Εταιρική βιωσιμότητα: Το 78% έχει αγανακτήσει με την έλλειψη προόδου από τις επιχειρήσεις

Οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο ζητούν περισσότερη πρόοδο όσον αφορά τη βιωσιμότητα και τις κοινωνικές δράσεις και προσβλέπουν στις επιχειρήσεις για να κάνουν μεγαλύτερα βήματα, σύμφωνα με μια νέα μελέτη από την Oracle και την Pamela Rucker, CIO Advisor και Instructor στο Harvard Professional Development. Η μελέτη περιέλαβε περισσότερους από 11.000 καταναλωτές και επικεφαλής επιχειρήσεων από 15 χώρες και εντόπισε ότι οι άνθρωποι έχουν αγανακτήσει με την έλλειψη προόδου που σημειώνουν οι κοινωνίες όσον αφορά τη βιωσιμότητα και τις κοινωνικές πρωτοβουλίες, θέλουν οι επιχειρήσεις να περάσουν από τα λόγια στα έργα και πιστεύουν ότι η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να επιτύχουν εκεί όπου οι άνθρωποι απέτυχαν.  

Οι άνθρωποι θέλουν οι επιχειρήσεις να εντείνουν τις προσπάθειες όσον αφορά τη βιωσιμότητα και τις κοινωνικές δράσεις

Τα γεγονότα των δύο τελευταίων ετών έφεραν στο προσκήνιο τη βιωσιμότητα και τις κοινωνικές δράσεις, με τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο να έχουν αγανακτήσει με την έλλειψη προόδου και να εγκαλούν τις επιχειρήσεις ώστε να γίνουν μεγαλύτερα βήματα: 

 • Το 93% των ανθρώπων πιστεύει ότι οι παράγοντες που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα και τις κοινωνικές δράσεις είναι πιο σημαντικοί από ποτέ, ενώ σε ποσοστό 80% δηλώνουν ότι τα γεγονότα των δύο τελευταίων ετών τούς έχουν κάνει να αλλάξουν τις ενέργειές τους. 
 • Το 94% πιστεύει ότι οι κοινωνίες δεν έχουν κάνει αρκετή πρόοδο. Σε ποσοστό 42% αποδίδουν την έλλειψη προόδου στο ότι οι άνθρωποι είναι πολύ απασχολημένοι με άλλες προτεραιότητες, το 39% πιστεύει ότι είναι αποτέλεσμα της μεγαλύτερης έμφασης στα βραχυπρόθεσμα κέρδη έναντι των μακροχρόνιων πλεονεκτημάτων, ενώ το 37% πιστεύει ότι οι άνθρωποι είναι πολύ οκνηροί ή ατομιστές και δεν βοηθούν να σωθεί ο πλανήτης. 
 • Το 45% πιστεύει ότι οι επιχειρήσεις μπορούν να επιφέρουν πιο ουσιαστική αλλαγή στους παράγοντες που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα και τις κοινωνικές δράσεις από ό,τι μεμονωμένα τα άτομα ή οι κυβερνήσεις.
 • Το 78% έχει προβληματιστεί και αγανακτήσει με την έλλειψη προόδου από τις επιχειρήσεις έως σήμερα, και το 89% πιστεύει ότι δεν είναι αρκετό να λένε οι επιχειρήσεις ότι δίνουν προτεραιότητα σε κριτήρια που αφορούν περιβάλλον, κοινωνία και διακυβέρνηση (ΠΚΔ) και θέλει να δει δράσεις και αποδείξεις. 
 • Το 84% πιστεύει ότι οι επιχειρήσεις θα μπορούσαν να σημειώσουν περισσότερη πρόοδο προς την κατεύθυνση της βιωσιμότητας και των κοινωνικών στόχων με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης (AI), ενώ το 61% πιστεύει ακόμα και ότι τα bots θα πετύχουν εκεί όπου οι άνθρωποι απέτυχαν.

Η ανθρώπινη μεροληψία και οι λειτουργικές προκλήσεις εμποδίζουν την πρόοδο των επιχειρήσεων

Οι επικεφαλής των επιχειρήσεων γνωρίζουν ότι οι προσπάθειες βιωσιμότητας είναι κρίσιμης σημασίας για την εταιρική επιτυχία και εμπιστεύονται τα bots περισσότερο από ό,τι μόνο τους ανθρώπους για την υλοποίηση προσπαθειών αναφορικά με τη βιωσιμότητα και τις κοινωνικές δράσεις:

