20 Ιανουαρίου 2022

Γεώργιος Τσόπελας, Chairman & Managing Partner McKinsey