγος | Επείγουσα Παρέμβαση για Ευάλωτα Άτομα 60+
• Βαλεντίνα Δημητριάδου – Ψυχολόγος | Ανοικτό Κέντρο Διαμονής – A Step Forward
• Μιχάλης Ματζαρίδης – Ψυχολόγος | Υπνωτήριο Αστέγων
Τη συζήτηση συντονίζει η Δήμητρα Αθανασοπούλου

Το πρόγραμμα OpenMinds21 στοχεύει στην ελαχιστοποίηση του αντικτύπου της πανδημίας Covid19 διασφαλίζοντας τη συνέχεια της φροντίδας και την πρόσβαση σε ολοκληρωμένες υπηρεσίες ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.
Το betshop.gr στηρίζει τους Γιατρούς του Κόσμου Ελλάδας, διασφαλίζοντας τη λειτουργική και οικονομική ενίσχυση του προγράμματος OpenMinds21, για τη συνέχιση παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην κοινότητα, από επαγγελματίες ψυχικής υγείας, σε ένα πλαίσιο αξιοπρέπειας και αποδοχής για όλους τους ανθρώπους δίχως διακρίσεις.