Τρικαλινός: Σήμα ETHOS “Green” για την δέσμευσή της απέναντι στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Το σήμα ETHOS “Green” αποδόθηκε στη εταιρία Τρικαλινός για τη δέσμευσή της απέναντι στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, στο πλαίσιο της επετειακής εκδήλωσης των 10 χρόνων από την ίδρυση της Πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, που έλαβε χώρα την Τρίτη 10 Μαΐου 2022.

Η Λίλα Κούρτη, Sales και Export Manager της εταιρίας, παρέλαβε το Σήμα ETHOS από τον Γεώργιο Μπρισκόλα, Πρόεδρο της EUROCERT, που από κοινού με το CSR Hellas (Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη) έχουν εκπονήσει την πιστοποίηση ETHOS. Το ETHOS είναι ένα πρότυπο αξιολόγησης της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) των επιχειρήσεων που εστιάζει στις θεμελιώδεις αρχές της Κοινωνικής και Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας και της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η αξιολόγηση που διενεργείται ετησίως οδηγεί στην έκδοση Βεβαίωσης συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις του Προτύπου.

Με την εν λόγω απονομή του σήματος ETHOS, η εταιρία Τρικαλινός αποδεικνύει έμπρακτα  τη συμμόρφωση της αφενός στις αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και αφετέρου στις απαιτήσεις της Κοινοτικής νομοθεσίας. Βασικοί πυλώνες της αξιολόγησης των επιχειρήσεων είναι τα δικαιώματα των εργαζόμενων, η ποιότητα εξυπηρέτησης του πελάτη, το περιβάλλον και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η πιστοποίηση ETHOS “Green” που έλαβε η Τρικαλινός αποτελεί απόδειξη της αφοσίωσής της στις αρχές της βιωσιμότητας και της εταιρικής κοινωνικής υπευθυνότητας.