Μνημόνιο συνεργασίας από ΕΜΠ και ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για την κυκλική οικονομία

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) και του Ινστιτούτου Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ υπεγράφη την Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2023 επισφραγίζοντας τη συνεργασία του ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ και του ΕΜΠ για τη συμβολή των πρακτικών κυκλικής Οικονομίας στην ποιότητα ζωής και την αναζωογόνηση του κέντρου της Αθήνας.

Στην εκδήλωση το παρόν έδωσε ο Πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ) και Πρόεδρος του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ (ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ) κ. Γιώργος Καββαθάς καθώς και τα επιστημονικά στελέχη του ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ κυρία Λένα Μόκα και Δημήτρης Γιακούλας.

Ο στόχος

Ο γενικός στόχος του καινοτόμου αυτού έργου είναι να προτείνει μια στρατηγική αναζωογόνησης για τις Μεσογειακές Πόλεις, με την αξιοποίηση των παραγωγικών, δημιουργικών δικτύων και τη διασύνδεσή τους με τις σύγχρονες και αναγκαίες πρακτικές της κυκλικής οικονομίας. Στη συγκυρία της ψηφιακής και της πράσινης μετάβασης, παρατηρείται ότι οι πόλεις αντιμετωπίζουν πλέον έντονο πρόβλημα ως προς τη διαχείριση των αποβλήτων, γεγονός που απαιτεί άμεσες και αποτελεσματικές δράσεις διαχείρισης ιδιαίτερα των απορριμμάτων.

Το ευρωμεσογειακό αυτό έργο χρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το πρόγραμμα ENI CBC MED με προϋπολογισμό ύψους 3.1 εκ. ευρω (εκ των οποίων τα 2.8 εκ. ευρώ είναι ευρωπαϊκή συμμετοχή) και υλοποιείται σε επτά πόλεις της Μεσογείου: την Αθήνα, το Πράτο , το Παλέρμο στη Σικελία, την πόλη της Τύνιδας στην Τυνησία, τη Χεβρώνα και την Ναμπλούς στην Παλαιστίνη, το Ίρμπιντ στην Ιορδανία. Εκτός από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, που είναι ο συντονιστής του έργου, στο συμμετέχουν επίσης η μελετητική ΕΠΕΜ Α.Ε., οι Δήμοι του Πράτο και της Τύνιδας, το πανεπιστήμιο του Birzeit και οι ΜΚΟ Future Pioneers (Ιορδανία) και CRESM (Σικελία).

Σημειώνεται ότι η πολυετής ερευνητική ενασχόληση της Ερευνητικής Ομάδας του ΕΜΠ, που διευθύνει το έργο, με τα δημιουργικά και πολιτιστικά επαγγέλματα (Creative & Culture Industries – CCIs) έχει αναδείξει το γεγονός ότι στις πόλεις της Μεσογείου υπάρχουν ενεργές και ισχυρές δικτυώσεις μικροκαλλιτεχνικών, χειροτεχνικών και δημιουργικών επιχειρήσεων. Στα τρία χρόνια υλοποίησης και παρά τα σημαντικά εμπόδια που προέκυψαν από την πανδημία COVID-19, το έργο έχει πραγματοποιήσει πλήθος δράσεων και έχει αποφέρει σημαντικά αποτελέσματα. Στοχεύει όμως στην ολοκλήρωση του κομβικής σημασίας αποτελέσματος, δηλαδή τη δημιουργία πιλοτικών κυκλικών δικτύων συνεργασίας (circular clusters) σε κάθε συμμετέχουσα πόλη.

Στην κατεύθυνση αυτή κάποιες από τις Μικρομεσαίες Πολιτιστικές Δημιουργικές Επιχειρήσεις, που συνεργάζονται με διάφορους τρόπους θα φιλοξενήσουν (ή φιλοξενούν ήδη) τους έξυπνους κάδους, που έχει σχεδιάσει και κατασκευάσει το ΕΜΠ, όπου θα συλλέγονται δευτερογενή υλικά από παραγωγικές δραστηριότητες (ρετάλια υφάσματος και δέρματος, πλαστικό, χαρτί, μεταλλικά αντικείμενα). Οι έξυπνοι κάδοι επικοινωνούν μέσω έξυπνης τεχνολογίας με την ηλεκτρονική πλατφόρμα του έργου, που συλλέγει και διαμοιράζει την πληροφορία με ανοιχτό τρόπο. Ένα έξυπνο ποδήλατο (επίσης κατασκευής του ΕΜΠ) ειδοποιείται να συλλέγει και μοιράζει τα υλικά σε επαγγελματίες ,που θα τα χρησιμοποιήσουν για τις δικές τους κατασκευές. Τέλος, έξι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν βραβευθεί, μετά από διαγωνιστική δημόσια διαδικασία, από το ΕΜΠ, με ποσά που ήδη αξιοποιούνται για την παραγωγή καινοτόμων πιλοτικών προϊόντων, την απόκτηση εξοπλισμού κυκλικής οικονομίας και για την κατάρτιση σε σχετικά θέματα με την κυκλική παραγωγή και διάθεση των προϊόντων.

Στο δίκτυο συνεργασίας (cluster)της Αθήνας, συμμετέχουν δέκα επιχειρήσεις, που θα φιλοξενήσουν τον έξυπνο κάδο, οι έξι επιχειρήσεις που επιβραβεύθηκαν και οι πέντε συνεργαζόμενοι φορείς, με τους οποίους το ΕΜΠ έχει συγγράψει Μνημόνιά Συνεργασίας και συνδράμουν στις δράσεις του έργου και στην επικοινωνία των αποτελεσμάτων.