ΒΑΤ Hellas: Νέο κύμα 150 επιπλέον θέσεων εργασίας φέρνουν οι επενδύσεις στην Ελλάδα

in Athens, xxxx, xxxx, xxxx. (AP Photo/Thanassis Stavrakis)

BAT Hellas, μέλος ενός από τους μεγαλύτερους Ομίλους διεθνώς, προχωράει στη δημιουργία 150 νέων θέσεων εργασίας στην Ελλάδα. Οι καινούριες αυτές θέσεις εργασίας, παρά το δυσμενές διεθνές περιβάλλον αυτή την περίοδο, έρχονται σε συνέχεια των 200 θέσεων εργασίας στη διάρκεια του 2021 που προήλθαν από τις σημαντικές επενδύσεις της εταιρείας στην Ελλάδα στους τομείς της τεχνολογίας και της καινοτομίας που το θερμαινόμενο προϊόν καπνού glo και το προϊόν ατμίσματος Vuse έφεραν στην ελληνική αγορά.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της British American Tobacco Hellas κ. Vitalii Kochenko, δήλωσε: «Η εταιρεία συνεχίζει τις επενδύσεις δίνοντας αξία στην ελληνική οικονομία και κοινωνία, συμβάλλοντας στη σημαντική προσπάθεια που γίνεται για την περαιτέρω ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Σε αυτό το πλαίσιο, δίνουμε τη δυνατότητα σε ένα σημαντικό αριθμό εργαζομένων να γίνουν μέλη του οράματός μας για περαιτέρω ανάπτυξη στην Ελλάδα, μια χώρα που έχει επιλεγεί από τον Όμιλο ως στρατηγική αγορά. Και όλα αυτά παράλληλα με την διαρκή ανάπτυξη του glo και του Vuse ως επιλογή για όσους επιθυμούν να διακόψουν το τσιγάρο».

Οι νέες θέσεις εργασίας ενισχύουν τις επενδύσεις του Ομίλου στην Ελλάδα και, παράλληλα, υπογραμμίζουν τον πολυετή ρόλο της εταιρείας στη στήριξη της απασχόλησης στην χώρα. Επιπλέον, η δημιουργία των 150 νέων θέσεων εργασίας σηματοδοτεί τη δυναμική συνέχεια της επιχειρηματικής δραστηριότητας της ΒΑΤ στην Ελλάδα, η οποία συμβάλλει στην ελληνική οικονομία και κοινωνία μέσα από σειρά ενεργειών, ανάμεσά τους επενδυτικό πλάνο με άξονα την υψηλή τεχνολογία, διαρκής ενίσχυση χιλιάδων εργαζομένων στο δίκτυο λιανοπωλητών και διανομέων, και στήριξη χιλιάδων εργαζομένων στην καπνοπαραγωγή, με σημαντικές επενδύσεις ετησίως στους Έλληνες αγρότες για την αγορά καπνού σε σταθερή βάση.

Η ΒΑΤ, με στόχο να ηγηθεί της κατηγορίας των προϊόντων δυνητικά μειωμένου κινδύνου, έχει επενδύσει σημαντικά τα τελευταία χρόνια στην Έρευνα και Ανάπτυξη των εναλλακτικών στο κάπνισμα προϊόντων με δυνητικά μειωμένο κίνδυνο, όπως το θερμαινόμενο προϊόν καπνού glo και το προϊόν ατμίσματος Vuse. Στο πλαίσιο αυτό, περισσότεροι από 1.500 ειδικοί εργάζονται στα κέντρα Έρευνας και Ανάπτυξης του Ομίλου παγκοσμίως.

Ο σκοπός του Ομίλου να δημιουργήσει ένα Καλύτερο Αύριο (A Better Tomorrow) ενσαρκώνεται στην απόφαση για επενδύσεις στην Ελλάδα, με την εταιρεία να επιλέγει τη χώρα ως μια από τις πιο σημαντικές διεθνώς για επενδύσεις στην υψηλή τεχνολογία των προϊόντων δυνητικά μειωμένου κινδύνου.

Παράλληλα, η εταιρεία έχει συμβάλλει στα δημόσια έσοδα 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ τα τελευταία χρόνια, ενώ εξαιρετικά σημαντική θεωρείται η επιλογή του Πειραιά ως Διεθνούς Διαμετακομιστικού Κέντρου, όπου διακινούνται ετησίως προϊόντα αξίας 1,1 δισεκατομμυρίου ευρώ και 2,5 εκατομμύρια εμπορευματοκιβώτια. Η BAT Hellas έχει λάβει 19 διακρίσεις για το εργασιακό περιβάλλον και τις πρακτικές ανθρωπίνου δυναμικού τα τελευταία χρόνια, ενώ σημαντικές είναι οι διακρίσεις που έχουν λάβει οι πρωτοβουλίες αλληλεγγύης και ευαισθητοποίησης για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, το περιβάλλον και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στα αστικά κέντρα.

Η BAT Hellas είναι μια από τις κορυφαίες εταιρείες στην ελληνική αγορά, με σημαντική συνεισφορά στην ελληνική οικονομία και κοινωνία, υψηλές διακρίσεις σε θέματα απασχόλησης και έμφαση σε καινοτόμες πρωτοβουλίες. Η εταιρεία ανήκει στην British American Tobacco plc, έναν διεθνή Όμιλο που λειτουργεί από το 1902, απασχολεί περισσότερους από 53.000 εργαζόμενους και δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 180 αγορές. Η Ελλάδα έχει επιλεγεί ως περιφερειακό κέντρο και για το Ισραήλ, την Κύπρο και την Μάλτα.