Όμιλος Druckfarben Hellas: Δημιουργεί ένα πιο βιώσιμο μέλλον για όλους

Ένα βήμα ακόμα πιο κοντά σε ένα μέλλον πιο βιώσιμο έκανε και φέτος ο Όμιλος Druckfarben Hellas, διατηρώντας επάξια μία θέση ανάμεσα στις επιχειρήσεις που δεσμεύονται σε αρχές και στρατηγικές βιώσιμης ανάπτυξης (ESG) μέσα από μια σειρά δράσεων καινοτομίας και ουσίας.

Στόχος και προτεραιότητα για την Druckfarben Hellas παραμένει η συνεχής επένδυση στην έρευνα και στον σχεδιασμό προϊόντων με καινοτόμα χαρακτηριστικά, που μειώνουν το αποτύπωμα στο περιβάλλον, ενώ παράλληλα πληρούν ευρωπαϊκές και διεθνείς προδιαγραφές. Στην ευρύτερη στρατηγική του Ομίλου, εντάσσονται με την ιδία βαρύτητα η επένδυση σε σταθερές ανθρώπινες σχέσεις, τόσο με τους εργαζομένους και τους συνεργάτες, όσο και με την κοινωνία.

Η διάσταση της αειφορίας είναι παρούσα σε όλο τον κύκλο ζωής των προϊόντων του Ομίλου, με σταθερές επιδιώξεις μεταξύ άλλων, το μικρότερο δυνατό περιβαλλοντικό αποτύπωμα των πρώτων υλών, την εξοικονόμηση ενέργειας και νερού, τη μειωμένη παραγωγή αποβλήτων και εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά την παραγωγή, καθώς και την αυξημένη ενεργειακή απόδοση. Τα φιλικά προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο χαρακτηριστικά των προϊόντων επιβεβαιώνονται από έγκυρους οργανισμούς, επιστημονικές μετρήσεις και συστήματα πιστοποίησης.

Με βλέμμα στην καινοτομία σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του και τη διαρκή συνεισφορά στο περιβάλλον, ο Όμιλος κατέχει σήμερα ηγετική θέση στην αγορά εύκαμπτης συσκευασίας μέσω της παραγωγής και εμπορίας μελανιών φλεξογραφίας & βαθυτυπίας. Παράλληλα, μέσω της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων οικοδομικών και αρχιτεκτονικών χρωμάτων KRAFT Paints, καθώς και των δομικών συστημάτων ενεργειακής αναβάθμισης BIOCLIMA®, η Druckfarben Hellas επιδιώκει και κατορθώνει σταθερά να ανταποκρίνεται και να υπερβαίνει τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα σε ό,τι αφορά τις βιώσιμες πρακτικές σε κάθε στάδιο της βιομηχανικής παραγωγής.

Στην KRAFT Paints και την BIOCLIMA® έχουν δημιουργηθεί συστήματα που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του EPD (Environmental Product Declaration) και τις πιστοποιήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δίνοντας αξία στο προϊόν και πετυχαίνοντας διαφοροποίηση στην αγορά. Τα Πιστοποιημένα Δομικά Συστήματα Ενεργειακής Αναβάθμισης BIOCLIMA® είναι πλήρως εναρμονισμένα με όλους τους σύγχρονους Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς Κανονισμούς, σχετικά με τη θερμομόνωση και πυροπροστασία των κτηριακών κατασκευών. Η BIOCLIMA® διαθέτει το πρώτο Πιστοποιημένο Ελληνικό Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης με «Πράσινη» Πιστοποίηση EPD (Environmental Product Declaration). Επιπλέον, τα καινοτόμα προϊόντα της KRAFT Paints, MASTER, MASTER ECO, MASTER EASY CLEAN, ASEPSIS και αστάρια, διαθέτουν και αυτά πλέον «Πράσινη» Πιστοποίηση EPD, τα οποία συμπληρώνουν την πράσινη πρόταση στη δόμηση και αισθητική αρτιότητα των κατασκευών.

