ΕΚΤ: Οι τράπεζες δεν έχουν εξελιγμένες μεθοδολογίες για τους περιβαλλοντικούς κινδύνους

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) για τις περιβαλλοντικές επιδόσεις των ευρωπαϊκών τραπεζών, υπογραμμίζοντας ότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα θεματικής έρευνας που διενήργησε τα ιδρύματα έχουν δρόμο να διανύσουν για την αποτελεσματική διαχείριση των κλιματικών και περιβαλλοντικών κινδύνων.Σύμφωνα με την αξιολόγηση της ΕΚΤ, αν και το 85% των τραπεζών έχει πλέον διαμορφώσει τουλάχιστον τις βασικές πρακτικές στις περισσότερες περιοχές, οι τράπεζες δεν έχουν ακόμα εξελιγμένες μεθοδολογίες και αναλυτικές πληροφορίες για τους κλιματικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους.

Υπάρχουν επίσης ανησυχίες σχετικά με την εκτελεστική ικανότητα των περισσότερων τραπεζών, με την αποτελεσματική εφαρμογή των πρακτικών αυτών να καθυστερεί σημαντικά. Ως αποτέλεσμα οι τράπεζες συνεχίζουν να υποτιμούν σημαντικά το εύρος και το μέγεθος των εν λόγω κινδύνων και σχεδόν όλες (96%) έχουν τυφλά σημεία στον εντοπισμό των κινδύνων, προειδοποιεί η ΕΚΤ.

Σε αυτό το πλαίσιο η κεντρική τράπεζα θέτει κλιμακωτές προθεσμίες στις τράπεζες για να εκπληρώσουν προοδευτικά όλες τις εποπτικές προσδοκίες που παρουσιάστηκαν στην Οδηγία για τους περιβαλλοντικούς και κλιματικούς κινδύνους το 2020.

Ειδικότερα, έχει θέσει συγκεκριμένες προθεσμίες στο κάθε ίδρυμα για να πετύχει την πλήρη συμμόρφωση του μέχρι το τέλος του 2024. Αν και μπορεί να υπάρξουν εξαιρέσεις σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, η ΕΚΤ υπογραμμίζει ότι έχει ενημερώσει τις τράπεζες πως περιμένει να έχουν ολοκληρώσει, ως ελάχιστη προϋπόθεση, τα ακόλουθα βήματα:

Σε ένα πρώτο βήμα, η ΕΚΤ περιμένει οι τράπεζες να έχουν επαρκώς κατηγοριοποιήσει τους κλιματικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους και να έχουν ολοκληρώσει μια πλήρη αξιολόγηση του αντίκτυπου αυτών των κινδύνων στις δραστηριότητες τους μέχρι τον Μάρτιο του 2023 το αργότερο.

Σε ένα δεύτερο βήμα, και το αργότερο μέχρι το τέλος του 2023 η ΕΚΤ περιμένει οι τράπεζες να έχουν ενσωματώσει τους κλιματικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους στη διακυβέρνηση, στρατηγική και διαχείριση κινδύνου.

Σε ένα τελικό βήμα, μέχρι το τέλος του 2024 οι τράπεζες θα πρέπει να εκπληρώσουν όλες τις υπόλοιπες εποπτικές προσδοκίες στους κλιματικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους που περιγράφονται στην Οδηγία του 2020. Αυτό περιλαμβάνει την πλήρη ενσωμάτωση της εσωτερικής διαδικασίας αξιολόγησης της επάρκειας κεφαλαίου (Internal Capital Adequacy Assessment Process – ICAAP) και τη διαδικασία προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress testing).

Η ΕΚΤ προειδοποιεί τα τραπεζικά ιδρύματα ότι θα παρακολουθεί στενά αυτές τις προθεσμίες και εάν χρειαστεί θα δρομολογήσει μέτρα επιβολής.