Κομισιόν: Πρόσθετη καθοδήγηση στις εταιρείες σχετικά με τα στοιχεία προς υποβολή και τον τρόπο αναφοράς των περιβαλλοντικών επιδόσεων στο πλαίσιο της ταξινομίας της ΕΕ

Η Επιτροπή εξέδωσε δύο πρόσθετα έγγραφα καθοδήγησης, όπου παρέχονται απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις που αφορούν την ερμηνεία και την εφαρμογή της ταξινομίας της ΕΕ.

Από την 1η Ιανουαρίου 2023, περίπου 4000 μεγάλες εταιρείες θα υποβάλλουν εκθέσεις σύμφωνα με το πλαίσιο ταξινομίας της ΕΕ, το οποίο καθιερώνει μια κοινή γλώσσα για «βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες» για τους συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές και τους επενδυτές. Προτεραιότητα της Επιτροπής είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες στην αγορά κατά την εφαρμογή της ταξινομίας της ΕΕ. Τα δύο έγγραφα θα βοηθήσουν τις ενδιαφερόμενες εταιρείες να προετοιμαστούν για την πρώτη υποχρεωτική υποβολή εκθέσεων, η οποία θα χρησιμοποιείται από τους συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές κατά τη δημοσιοποίηση στοιχείων βιωσιμότητας των χρηματοπιστωτικών προϊόντων.

Και τα δύο έγγραφα εγκρίνονται ως σχέδια ανακοινώσεων της Επιτροπής και θα αρχίσουν να ισχύουν και να εφαρμόζονται έναντι τρίτων μετά την επίσημη έγκρισή τους, μόλις είναι διαθέσιμα σε όλες τις γλώσσες.