Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς»: Παρουσίασε στη Βουλή παγκόσμιο σχέδιο για την ασφάλεια των πολιτών

Αναλυτική παρουσίαση του Παγκόσμιου Σχεδίου για τη Δεκαετία Δράσης για την Οδική Ασφάλεια 2021-2030 έκανε η πρόεδρος του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς», κ. Δανέλλη-Μυλωνά, εκπροσωπώντας το Ινστιτούτο στην πρώτη φετινή συνεδρίαση της Μόνιμης Ειδικής Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας της Βουλής των Ελλήνων.

Το Παγκόσμιο Σχέδιο για τη Δεκαετία Δράσης για την Οδική Ασφάλεια 2021-2030 έχει συνταχθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και τις περιφερειακές Επιτροπές των Ηνωμένων Εθνών, σε συνεργασία με τα Μέλη του United Nations Road Safety Collaboration (UNRSC) και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη και ο στόχος του είναι η μείωση του αριθμού των θανάτων και τραυματισμών από τροχαίες συγκρούσεις κατά 50% μέχρι το 2030.

Το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς», αποτελεί Συμβουλευτικό Όργανο στον ΟΗΕ για την Οδική Ασφάλεια και ως επίσημο μέλος του UNRSC συμμετέχει ενεργά στις εργασίες των ομάδων του για τη σύνταξη του σχεδίου δράσης και την προώθησή του σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο.

Το Παγκόσμιο Σχέδιο δράσης δίνει τις κατευθύνσεις για το μηδενισμό των θανάτων από τροχαίες συγκρούσεις (Vision Zero) μέσω της υιοθέτησης της Προσέγγισης του Ασφαλούς Συστήματος (Safe System Approach) και καλεί τις κυβερνήσεις να την εφαρμόσουν στα δικά τους Εθνικά Στρατηγικά Σχέδια. Βασίζεται στη στρατηγική Vision Zero της Σουηδίας, η οποία έχει το μακροπρόθεσμο όραμα να επιτύχει μηδενικούς θανατηφόρους ή σοβαρούς τραυματισμούς στο σύστημα μεταφορών.

Η κ. Δανέλλη-Μυλωνά αφού ανάλυσε τους 5 Πυλώνες δράσεων για την επίτευξη του στόχου του Παγκόσμιου Σχεδίου, που προβλέπουν την πολυτροπική μετακίνηση και τον χωροταξικό σχεδιασμό, τις ασφαλείς οδικές υποδομές, τα ασφαλή οχήματα, την ασφάλεια των χρηστών του οδικού δικτύου και τη φροντίδα μετά το ατύχημα, παρουσίασε τις καλές πρακτικές και προγράμματα που υλοποιεί το Ινστιτούτο καθώς και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται προς την κατεύθυνση αυτή.

Η παρουσίαση του Παγκόσμιου Σχεδίου ολοκληρώθηκε με την ανάλυση του ρόλου των εμπλεκομένων μερών και την επισήμανση των 8 Βασικών Δεικτών Απόδοσης (KPIs) σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού για την οδική ασφάλεια για τη δεκαετία 2020-2030, ώστε να αξιολογούνται οι αντίστοιχες εθνικές πολιτικές, τους ακόλουθους: Ταχύτητα, Ζώνη Ασφαλείας, Προστατευτικός Εξοπλισμός, Αλκοόλ, Απόσπαση προσοχής, Ασφάλεια οχημάτων, Υποδομές, Φροντίδα μετά τη σύγκρουση.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, κύριος Χρήστος Κέλλας, κατά τη συνεδρίαση, πέραν της αναφοράς του στο σημαντικό έργο του Ινστιτούτου, υπογράμμισε μέτρα που η Κυβέρνηση υιοθέτησε έπειτα από προτάσεις της Επιτροπής. Αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη μείωση των θανάτων και σοβαρών τραυματισμών κατά την τελευταία δεκαετία επισημαίνοντας όμως ότι αυτό δεν είναι αρκετό: «…δεν πρόκειται για “άψυχα” στατιστικά αλλά για ζωές και οικογένειες! Κάθε ζωή έχει ανεκτίμητη αξία! Άλλωστε, παρότι η χώρα μας κατετάγη πρώτη στη μείωση των νεκρών σε βάθος δεκαετίας, βρισκόμαστε, ακόμη, πάνω απ’ τον ευρωπαϊκό μέσο όρο ανά εκατομμύριο πληθυσμού».

Η Πρόεδρος του Ι.Ο.ΑΣ., κ. Δανέλλη-Μυλωνά, καταλήγοντας επεσήμανε: «Όλοι έχουν ρόλο στην επίτευξη του στόχου των μηδενικών απωλειών (Vision Zero), δημόσιος και ιδιωτικός τομέας, Κυβέρνηση, επιχειρήσεις, η ακαδημαϊκή κοινότητα και η κοινωνία των πολιτών. Έχουμε πλέον τη γνώση, τα εργαλεία αλλά και την ευθύνη να δουλέψουμε μαζί… Για έναν κόσμο χωρίς τροχαία δυστυχήματα!».

Το Ινστιτούτο συμμετέχει επίσης με προτάσεις του στη δημόσια διαβούλευση για τη διαμόρφωση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την Οδική Ασφάλεια για την περίοδο 2021-2030 που αναπτύσσεται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.