 • Το 92% πιστεύει ότι τα προγράμματα σχετικά με τη βιωσιμότητα και το περιβάλλον, την κοινωνία και τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) έχουν κρίσιμη σημασία για την επιτυχία των οργανισμών τους. Τα στελέχη εντόπισαν τρία κυριότερα πλεονεκτήματα: την ενίσχυση της εμπορικής επωνυμίας (40%), την αύξηση της παραγωγικότητας (39%) και την προσέλκυση νέων πελατών (38%).
 • Σχεδόν όλοι οι επικεφαλής επιχειρήσεων (91%) αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια όταν υλοποιούν πρωτοβουλίες σχετικές με τη βιωσιμότητα και τις δράσεις ΠΚΔ. Στις μεγαλύτερες προκλήσεις περιλαμβάνεται η απόκτηση δεικτών μέτρησης ΠΚΔ από συνεργάτες και τρίτους (35%), η έλλειψη δεδομένων (33%) και οι χρονοβόρες χειροκίνητες διαδικασίες αναφορών (32%).
 • Σε ποσοστό 96% οι επικεφαλής των επιχειρήσεων παραδέχονται ότι η ανθρώπινη μεροληψία και τα συναισθήματα συχνά αποσπούν τους ανθρώπους από τον τελικό στόχο, ενώ το 89% πιστεύει ότι οι οργανισμοί που χρησιμοποιούν την τεχνολογία για να προωθήσουν βιώσιμες επιχειρηματικές πρακτικές θα είναι αυτοί που θα επιτύχουν μακροπρόθεσμα.
 • Το 93% των επικεφαλής επιχειρήσεων θα μπορούσαν να εμπιστευτούν ένα bot περισσότερο από ό,τι έναν άνθρωπο για τη λήψη αποφάσεων στους τομείς της βιωσιμότητας και των κοινωνικών στόχων. Πιστεύουν ότι τα bots αποδίδουν καλύτερα όσον αφορά τη συλλογή διαφορετικών τύπων δεδομένων χωρίς σφάλματα (43%), τη λήψη λογικών, αμερόληπτων αποφάσεων (42%), και την πρόβλεψη μελλοντικών εκβάσεων με βάση δείκτες μέτρησης/προηγούμενη απόδοση (41%).
 • Οι επικεφαλής των επιχειρήσεων πιστεύουν ότι οι άνθρωποι εξακολουθούν να είναι απαραίτητοι για την επιτυχία όσον αφορά τη βιωσιμότητα και τις κοινωνικές πρωτοβουλίες και πιστεύουν ότι οι άνθρωποι είναι καλύτεροι στην εφαρμογή αλλαγών με βάση τα σχόλια από τα ενδιαφερόμενα μέρη (48%), στην εκπαίδευση άλλων για τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τη λήψη αποφάσεων (46%) και στη λήψη καλά μελετημένων στρατηγικών αποφάσεων (42%). 

Οι άνθρωποι θα απομακρυνθούν από τις επιχειρήσεις που δεν αναλαμβάνουν δράση όσον αφορά τη βιωσιμότητα και τις κοινωνικές πρωτοβουλίες 

Οι επιχειρήσεις πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στη βιωσιμότητα και τα κοινωνικά ζητήματα και να αναθεωρήσουν το πώς χρησιμοποιούν την τεχνολογία για να φέρουν αποτελέσματα – διαφορετικά διακινδυνεύουν να έχουν τεράστιες συνέπειες. 

 • Το 94% των ανθρώπων θέλουν να σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά τη βιωσιμότητα και τις κοινωνικές δράσεις ώστε να εδραιωθούν πιο υγιεινοί τρόποι ζωής (50%), να διαφυλαχτεί ο πλανήτης για τις μελλοντικές γενιές (49%) και να υπάρξει περισσότερη ισότητα στον κόσμο (46%).
 • Το 70% των ανθρώπων θα ήταν πρόθυμοι να ακυρώσουν τη σχέση τους με μια εμπορική επωνυμία η οποία δεν παίρνει σοβαρά τις πρωτοβουλίες περί βιωσιμότητας και κοινωνικών πρωτοβουλιών, ενώ το 69% θα έφτανε ακόμα και στο σημείο να αποχωρήσει από την τωρινή εταιρεία του για να εργαστεί για κάποια άλλη που θα δίνει περισσότερη έμφαση σε αυτές τις προσπάθειες. 
 • Αν οι οργανισμοί μπορούν να παρουσιάσουν με σαφήνεια την πρόοδο που κάνουν σε περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα, οι άνθρωποι θα ήταν περισσότερο πρόθυμοι να πληρώσουν υψηλότερη τιμή για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους (87%), να επενδύσουν στις εταιρείες τους (83%) και να εργαστούν για αυτές (83%). 
 • Οι επικεφαλής των επιχειρήσεων κατανοούν τη σπουδαιότητα και την πιεστικότητα – το 94% πιστεύει ότι θα πρέπει να χρησιμοποιούνται δείκτες μέτρησης για τη βιωσιμότητα και τις κοινωνικές δράσεις ώστε να ενημερώνονται οι παραδοσιακοί δείκτες μέτρησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ενώ το 91% θέλει να αυξήσει τις επενδύσεις του στη βιωσιμότητα.