Για κάθε αυτοκίνητο που διαθέτει, η LeasePlan Hellas επιστρέφει στο περιβάλλον

Με αφορμή τη συμπλήρωση 40.000 αυτοκινήτων στους ελληνικούς δρόμους, η LeasePlan επιστρέφει στο περιβάλλον υλοποιώντας ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα με δράσεις δενδροφύτευσης και προστασίας της άγριας ζωής. Η περιβαλλοντική βιωσιμότητα αποτελεί, άλλωστε, στρατηγική προτεραιότητα για τη LeasePlan, η οποία έχει δεσμευτεί σε παγκόσμιο επίπεδο για καθαρές μηδενικές εκπομπές ρύπων (net zero tailpipe emissions) από τον συνολικό χρηματοδοτούμενο στόλο της έως το 2030.

Σε συνεργασία με τη We4All, η LeasePlan ανέλαβε τη δενδροφύτευση του Ποικίλου Όρους, του Υμητού και την αποκαταστάση περιοχής στη Βόρεια Εύβοια που επλήγη από τις καταστροφικές πυρκαγιές. Συνολικά φυτεύθηκαν 6.000 δενδρύλλια και στη Βόρεια Εύβοια δόθηκε έμφαση σε είδη που είναι άμεσα παραγωγικά, όπως τα καρποφόρα δέντρα, προκειμένου να ενδυναμωθεί η τοπική κοινωνία και οικονομία που δοκιμάστηκε από τις συνέπειες των πυρκαγιών. Οι εργαζόμενοι της LeasePlan, ως ενεργά μέρη αυτής της προσπάθειας, είχαν την ευκαιρία να συμβάλουν κι αυτοί, συμμετέχοντας με τα παιδιά τους στη δενδροφύτευση στο Ποικίλο Όρος, στην περιοχή του δήμου Φυλής.

Τα 6.000 δέντρα αναμένεται να απορροφούν 132.000 κιλά διοξείδιο του άνθρακα κάθε χρόνο και να απελευθερώνουν 702.000 κιλά οξυγόνου στην ατμόσφαιρα.

Οι πυρκαγιές, η κλιματική κρίση και η ανθρώπινη δραστηριότητα πλήττουν, φυσικά, και την άγρια πανίδα. Έτσι, η LeasePlan αποφάσισε να στηρίξει την ANIMA, τον Σύλλογο Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής, θέλοντας να συνδράμει στο εμβληματικό έργο του οργανισμού και των ανθρώπων του  για την περίθαλψη και επανένταξη άγριων ζώων – πτηνών, θηλαστικών και ερπετών – στο φυσικό τους περιβάλλον.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της LeasePlan Hellas, Κωνσταντίνος Πετρούτσος, δήλωσε σχετικά: «Στη LeasePlan, θεωρούμε ότι έχουμε χρέος να επιστρέφουμε αξία στην κοινωνία και το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούμαστε – και του οποίου είμαστε αναπόσπαστο μέρος. Γι’ αυτό, άλλωστε, έχουμε υιοθετήσει τα κριτήρια ESG στην προσέγγισή μας, ενσωματώνοντας τις αρχές της περιβαλλοντικής και κοινωνικής βιωσιμότητας στον τρόπο που λειτουργούμε καθημερινά. Οι περιβαλλοντικές δράσεις που υλοποιούμε και υποστηρίζουμε έρχονται να ενισχύσουν τη στρατηγική αυτή κατεύθυνση: Να είμαστε αρωγοί στη δημιουργία ενός μέλλοντος πιο πράσινου, με καθαρότερο αέρα, με κοινότητες που ευημερούν σε αρμονική συνύπαρξη με τη φύση και την άγρια ζωή».