Ίδρυμα Matilda: Στηρίζει το έργο της Πρωτοβουλίας για το Παιδί

Η Πρωτοβουλία για το Παιδί, ιδρύθηκε το 2008 και αποτελεί μια πρωτότυπη οργάνωση, με εξειδικευμένες και πρωτοποριακές δομές για τα Ευρωπαϊκά Δεδομένα. Kαλύπτει γεωγραφικά όλη τη Βόρεια Ελλάδα και διαθέτει επιστημονική ομάδα που απαρτίζεται από Κοινωνικό Λειτουργό, Ψυχολόγο και Παιδοψυχίατρο.

Η Πρόεδρος του Ιδρύματος Matilda – Ίδρυμα Φροντίδας για Μικρούς Ήρωες, Εριέττα Κούρκουλου – Λάτση, επισκέφτηκε τις δομές της οργάνωσης στη Βέροια και ενημερώθηκε για όλο το φάσμα των δράσεων που καλύπτουν.

Παράλληλα, πληροφορήθηκε πως εντός του 2021, η Πρωτοβουλία για το Παιδί, έχει καταφέρει να ανταποκριθεί σε όλα τα αιτήματα που δέχτηκε, αναφορικά με την παιδική κακοποίηση στην περιοχή της Βόρειας Ελλάδας. Κύριο χαρακτηριστικό των δράσεων της,  είναι η ευαισθητοποίηση και η ιδιαίτερη βαρύτητα στην εκπαίδευση του προσωπικού, με στόχο την τεκμηρίωση και την έγκαιρη διάγνωση της κακοποίησης –ιδίως της σεξουαλικής, μέσω πιστοποιημένων μεθόδων, την απόδοση των περιστατικών στη Δικαιοσύνη χωρίς περαιτέρω εμπλοκή των θυμάτων σε τραυματικές διαδικασίες, καθώς και τη θεραπεία του προκληθέντος τραύματος από καταρτισμένη επιστημονική ομάδα.

Στο πλαίσιο των δράσεων της, η Πρωτοβουλία για το Παιδί υλοποιεί το Πρόγραμμα Ολιστικής Λειτουργίας του Κέντρου Θεραπείας Τραύματος (ΚΕΘΕΤ), από το 2017, το οποίο αποτελεί ένα πρόγραμμα ενδυνάμωσης και εμβάθυνσης της λειτουργίας και των παρεχόμενων υπηρεσιών του ΚΕΘΕΤ και το οποίο μέσω συντονισμένων δράσεων έχει στόχο την καταπολέμηση της κακοποίησης των παιδιών στη Βόρεια Ελλάδα.

Το Ίδρυμα Matilda στηρίζει το έργο της Πρωτοβουλίας για το Παιδί, μέσω της κάλυψης του κόστους απασχόλησης ενός Κοινωνικού Επιστήμονα για το 2021 και της προμήθειας ψυχομετρικών τεστ. Ο Κοινωνικός Επιστήμονας πλαισιώνει την επιστημονική ομάδα του ΚΕΘΕΤ και συμβάλει στην άρτια λειτουργία του, αναλαμβάνοντας την έρευνα και χαρτογράφηση πεδίου της παιδικής κακοποίησης, παρέχοντας επιστημονική συνδρομή, συντάσσοντας σχετικές μελέτες και συνεισφέροντας στην αξιολόγηση και αντιμετώπιση περιστατικών κακοποίησης και τη συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη των θυμάτων.