Όμιλος Alpha Bank: Έμπρακτη δέσμευση στην υπεύθυνη και αειφόρο ανάπτυξη

Με στοχευμένες επενδύσεις στο περιβάλλον και ενίσχυση των ενεργειών που συμβάλλουν στο βιώσιμο επιχειρείν, ο  Όμιλος Alpha Bank αποδεικνύει έμπρακτα τη δέσμευσή του στην υπεύθυνη και αειφόρο ανάπτυξη, ως ένας ενεργός φορέας προόδου, που πρωταγωνιστεί στη βελτίωση της ζωής των συμπολιτών μας και στη στήριξη της κοινωνίας.

Μέσα από συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και τη συμμετοχή της σε διεθνείς δείκτες βιωσιμότητας, η Alpha Bank ενσωματώνει στόχους αειφορίας στο σύνολο της λειτουργίας της. Στο πλαίσιο αυτό, έχει προσυπογράψει τις έξι Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής που διαμορφώθηκαν μέσω της διεθνούς πρωτοβουλίας των Ηνωμένων Εθνών UNEP FI (United Nations Environment Programme Finance Initiative). Με στόχο την εφαρμογή των Αρχών, η Alpha Bank προχώρησε το 2020 στην ανάλυση των επιπτώσεων που προκύπτουν από το χαρτοφυλάκιό της, υπέβαλε τη σχετική έκθεση αυτοαξιολόγησης και έχει αναγνωρίσει εννέα βασικούς στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, μέσα από τις δραστηριότητες που υλοποιεί ή σχεδιάζει να υλοποιήσει στο μέλλον.

Πρωταγωνιστικός ρόλος στην πράσινη μετάβαση και τις βιώσιμες χρηματοδοτήσεις

Η Alpha Bank διαχρονικά αναπτύσσει και παρέχει τραπεζικά προϊόντα με θετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, προσφέρει θεματικές επενδύσεις που άμεσα ή έμμεσα επιδρούν θετικά στην ανθρωπότητα και στο περιβάλλον (Socially Responsible Investing – SRI), καθώς και επιλογές αμοιβαίων κεφαλαίων, που λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια ESG, ενώ υποστηρίζει τις υπεύθυνες επιχειρηματικές επενδύσεις και χρηματοδοτεί μεγάλες υποδομές και έργα με θετικό περιβαλλοντικό και κοινωνικό αντίκτυπο. Επίσης, η τράπεζα στηρίζει εμβληματικά έργα αειφορίας, προσελκύοντας και κινητοποιώντας ιδιωτικά κεφάλαια και λειτουργώντας ως αρωγός και σύμβουλος για τις επενδύσεις, όπως τα περιφερειακά αεροδρόμια, η Εγνατία Οδός, οι ΣΔΙΤ Σχολικών Κτιρίων, το Ταμείο Ανάπτυξης, το έργο του Πύργου Πειραιά, καθώς και το project της διπλής Ανάπλασης. Είναι χαρακτηριστικό ότι την τελευταία πενταετία, η τράπεζα έχει χρηματοδοτήσει σειρά επενδύσεων σε έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, μεγάλων υποδομών και συμπράξεων δημοσίου – ιδιωτικού τομέα, συνολικού ύψους περίπου 1 δισ. ευρώ.

Χρηματοδοτήσεις και επενδύσεις με περιβαλλοντικό και κοινωνικό αποτύπωμα

Στο πλαίσιο της βιώσιμης επενδυτικής στρατηγικής του Ομίλου Alpha Bank, η θυγατρική Alpha Asset Management ΑΕΔΑΚ εντάχθηκε στην πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών Principles for Responsible Investment Initiative (PRI), κορυφαίο δίκτυο παγκοσμίως για την προώθηση των υπεύθυνων επενδύσεων που ενσωματώνουν περιβαλλοντικά, κοινωνικά κριτήρια και θέματα διακυβέρνησης. Επιπρόσθετα, η εταιρεία του ομίλου Alpha Ventures επενδύει σε εταιρείες που συνεισφέρουν στη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος και ενισχύουν το μοντέλο της βιώσιμης ανάπτυξης, παρέχοντας στους φορείς άσκησης ενεργειακής πολιτικής, τους παραγωγούς και καταναλωτές ενέργειας ένα ισχυρό εργαλείο για τη λήψη αποφάσεων και την εφαρμογή κατάλληλων στρατηγικών. Παράλληλα, η Alpha Bank για πρώτη φορά εισήγαγε την έννοια των Επενδύσεων με Αντίκτυπο (Impact Investments) μέσω των επενδυτικών προϊόντων Structured Notes που προσφέρονται σε πελάτες του Private Banking, συνδυάζοντας ένα βιώσιμο επενδυτικό προϊόν με μια στοχευμένη προσπάθεια αποκατάστασης των δασών. Συγκεκριμένα, για κάθε 1.000 ευρώ ονομαστικής αξίας συμμετοχής σε αυτά τα προϊόντα, φυτεύεται 1 δέντρο από την περιβαλλοντική εταιρεία Reforest’ Action. Οι πελάτες με τη συμμετοχή τους στα εν λόγω προϊόντα χρηματοδότησαν μέσω της Reforest΄Action τη φύτευση 17.379 δένδρων, τα οποία συνεισφέρουν στη δέσμευση 2.606 τόνων διοξειδίου του άνθρακα, παρέχουν καταφύγιο σε πάνω από 52.000 άγρια ζώα και παράγουν περισσότερους από 69.500 μήνες οξυγόνου.

Ενεργός δράση απέναντι στην κλιματική αλλαγή

Η Alpha Bank αναλαμβάνει ενεργό δράση για τη μετάβαση από τη γραμμική στην κυκλική οικονομία, μειώνοντας τα παραγόμενα απόβλητα ή επιμηκύνοντας το χρόνο ζωής τους μέσω της επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης, όπου αυτό είναι εφικτό. Ενδεικτικά, από το 2010 προσφέρει το διαθέσιμο αποσυρόμενο τεχνολογικό και γραφειακό εξοπλισμό σε σχολεία, συλλόγους και τοπικούς φορείς.

Διαβάστε περισσότερα εδώ https://direction.gr/csr-esg-reports-2021/