H ΕΛΙΝΟΙΛ εισέρχεται σε μια νέα εποχή μετρήσιμων στόχων βιωσιμότητας

Στο πλαίσιο της πλήρους και υπεύθυνης ενημέρωσης, η ΕΛΙΝΟΙΛ δημοσιοποίησε τον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης ESG 2020-2021, με τον οποίο επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να συμβάλλει ουσιαστικά στην οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον. Ο Απολογισμός αποτελεί την τέταρτη συνεχή καταγραφή της στρατηγικής και των υπεύθυνων επιχειρηματικών πρακτικών της εταιρίας, ενώ είναι η πρώτη ολοκληρωμένη μέτρηση του συνολικού αποτυπώματος της εταιρίας μέσω ανάλυσης ουσιαστικότητας και χαρτογράφησης των δεικτών ESG και GRI που άπτονται των δραστηριοτήτων της.

Κατά τον διετή απολογιστικό κύκλο 2020-2021, παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, η ΕΛΙΝΟΙΛ συνέβαλε στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας με τη δημιουργία περίπου του 0,82% του ΑΕΠ της χώρας το 2021 και 0,87% το 2020, ενώ παρέμεινε η πρώτη στον κλάδο σε εξαγωγές, και η τέταρτη μεγαλύτερη εξαγωγική εταιρία στην Ελλάδα. Επιπλέον, ο κοινωνικός αντίκτυπος της εταιρίας υπολογίζεται στα 293.890.000€ για το 2021, και η συμβολή της στο εργατικό δυναμικό της χώρας καταγράφεται στο 0,054%, με 224 άμεσες και 2.000 έμμεσες, θέσεις εργασίας. Ανταποκρινόμενη στη στρατηγική που οφείλουν να έχουν οι σύγχρονες επιχειρήσεις, σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες για την πράσινη μετάβαση και τις δράσεις για την κλιματική αλλαγή, η ΕΛΙΝΟΙΛ επικεντρώθηκε στη βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματός της, εφαρμόζοντας το διεθνές πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001, και υλοποιώντας προγράμματα και επενδύσεις που στοχεύουν στη μείωση των αντικτύπων της εταιρίας στο περιβάλλον, όπως η ανάπτυξη φιλικότερων προς το περιβάλλον προϊόντων, η επέκταση σε νέες, φιλικότερες για το περιβάλλον μορφές ενέργειας, η μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων και αποβλήτων κ.α.

Αναφερόμενος στη δημοσίευση του Απολογισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης 2020-2021 της εταιρίας, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε., κ. Γιάννης Αληγιζάκης, επεσήμανε:

«Σε όλα τα στάδια της διαδρομής της εδώ και 68 χρόνια στον ενεργειακό χώρο, η ΕΛΙΝΟΙΛ έχει όραμα να συμβάλλει στη δημιουργία ενός καλύτερου μέλλοντος για τη χώρα, συμβαδίζοντας με τις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης και εφαρμόζοντας μια στρατηγική ανάπτυξης για την προστασία του περιβάλλοντος και την προσφορά στην κοινωνία.

Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρία μας παρουσιάζει τον διετή της Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης ως ένα δίαυλο ενημέρωσης προς όλους τους κοινωνικούς εταίρους όσον αφορά τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις και τους κινδύνους σε περιβαλλοντικά, κοινωνικά και θέματα εταιρικής διακυβέρνησης. Αποτελεί δε το πρώτο βήμα για την εξέλιξή μας σε μια εποχή με ολοένα αυξανόμενη μετρήσιμη εταιρική υπευθυνότητα και βιωσιμότητα.

Η πανδημία Covid-19 υπήρξε καταλύτης σε πολλά επίπεδα, ενώ η πρόκληση της κλιματικής αλλαγής επισπεύδει τις αναγκαίες αλλαγές. Στην ΕΛΙΝΟΙΛ, με συνέπεια και υπευθυνότητα, σχεδιάζουμε την επιχειρησιακή μας εξέλιξη υλοποιώντας όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προς την κατεύθυνση του μηδενικού αποτυπώματος το 2050, προσηλωμένοι στο ιδανικό της αειφορίας. Εξελισσόμαστε, έτσι, διαρκώς με στοχευμένο στρατηγικό προσανατολισμό να συμβάλλουμε ουσιαστικά σε ένα μέλλον περισσότερο βιώσιμο, προς όφελος των επόμενων γενεών».

Η σύνταξη του Απολογισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης ESG της ΕΛΙΝΟΙΛ πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το διεθνές πλαίσιο οδηγιών GRI Standards (2020):core, G4 Sector Disclosure – Gas and Oil και GRI 11 Oil and Gas Sector 2021. Βασίζεται, επίσης, στο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2015, το Σύστημα Διασφάλισης της Υγείας και της Ασφάλειας της Εργασίας ISO 45001:2018, και χρησιμοποιεί τον Χάρτη Ουσιαστικότητας (Materiality Map) του οργανισμού SASB.

 

Ο Απολογισμός 2020-2021 της ΕΛΙΝΟΙΛ είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα της εταιρίας: https://elin.gr/viosimi-anaptyxi/apologismoi/