Νέο πρόγραμμα ελληνικής γλώσσας και νέων ελληνικών από το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού

Το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού ανακοινώνει τη συνεργασία του με ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα της Γαλλίας, το Πανεπιστήμιο της Cote dAzur για την προώθηση ενός πανεπιστημιακού διπλώματος σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού και νέων ελληνικών. Το ΙΜΕ επιδιώκει, μέσω αυτής της συνεργασίας, να προάγει την ελληνική γλώσσα στα πεδία της Έρευνας, της Καινοτομίας και των Νέων Τεχνολογιών, στο πλαίσιο και του νέου του προγράμματος XR Cosmos, καθώς το Πανεπιστήμιο της Cote d’ Azur είναι παγκοσμίως γνωστό για την Έρευνα που πραγματοποιεί και τη διεπιστημονική του προσέγγιση.

Το ΙΜΕ, έχοντας διαχρονικά ως στόχο την προώθηση του πολιτισμού, της ιστορίας μας και της εκπαίδευσης, μέσα από καινοτόμες δράσεις και προγράμματα χρηματοδοτεί το Πανεπιστημιακό Δίπλωμα Νέων Ελληνικών, Λογοτεχνίας και Πολιτισμού «DU HELLENIKA». Το πρόγραμμα είναι διετούς φοίτησης και απευθύνεται σε φοιτητές όλων των γνωστικών αντικειμένων, επαγγελματίες μετάφρασης/διερμηνείας, αλλά και σε όλους όσοι επιθυμούν να διευρύνουν το γνωστικό τους αντικείμενο και να αποκτήσουν νέα εφόδια.

Το πρόγραμμα θα επιτρέψει στους σπουδαστές να κατανοήσουν τη σημερινή πολιτιστική και κοινωνική κατάσταση της χώρας, ενώ, μέσα από μία διαπολιτισμική προσέγγιση, θα έχουν τη δυνατότητα να εξετάσουν τη συμμετοχή της Ελλάδας στις πολιτιστικές δραστηριότητες της Ευρώπης και της Μεσόγειου.

Η Αντιπρόεδρος του ΙΜΕ, Σοφία Κουνενάκη – Εφραίμογλου υπογράμμισε σχετικά: «Η δικτύωση, η συνένωση δυνάμεων, η εξωστρέφεια και o ανοικτός διάλογος με φορείς και πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού βρίσκεται στον πυρήνα όλων σχεδόν των έργων που υλοποιούμε. Το καλύτερο παράδειγμα αυτής της φιλοσοφίας, είναι η συνεργασία μας με το διακεκριμένο Πανεπιστήμιο της Cote d’ Azur. Το ΙΜΕ, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία γεμάτη προκλήσεις, κάνει συνεχώς άλματα προς τα μπροστά, αξιοποιεί την πολιτιστική μας κληρονομιά, και τη δημιουργικότητα των νέων επιστημόνων δίνοντας παράλληλα κίνητρα για την περαιτέρω προβολή της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού».