ΣΕΒ: Κλειδί οι επιχειρήσεις στη μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής

Για τριπλό πράσινο στόχο προς επίτευξη, κάνει λόγο ο ΣΕΒ στο Special Report, Παγκόσμια Δράση για το Κλίμα, «Κλιματική αλλαγή: παγκόσμια κρίση, ευρωπαϊκή πρωτοπορία και εθνικές προκλήσεις», που κυκλοφορεί.

Τα Βασικά Ευρήματα:

  • Η κλιματική αλλαγή απειλεί ολόκληρο τον πλανήτη και ιδιαίτερα την Ευρώπη, που θερμαίνεται περισσότερο από το μέσο όρο του πλανήτη, ενώ εντός Ευρώπης, επιβαρύνεται δυσανάλογα ο Νότος.
  • H Συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή αποτέλεσε την πρώτη οικουμενική, νομικά δεσμευτική παγκόσμια συμφωνία για το κλίμα. Υπογράφηκε στις 22 Απριλίου 2016 και κυρώθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση άμεσα, στις 5 Οκτωβρίου 2016.
  • H Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) ηγείται της παγκόσμιας προσπάθειας. Δεσμεύεται για κλιματική ουδετερότητα έως το 2050, από τον Ιούλιο είναι σε ισχύ ο Ευρωπαϊκός Κλιματικός Νόμος και έχει παρουσιαστεί η δέσμη μέτρων «Fit for 55» για την προσαρμογή στον ενδιάμεσο στόχο μείωσης των εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου (ΑτΘ) κατά 55% έως το 2030.
  • Ο κίνδυνος διαρροής άνθρακα απειλεί την προσπάθεια αλλαγής του παραγωγικού υποδείγματος της χώρας. Οι κλάδοι που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο διαρροής άνθρακα στην χώρα, παράγουν το 27% της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας (ΑΠΑ) της μεταποίησης και απασχολούν περίπου 57 χιλ. εργαζόμενους ή το 16% της συνολικής απασχόλησης στη μεταποίηση. Πρόκειται για κλάδους με έντονη εξωστρέφεια, υψηλή ένταση κεφαλαίου και υψηλή παραγωγικότητα εργασίας – χαρακτηριστικά που αποτελούν ζητούμενο για το νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα της Ελλάδας.
  • Οι επιχειρήσεις στηρίζουν στην πράξη την ευρωπαϊκή δέσμευση στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Όμως, η αύξηση των στόχων για το κλίμα πρέπει να συμβαδίζει με την διατήρηση ή και βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους και να συνοδεύεται από την ανάπτυξη και ευρεία διάθεση ενεργειακού μίγματος χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος και νέων τεχνολογιών μηδενικών ή χαμηλών εκπομπών.

Ο Δημήτρης Παπαλεξόπουλος, Πρόεδρος ΔΣ ΣΕΒ δήλωσε με αφορμή την παρουσία του στην COP26:

«Στη Διάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίμα (COP26), έγιναν κάποια σημαντικά βήματα για την καλύτερη συνεργασία των κρατών σε κρίσιμες διαστάσεις της προσπάθειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Αυτό που έχει τώρα σημασία είναι η ταχεία εφαρμογή των συμφωνηθέντων, ώστε να πετύχουμε τη μείωση των εκπομπών, διασφαλίζοντας παράλληλα έναν αποτελεσματικό μηχανισμό αποτροπής της διαρροής άνθρακα, μια εξέλιξη που θα στοίχιζε θέσεις εργασίας, επενδύσεις και εξαγωγές, χωρίς κανένα όφελος για το περιβάλλον.

Ο ΣΕΒ και ο επιχειρηματικός κόσμος στηρίζουν σταθερά την κλιματική φιλοδοξία της Ε.Ε. Θέλουμε μια κοινωνία μηδενικών εκπομπών και πιστεύουμε ότι αυτό είναι εφικτό, κάνοντας μεγάλες αλλαγές σε όλα τα πεδία της ανθρώπινης δραστηριότητας. Πιστεύουμε ότι η Ελλάδα και οι επιχειρήσεις της μπορούν να βγουν σημαντικά ενισχυμένες από την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, που αποτελεί υπόδειγμα για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσης. Οι επιχειρήσεις έχουν να παίξουν καθοριστικό σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, και πρέπει να τις μετασχηματίσουμε άμεσα και αποτελεσματικά, ώστε να διασφαλιστεί η δίκαιη μετάβαση για όλους».