Αναγνώριση της Beiersdorf με βαθμολογία «CDP Triple A» για την πρόοδό της στον τομέα της βιωσιμότητας

Η Beiersdorf AG αναγνωρίστηκε από τη ΜΚΟ CDP για τον ηγετικό ρόλο της στον ορισμό στόχων, τις επιδόσεις και τη διαφάνεια που επιδεικνύει στους τομείς της κλιματικής αλλαγής, των δασών και της ασφάλειας των υδάτινων πόρων, μέσω της κατάταξης στον περίοπτο κατάλογο «A List» και για τις τρεις αυτές διαστάσεις. Για την εταιρεία, η οποία εδρεύει στο Αμβούργο και είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης, αυτή η βαθμολογία «τρία Α» αποτελεί ορόσημο και σημαντική αναγνώριση της προόδου που έχει πετύχει ως προς την επίτευξη των φιλόδοξων δεσμεύσεών της στον τομέα της βιωσιμότητας.

«Είμαστε περήφανοι που η CDP μάς απένειμε βαθμολογία «τρία Α» φέτος», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος Vincent Warnery, στην ανακοίνωση για τη φετινή απονομή βαθμολογίας. «Τα τελευταία χρόνια καταβάλαμε μεγάλες προσπάθειες σε όλο τον πλανήτη για να προωθήσουμε τον μετασχηματισμό της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας. Η βαθμολογία «τρία Α» της CDP αποτίνει φόρο τιμής στις προσπάθειές μας να ηγηθούμε στον κλάδο μας όσον αφορά την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, όχι μόνο με τον ορισμό φιλόδοξων στόχων αλλά και με συγκεκριμένες δράσεις και επίδειξη διαφάνειας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους εργαζομένους και τους συνεργάτες μας σε όλα τα επίπεδα της εφοδιαστικής αλυσίδας για την ισχυρή στήριξη που μας παρείχαν στην υλοποίηση της Ατζέντας Βιωσιμότητας CARE BEYOND SKIN».

Η CDP αναγνωρίζει τους πρωτοπόρους στη δράση για τη βιωσιμότητα

Με βάση τα στοιχεία που έχει συλλέξει η CDP για την κλιματική αλλαγή, τα δάση και την ασφάλεια των υδάτινων πόρων από περισσότερες από 15.000 εταιρείας για το έτος 2022, η Beiersdorf είναι μία από τις 12 εταιρείες στις οποίες απονεμήθηκε βαθμολογία «τρία Α».

Ο Jean-François Pascal, Αντιπρόεδρος Εταιρικής Βιωσιμότητας στην Beiersdorf, εξηγεί τη στρατηγική της Εταιρείας για το κλίμα: «Θέσαμε έναν ιδιαίτερα φιλόδοξο στόχο για την εταιρεία μας: απόλυτη μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου Πεδίου 1, 2 και 3 κατά 30% έως το 2025, ενώ οι στόχοι του Ομίλου μας για το κλίμα επικυρώνονται από την πρωτοβουλία SBTi (επιστημονικά βασισμένοι στόχοι). Σημειώσαμε μεγάλη πρόοδο από το 2018. Καταφέραμε να μειώσουμε τις εκπομπές κατά 12,7% σε όλους τους τομείς, παρά την ανάπτυξη της Εταιρείας». Ο μετασχηματισμός των προϊόντων φροντίδας της επιδερμίδας, ιδιαίτερα των μεγάλων παγκόσμιων συλλογών, με σκοπό τη σημαντική μείωση των εκπομπών CO2, αποτελεί έναν σημαντικό πυλώνα στον χάρτη της Beiersdorf που οδηγεί σε ένα μέλλον με στόχο τη φροντίδα του περιβάλλοντος. Από τα τέλη του 2019, η Εταιρία καταναλώνει ηλεκτρική ενέργεια που προέρχεται κατά 100% από ανανεώσιμους πόρους σε όλες τις μονάδες παραγωγής και τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις της σε όλο τον κόσμο, ενώ τον Ιανουάριο του 2022 ολοκληρώθηκε η μετατροπή της πρώτης μονάδας παραγωγής της στο Βερολίνο σε κλιματικά ουδέτερη, μέσω της μετάβασης σε χρήση βιοαερίου. Ο μεσοπρόθεσμος στόχος της Εταιρείας είναι η μετατροπή των λειτουργιών της σε κλιματικά ουδέτερες έως το 2030.

