Ο ΔΕΣΦΑ αποκτά το Gold Standard για το 2021

Ο ΔΕΣΦΑ απέκτησε την υψηλότερη αναγνώριση  “Gold Standard” για το έτος 2021, στο πλαίσιο του Oil and Gas Methane Partnership 2.0 (OGMP 2.0), του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP). Η συγκεκριμένη αναγνώριση αναφέρεται τόσο στα υψηλότερα επίπεδα καταγραφής και αναφοράς των εκπομπών μεθανίου μιας εταιρείας, όσο και στον οδικό χάρτη που αυτή έχει θεσπίσει για την επίτευξη των στόχων μείωσης των εκπομπών μεθανίου και  απονέμεται σε επιχειρήσεις που επιδεικνύουν μια αξιόπιστη και σαφή πορεία προς τα υψηλότερα επίπεδα καταγραφής και αναφοράς εκπομπών μεθανίου.

Ως ένα από τα αρχικά μέλη του OGMP 2.0, του μοναδικού ολοκληρωμένου πλαισίου αναφοράς εκπομπών μεθανίου στον τομέα και με στόχο να διατηρήσει την αναγνώριση του “Gold Standard”, o ΔΕΣΦΑ επεξεργάζεται συνεχώς αναφορές εκπομπών μεθανίου με βάση μετρήσεις, ειδικούς παράγοντες εκπομπών και μηχανικούς υπολογισμούς. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΔΕΣΦΑ έχει θέσει έναν απόλυτο στόχο  μείωσης κατά 20% των εκπομπών μεθανίου από τις δραστηριότητες της εταιρείας έως το 2025, σε σχέση με το έτος βάσης 2015.

Το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών (UNEP), με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εγκαινίασε κατά τη διάρκεια της πρόσφατης Συνόδου Κορυφής G20, την παραμονή του τελευταίου γύρου συνομιλιών για το κλίμα, γνωστού ως COP26 στη Γλασκόβη, το Διεθνές Παρατηρητήριο Εκπομπών Μεθανίου (IMEO) για να προωθήσει δράσεις για τη μείωση των εκπομπών του μεθανίου, ενός ισχυρού αερίου θερμοκηπίου.

Κρίσιμης σημασίας για την προσπάθεια του IMEO είναι τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω του OGMP 2.0, που ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2020, στο πλαίσιο του Συνασπισμού για το Κλίμα και τον Καθαρό Αέρα του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP). Το OGMP 2.0 βασίζεται σε μετρήσεις εκπομπών μεθανίου στον τομέα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου και οι 74 εταιρείες μέλη του αντιπροσωπεύουν τους μεγαλύτερους φορείς στον κόσμο σε ολόκληρη την αλυσίδα εκμετάλλευσης, με περιουσιακά στοιχεία που αντιπροσωπεύουν πάνω από 30% του συνόλου παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Οι ενέργειες του ΔΕΣΦΑ για τη μείωση των εκπομπών μεθανίου είναι σύμφωνες με την πολιτική Ποιότητας, Υγείας και Ασφάλειας και με το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της εταιρείας, στο πλαίσιο της δέσμευσης του ΔΕΣΦΑ να συμβάλλει καθοριστικά στην επίτευξη των εθνικών στόχων για την απεξάρτηση από τον άνθρακα, στην πορεία προς την κλιματική ουδετερότητα.