Κέντρο Αειφορίας (CSE): Διεθνής Βράβευση ως Environment & Energy Leader στην Αμερική

Σημαντική διεθνή βράβευση απέσπασε το Κέντρο Αειφορίας (CSE) και o Πρόεδρός του, Νίκος Αυλώνας, από ένα από τα πιο αξιόπιστα περιοδικά στη Βόρεια Αμερική για θέματα Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητας, το Environmental & Energy Leader Magazine.

Το Κέντρο Αειφορίας και ο Νίκος Αυλώνας βρίσκονται στη λίστα των κορυφαίων 100 oργανισμών, μαζί με Executive Leaders από τη Lego, τη J&P Morgan CHASE , UN Global Compact (Ην.Πολιτείες), τη Ford, Phillips και τη Metlife.

Η βράβευση αφορά το σημαντικό έργο και τη συμβολή του Κέντρου Αειφορίας στον τομέα της πιστοποιημένης εκπαίδευσης στελεχών και εξειδικευμένης υποστήριξης επιχειρήσεων και οργανισμών σε όλο τον κόσμο να βελτιώσουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα και συνολικά τις επιδόσεις τους στη Βιωσιμότητα.

Πρόκειται για διάκριση που λαμβάνει χώρα για 5η συνεχή χρονιά και έχει στόχο να αναδείξει τους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις που πρωτοπορούν και ηγούνται της παγκόσμιας αλλαγής (transformation), δημιουργώντας νέες λύσεις και καλές πρακτικές για να βοηθήσουν τις ίδιες ή άλλες επιχειρήσεις να επιτύχουν υψηλές επιδόσεις στην περιβαλλοντικό τομέα.

Το Κέντρο Αειφορίας είναι υπερήφανο για τη διάκριση αυτή και δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει να προσφέρει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες για την υποστήριξη επιχειρήσεων και στελεχών για έναν καλύτερο πλανήτη και ένα βιώσιμο μέλλον.