Όμιλος Σαράντη: Τιμά την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας & Ασφάλειας στην εργασία

Η Παγκόσμια Ημέρα Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία αποτελεί μια ημέρα ορόσημο για τις συνολικές προσπάθειες που καταβάλλονται με στόχο τη θωράκιση ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος. Η Παγκόσμια μέρα ορίστηκε από τα Ηνωμένα Έθνη στις 28 Απριλίου και συμβολίζει την αναγκαιότητα προάσπισης ενός υγειούς εργασιακού περιβάλλοντος που προστατεύει τους εργαζόμενους από εργατικά ατυχήματα και προάγει την ευημερία τους.

Ο Όμιλος Σαράντη μέσω της υπεύθυνης δράσης του και των υπεύθυνων πολιτικών του,  πράττει το βέλτιστο για να εξασφαλίσει τις καλύτερες συνθήκες εργασίας. Τόσο η ασφαλής εργασία όσο και οι εργαζόμενοι on site είναι στο κέντρο της επιχειρηματικής δραστηριότητας του Ομίλου και συμβάλλουν ενεργά στην στοχοθεσία των επιχειρηματικών επιλογών του. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Όμιλος στοχεύει μέχρι το τέλος του 2023 να έχει εξασφαλίσει την πιστοποίηση ISO 45001 σε όλες τις ενεργές του παραγωγικές μονάδες.

Οι ενδυναμωμένοι υπάλληλοι αποτελούν κεντρικό πυλώνα της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης του Ομίλου, και σε αυτό το πνεύμα γίνονται διάφορες ενέργειες για να διασφαλιστεί η ευημερία και η εξέλιξη του εργατικού δυναμικού του Ομίλου. Υπό την αιγίδα του τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού του Ομίλου, έχουν καθιερωθεί οι wellness days, δίνοντας ευκαιρίες στους εργαζόμενους για μια εναλλακτική ανάσα από την εργασιακή καθημερινότητα. Στα πλαίσια αυτών των ημερών, γίνονται ημερίδες με ψυχολόγους & διατροφολόγους, εναλλακτικές μορφές σωματικής άσκησης (online yoga), step challenge, webinars για την σωστή διατροφή και την ψυχική ανθεκτικότητα, συμβάλλοντας ενεργά στην δημιουργία μιας εργασιακής κουλτούρας που ενισχύει το work-life balance. Παράλληλα, έχει γίνει μια μεγάλη επένδυση για την κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού του Ομίλου μέσω της συνεργασίας με την LinkedIn learning πλατφόρμα. Η εν λόγω συνεργασία στοχεύει στην σταθερή αναβάθμιση των γνώσεων και των ικανοτήτων των ανθρώπων του Ομίλου σε όλες τις χώρες της δραστηριότητας του, δίνοντας πρόσβαση σε 9.500 webinars  που θα ενισχύσουν την κουλτούρα της δια βίου μάθησης και εξέλιξης των εργαζόμενων.

Για τον Όμιλο Σαράντη, τόσο η ασφάλεια όσο και η σωματική και ψυχική υγεία στην εργασία αλλά και η εξέλιξη των ανθρώπων του έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα στο έργο του. Δέσμευση του Ομίλου είναι να προσφέρει τις προϋποθέσεις για ένα καλύτερο και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον που προάγει και εξελίσσει τους ανθρώπους του.