Μαρία Αλεξίου: Στη Συμβουλευτική Επιτροπή του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

H Μαρία Αλεξίου, Πρόεδρος του Δικτύου CSR HELLAS, ESG Advisor, TITAN Cement International και μέλος του ΔΣ του CSR Europe, καθώς και μέλος της επιτροπής εμπειρογνωμόνων της EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) συμμετέχει από κοινού με  9 έγκριτους εκπροσώπους της οικονομικής και επιχειρηματικής κοινότητας (Κατερίνα Βασιλάκη, Βασίλης Κορκίδης, Παντελής Λάμπρου, Γιάννης Μητσός, Βασίλειος Μπαλάνης, Νικόλαος Μπόζος, Άγις Πιστιόλας, Νέστος Σαράφογλου, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου) στη Συμβουλευτική Επιτροπή του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, έπειτα από πρόσκληση του Προέδρου του Τμήματος, Καθηγητή κ. Απόστολου Γιοβάνη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στόχος της Συμβουλευτικής Επιτροπής είναι η περαιτέρω διασύνδεση του Τμήματος και των φοιτητών του με την επιχειρηματική κοινότητα και τους οργανισμούς του δημόσιου τομέα. Όπως εξηγεί σε σχετική επιστολή και ανακοίνωσή του ο Πρόεδρος κ. Απόστολος Γιοβάνης, «το Τμήμα προσβλέπει στην υποστήριξη της Συμβουλευτικής Επιτροπής με σκοπό τον εκσυγχρονισμό της στρατηγικής του συμπεριλαμβανομένης και της επικαιροποίησης του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών».

Με αφορμή τη συμμετοχή της στη Συμβουλευτική Επιτροπή του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, η Μαρία Αλεξίου δήλωσε: “Η συνεργασία με την ακαδημαϊκή κοινότητα και τη νέα γενιά για την ένταξη της βιωσιμότητας, κοινωνικής, περιβαλλοντικής και οικονομικής στα προγράμματα εκπαίδευσης ειδικά των μελλοντικών στελεχών επιχειρήσεων παραμένει προτεραιότητα για το CSR HELLAS, αλλά και για μένα προσωπικά. Η μεταφορά της γνώσης, της εμπειρίας, αλλά και των νέων επιστημονικών προσεγγίσεων για την ανάδειξη βιώσιμων επιχειρηματικών μοντέλων είναι αναγκαία για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της μετάβασης, αξιοποιώντας τις βέλτιστες πρακτικές και διευρύνοντας την έρευνα και την καινοτομία στην επίτευξη των κοινών στόχων για βιωσιμότητα.”