ΣυμΑΤΑ: Συμπληρώνει ένα χρόνο ζωής και δράσεων για την αναζωογόνηση της υπαίθρου

Ένας χρόνος, σχεδόν, συμπληρώνεται από τον Ιανουάριο του 2022, από την ίδρυση της Συμμαχίας για την Αειφόρο Τοπική Ανάπτυξη (ΣυμΑΤΑ), με κυρίαρχο στόχο την αναζωογόνηση της υπαίθρου από τις ίδιες τις κοινότητές της. Ο δρόμος για την επίτευξη αυτού του σκοπού χαράσσεται με την ενδυνάμωση και δικτύωση οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών που εδρεύουν στην περιφέρεια και δρουν τοπικά γύρω από τους πυλώνες Φύση, Πολιτισμός και Βιώσιμη Ανάπτυξη. Το έργο «Συμμαχία για την Αειφόρο Τοπική Ανάπτυξη (ΣυμΑΤΑ)» υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης το MedINA και εταίρο το The Green Tank.

Το «Δίκτυο Μελών» της ΣυμΑΤΑ απαρτίζεται από δώδεκα διαφορετικές οργανώσεις, προερχόμενες από την περιφέρεια της Ελλάδας. Μαζί με την «Ομάδα Πρωτοβουλίας», η οποία αποτελείται από έγκριτους εθνικούς και υπερεθνικούς φορείς, συμπληρώνεται το σύνολο των Συμμάχων. Δεκαοκτώ, συνολικά, οργανώσεις και φορείς έχουν συμπράξει και συμπορευτεί – από την ίδρυση της ΣυμΑΤΑ μέχρι σήμερα – ενώ το ολοκληρωμένο πρόγραμμα πλαισιώνεται από εξειδικευμένους συνεργάτες της ομάδας «Δεξαμενή Υποστήριξης».

Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί πολυάριθμα, διαδικτυακά και διά ζώσης, συμμετοχικά σεμινάρια δικτύωσης, εκπαίδευσης και συμβουλευτικής με ποικίλες θεματικές ενότητες σχετικά με την Εξεύρεση Πόρων, την Αειφόρο Τοπική Ανάπτυξη, τη Συνηγορία, τα νομικά ζητήματα, τον εθελοντισμό και πολλά άλλα. Η δικτύωση έχει ήδη καταφέρει να φέρει κοντά οργανώσεις που, μέχρι πρότινος, δε γνώριζαν η μία την ύπαρξη ή/και το έργο της άλλης, φέρνοντας παράλληλα νέες δυναμικές και οπωσδήποτε πολλή ουσιαστική έμπνευση, πληροφόρηση και γνώση!

Επόμενο βήμα η χάραξη του οδικού χάρτη της ΣυμΑΤΑ και η εδραίωση του οράματος, της αξίας και της αποστολής της Συμμαχίας, για την επόμενη μέρα. Το ταξίδι συνεχίζεται και εμπλουτίζεται από γνώση, φόρα και δύναμη!