ΕΝΔΙΑΛΕ: Προχωρά στη σήμανση των 40.000 Σημείων Συλλογής Απόβλητων Λιπαντικών Ελαίων

Η ΕΝΔΙΑΛΕ Α.Ε., το Εθνικό Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων (Α.Λ.Ε.) ξεκινά δυναμικά τη χρονιά αναδεικνύοντας με την τοποθέτηση ενός καλαίσθητου σήματος, τα 40.000 Σημεία Συλλογής Α.Λ.Ε. (πρατήρια, συνεργεία και αντιπροσωπίες αυτοκινήτων) τα οποία λειτουργούν σήμερα σε όλη τη χώρα.

Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι η ενημέρωση των πολιτών και η ενίσχυση της ενεργούς συμμετοχής τους στην ορθή διαχείριση των Α.Λ.Ε.. Σημειώνεται πως ναι μεν η χώρα μας κατακτά την πρώτη θέση σε επίπεδο Ε.Ε., αναγεννώντας το 100% των συλλεγομένων ποσοτήτων Α.Λ.Ε., πλην όμως ένα μικρό ποσοστό τοξικών αποβλήτων εξακολουθεί να μην συλλέγεται και καταλήγει στο έδαφος, με εξαιρετικά βλαβερές επιπτώσεις για το περιβάλλον.

Η σήμανση των Σημείων Συλλογής αποτελεί το πρώτο βήμα του στρατηγικού σχεδίου το οποίο η ΕΝΔΙΑΛΕ θα υλοποιήσει το 2022, για την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού για τα οφέλη της ανακύκλωσης των Α.Λ.Ε..

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΝΔΙΑΛΕ, κ. Γεώργιος Δεληγιώργης, δήλωσε σχετικά: «Ξεκινάμε τη νέα χρονιά με δημιουργικότητα και ενθουσιασμό, καλώντας τους επαγγελματίες που συμμετέχουν στο Σύστημά μας να τοποθετήσουν σε ένα ευδιάκριτο σημείο της επιχείρησής τους το σήμα ενίσχυσης της δράσης για την ανακύκλωση των Α.Λ.Ε. Καλούμε επίσης τους πολίτες να επιβραβεύσουν τις πρωτοπόρες επιχειρήσεις που συμμετέχουν σ’ αυτήν την προσπάθεια και να γίνουν μέρος αυτής της Ευρωπαϊκής πρωτιάς της Ελλάδας. Μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά και να επιτύχουμε ακόμη καλύτερα αποτελέσματα για την προστασία του περιβάλλοντος, συμβάλλοντας έμπρακτα στην ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας και στη βιώσιμη ανάπτυξη!».