Το #SkepsouAllios της Ευρωπαϊκής Πίστης από την KLCS

Ολοκληρώθηκε η καμπάνια εταιρικής υπευθυνότητας #SkepsouAllios της Ευρωπαϊκής Πίστης, την επικοινωνιακή στρατηγική της οποίας διαμόρφωσε η KLCS-katerina Ladopoulos Communications Services.

H εκστρατεία είχε ως στόχο την ενημέρωση του δικτύου και των εργαζομένων της εταιρείας για την επιβάρυνση που προκαλούν τα πλαστικά μιας χρήσης στο περιβάλλον. H δράση αυτή έλαβε μέρος στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης Αποβλήτων που τελεί υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.