Τα τελευταία χρόνια, η Beiersdorf σημείωσε επίσης σημαντική πρόοδο στον δασικό τομέα: Η Εταιρεία έθεσε έναν στόχο μηδενικής αποψίλωσης όσον αφορά την άντληση των βασικών ανανεώσιμων πρώτων υλών, όπως φοίνικα, σόγιας και χαρτιού, έως το 2025. Ήδη από τα τέλη του 2021, για τα παράγωγα φοινικοπυρηνέλαιου που χρησιμοποιούνται από την Εταιρεία στη διαμόρφωση προϊόντων, η άντληση πρώτων υλών πραγματοποιείται αποκλειστικά από βιώσιμες, πιστοποιημένες πηγές. Επίσης, βρίσκονται σε εξέλιξη έργα σε συνεργασία με τη WWF Γερμανίας, για την κατάρτιση και υποστήριξη τοπικών μικρομετόχων στην Ινδονησία και τη Μαλαισία όσον αφορά βιώσιμες καλλιέργειες μηδενικής αποψίλωσης. Επιπλέον, η Εταιρεία έχει ήδη πετύχει το σχετικό ορόσημο για την ασφάλεια των υδάτινων πόρων. Για μια εταιρεία προϊόντων φροντίδας της επιδερμίδας, το νερό αποτελεί πρωταρχικό συστατικό στις συνθέσεις των προϊόντων μας, παίζει βασικό ρόλο στις παραγωγικές διεργασίες και είναι σημαντικό κατά τη χρήση των προϊόντων. Στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας με την WWF Γερμανίας, η Beiersdorf πραγματοποίησε μια ανάλυση κινδύνων για τους υδάτινους πόρους παγκόσμιας κλίμακας και προς το παρόν διαμορφώνει μακροπρόθεσμους στόχους που υπερβαίνουν τον τρέχοντα στόχο για τη μείωση της χρήσης νερού στις παραγωγικές διεργασίες κατά 25% ανά κατασκευασμένο προϊόν έως το 2025 (με έτος βάσης το 2018).

Σύμφωνα με τον Maxfield Weiss, Εκτελεστικό Διευθυντή της CDP Europe, η φετινή κατάταξη της Εταιρείας είναι αξιοσημείωτη για πολλούς λόγους: «Η CDP εξέτασε σχεδόν 20.000 εταιρείες που δημοσιοποίησαν περιβαλλοντικά στοιχεία φέτος, συμπεριλαμβανομένων 70% των ευρωπαϊκών εταιρειών με βάση την αγοραία αξία τους. Η COP27 (Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή 2022) κατέδειξε ότι η ανάγκη για μετασχηματιστικές αλλαγές είναι πιο κρίσιμη από ποτέ, εάν πρόκειται να συγκρατήσουμε την αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη στους 1,5°C. Συνεπώς, χαίρομαι πολύ που οι ευρωπαϊκές εταιρείες καταλαμβάνουν σχεδόν τις μισές θέσεις στον παγκόσμιο κατάλογο «A List», συμπεριλαμβανομένων 15 εταιρειών με βαθμολογία «Δύο Α», και 8 με βαθμολογία «Τρία Α» που ηγούνται στους τομείς της κλιματικής αλλαγής, των δασών και της ασφάλειας των υδάτινων πόρων. Πρέπει να περιορίσουμε τις εκπομπές στο μισό και να εξαλείψουμε την αποψίλωση έως το 2030 και, παράλληλα, να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια των υδάτινων πόρων μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα – ο στόχος των 1,5°C δεν είναι εφικτός χωρίς τη φύση. Με βάση τη νέα πρωτοποριακή οδηγία της ΕΕ για την υποβολή εκθέσεων, τη CSRD (οδηγία για την υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας από τις εταιρείες), η οποία αποτελεί πλέον αντικείμενο συμφωνίας, οι εταιρείες του «CDP A List» καταδεικνύουν ότι έχουν ήδη προχωρήσει μπροστά – διαθέτοντας εγκεκριμένους επιστημονικά βασισμένους στόχους και εναρμονισμένους με την απαίτηση των 1,5°C, για τη μείωση των εκπομπών, καθώς και σαφείς δράσεις για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε όλο το εύρος των αλυσίδων αξίας τους. Αυτός είναι ο τύπος περιβαλλοντικής διαφάνειας και δράσης που χρειαζόμαστε σε επίπεδο οικονομίας για να αποφύγουμε μια οικολογική κατάρρευση».

Η πλήρης μεθοδολογία και τα κριτήρια του «A-list» περιλαμβάνονται στον διαδικτυακό τόπο της CDP.