Καθώς για την Druckfarben Hellas οι εργαζόμενοι αποτελούν τον πιο βασικό παράγοντα ανάπτυξης και επιτυχίας, ο Όμιλος επενδύει συστηματικά στη βελτίωση των δεξιοτήτων τους, παρέχοντας ώρες εκπαίδευσης και πρόσβαση σε σεμινάρια. Ταυτόχρονα, εφαρμόζεται αυστηρή πολιτική υγείας και ασφάλειας με στόχο τη συνεχή διασφάλιση της υγείας και προστασίας κάθε εργαζόμενου, μηδενίζοντας την πιθανότητα ατυχημάτων. Επιπλέον, αξίες όπως η ποικιλομορφία (diversity) και η συμπερίληψη (inclusion), αναφορικά με τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, αποτελούν για τον Όμιλο προϋπόθεση της συνεχούς βελτίωσης των διαδικασιών, των προϊόντων και των υπηρεσιών του. Ο Όμιλός μας έχει θεσπίσει Κώδικα Δεοντολογίας και Ηθικής, το περιεχόμενο του οποίου βρίσκεται σε αντιστοιχία με τις αρχές της Υπευθυνότητας και της Διαφάνειας, επιβεβαιώνοντας τις αξίες μας και την εταιρική μας κουλτούρα.

Παράλληλα, η Druckfarben Hellas στοχεύει σε υγιείς σχέσεις συνεργασίας που διαρκούν στον χρόνο και αποδίδουν αυξανόμενα, αμοιβαία οφέλη. Διαφυλάσσει τις σχέσεις αυτές με προσήλωση στους νόμους, στα χρηστά συναλλακτικά ήθη και στις εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου ποιότητας και ασφάλειας. Ο Όμιλος επιδιώκει ανοιχτή και τακτική επικοινωνία με όλους τους συνεργάτες με στόχο την καλύτερη και πιο αποτελεσματική στήριξη των αναγκών τους, καθώς και τη βελτίωση του ίδιου του Ομίλου σε κάθε τομέα της επιχειρηματικής του δραστηριότητας.

Σε επίπεδο κοινωνικής ευθύνης, η Druckfarben Hellas λαμβάνει τακτικά πολλές πρωτοβουλίες με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών ζωής του κοινωνικού συνόλου, με όραμα και ενθουσιασμό, χωρίς να περιορίζεται απλώς σε τυπικές χορηγίες στα πλαίσια της πολιτικής εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της. Μόνο το 2021, ο Όμιλος στήριξε έμπρακτα 25 οργανισμούς καλύπτοντας επιφάνειες 60.000m2. Με τη δική του συμβολή, μεταξύ άλλων ανακαινίστηκαν νοσοκομεία, κτίρια μη κερδοσκοπικών οργανώσεων όπως το Χαμόγελο του Παιδιού και οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα, σχολεία σε Αττική και Θεσσαλονίκη, κ.α. Επιπλέον, οι άνθρωποι του Ομίλου έγιναν πρεσβευτές της αθλητικής διοργάνωσης Race For The Cure®, με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τον καρκίνο του μαστού, ενώ ειδική μέριμνα ελήφθη προκειμένου να υποστηριχθούν πυρόπληκτοι κάτοικοι της Βόρειας Εύβοιας, αλλά και η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Χαλκίδας.

Η Druckfarben Hellas υιοθετεί συνεχώς επιχειρηματικές πρακτικές και δρα για το περιβάλλον και την κοινωνία με βάση τα ESG κριτήρια. Επιστέγασμα αυτής της δραστηριότητας, αποτελούν και οι βραβεύσεις όπως το Χάλκινο Μετάλλιο στην κατηγορία “Επιχειρηματική Ηθική και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη” στα Βραβεία Κατασκευαστικής Αριστείας 2021 και το Silver award από το CR Index για τις βιώσιμες πρακτικές της 2020-2021.