INTERAMERICAN: Απολογισμός ΕΚΕ

Ο Απολογισμός ΕΚΕ της INTERAMERICAN για το έτος αναφοράς 2011 κατέδειξε το υψηλό επίπεδο ωρίμασης της κοινωνικής υπευθυνότητας που χαρακτηρίζει την εταιρεία, επιτυγχάνοντας σημαντική βελτίωση της επίδοσης στην κάλυψη των δεικτών του προτύπου Global Reporting Initiative (GRI-G3.1). Σύμφωνα με την αξιολόγηση που διενήργησε η ομάδα του Εργαστηρίου Επιχειρησιακής Περιβαλλοντικής Πολιτικής και Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Αιγαίου για το σύνολο των εκδοθέντων κατά το 2012 Απολογισμών ΕΚΕ, η έκθεση της INTERAMERICAN έφθασε στο 50% της κάλυψης δεικτών, διατηρώντας την τρίτη θέση στην κατάταξη των Απολογισμών που εκδίδονται από επιχειρήσεις και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Η αξιοπιστία των στοιχείων του Απολογισμού έχει επαληθευθεί από εξωτερικό, ανεξάρτητο φορέα για τρία κεφάλαια: της Εταιρικής Διακυβέρνησης, του Ανθρώπινου Δυναμικού και της Κοινωνίας. Ο φορέας επαλήθευσε και το επίπεδο Β+ της εφαρμογής των δεικτών GRI στον Απολογισμό. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Απολογισμός της INTERAMERICAN περιλαμβάνεται στο ανώτερο επίπεδο (GC Advanced Level) του Global Compact του ΟΗΕ. Πέραν του προτύπου GRI και του Global Compact, η έκθεση ανταποκρίνεται στις κατευθυντήριες οδηγίες του ΑΑ 1000 Προτύπου Αρχών Υπευθυνότητας και του ISO 26000.

Δομικά, η παρουσίαση των στοιχείων που χαρακτηρίζουν την INTERAMERICAN ως κοινωνικά υπεύθυνη αναπτύσσεται σε επτά κεφάλαια, ενδεικτικά της ολιστικής προσέγγισης και εφαρμογής της ΕΚΕ από την εταιρεία. Πρόκειται για τα κεφάλαια:

•    Ποιά είναι η INTERAMERICAN
•    Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στην INTERAMERICAN
•    Πράξεις Ευθύνης για τη Διακυβέρνηση
•    Πράξεις Οφέλους για την Ιδιωτική Ασφάλιση
•    Πράξεις Ενδιαφέροντος για το Ανθρώπινο Δυναμικό
•    Πράξεις Αξίας για την Κοινωνία
•    Πράξεις Προστασίας για το Περιβάλλον,

ενώ η έκθεση ολοκληρώνεται με τις πληροφορίες για τον Απολογισμό, δηλαδή τα στοιχεία επίδοσης, τον πίνακα δεικτών κατά GRI και το επίπεδο εφαρμογής των δεικτών, την εξωτερική επαλήθευση και ένα έντυπο αξιολόγησης του Απολογισμού, για την ανάπτυξη διαλόγου με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της έκθεσης είναι η παρουσίαση σειράς απόψεων που κατέθεσαν εκπρόσωποι των ενδιαφερομένων μερών –εργαζόμενοι, συνεργάτες, από την επιστημονική κοινότητα, από επαγγελματικές οργανώσεις, από οργανώσεις για την κοινωνία και την αειφορία, από θεσμικούς φορείς– αλλά και πελάτες ασφαλισμένοι της εταιρείας για τις κοινωνικές πρωτοβουλίες και τον Απολογισμό της.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η INTERAMERICAN δεσμεύεται για την τήρηση αρχών με τη συμμετοχή της σε διεθνή δίκτυα, όπως είναι το Οικουμενικό Σύμφωνο (Global Compact) και η Οικονομική Πρωτοβουλία του Περιβαλλοντικού Προγράμματος (UNEP FI) του ΟΗΕ, καθώς και η Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας, ενώ στην Ελλάδα η Εταιρεία αποτελεί μέλος του Ελληνικού Δικτύου για την ΕΚΕ και του Εθνικού Δικτύου Προαγωγής Υγείας στους Χώρους Εργασίας.

Το κοινωνικό προϊόν

Στον Απολογισμό αποτυπώνεται η γενικότερη συνεισφορά της INTERAMERICAN στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας, καθώς μέσω των δραστηριοτήτων της Εταιρείας παράγεται αξία για το σύνολο των ενδιαφερομένων μερών της (μέσω της καταβολής άμεσων φόρων, των πληρωμών προμηθευτών, της μισθοδοσίας, ασφαλιστικών εισφορών, δαπανών για πρακτικές κοινωνικής υπευθυνότητας κ.λπ.). Τα ποσά που διατέθηκαν κατά το 2011 έφθασαν στα 206,2 εκατ. ευρώ, με τα ποσά για πρακτικές ΕΚΕ να προσεγγίζουν τις 250.000 –περισσότερο από 2% των επαναλαμβανομένων κερδών- χωρίς να υπολογίζεται το κόστος παροχής υπηρεσιών βοήθειας και υγείας, ενώ επίσης δεν υπολογίζονται δαπάνες επικοινωνίας και δημοσιότητας για την ΕΚΕ.  Ειδικότερα, στα κεφάλαια για την Κοινωνία, το Περιβάλλον και τους Εργαζομένους περιγράφονται οι κυριότερες πρωτοβουλίες της INTERAMERICAN και αναλύεται η διάθεση οικονομικών πόρων για την απόδοση αξίας σε καθένα από τους άξονες δράσεων που περιλαμβάνει το σχέδιο «Πράξεις Ζωής».

Επικοινωνία με τους κοινωνικούς εταίρους

Ο Απολογισμός αποτελεί για την INTERAMERICAN το βασικό, αλλά όχι το μοναδικό, εργαλείο επικοινωνίας της εταιρείας με τα ενδιαφερόμενα μέρη, που διακρίνονται σε δύο ζώνες. Στην πρώτη ζώνη σχέσης αμοιβαίου ενδιαφέροντος καταχωρίζονται οι Πελάτες, οι Μέτοχοι, το Προσωπικό και οι Συνεργάτες, η Πολιτεία-οι Δημόσιες Αρχές. Στη δεύτερη ζώνη περιλαμβάνονται οι Τοπικές Κοινωνίες, οι Μη Κυβερνητικές-Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις, η Επιχειρηματική Κοινότητα, τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Αναφερόμενος στην αναγκαιότητα έκδοσης του Απολογισμού, ο Γιάννης Ρούντος, Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων & ΕΚΕ του Ομίλου, επισημαίνει: «Η έκθεσή μας για την κοινωνική υπευθυνότητα αποτελεί ένα σοβαρό τεκμήριο αξιοπιστίας της INTERAMERICAN, δεδομένου ότι αναδεικνύει με κάθε λεπτομέρεια την αντίληψη και τον τρόπο για την υπεύθυνη λειτουργία του οργανισμού. Παράλληλα, προβάλλει τις αναλαμβανόμενες δεσμεύσεις και τους στόχους και παρέχει μία σαφή εικόνα για τη συμπεριφορά της INTERAMERICAN μέσα από το καταγραφόμενο έργο, εισάγοντας ταυτόχρονα την εταιρεία σε ευρύτερα πεδία επιχειρηματικής συναναστροφής για την ΕΚΕ, στην Ελλάδα και διεθνώς».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