Το ΒΕΑ στηρίζει πρωτοβουλίες κυκλικής οικονομίας του ΕΜΠ

To Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας (Β.Ε.Α.) έδωσε δυναμικό παρόν στην εκδήλωση παρουσίασης (11 Ιανουαρίου 2023) του ευρωπαϊκού έργου INNOMED UP “Promoting UPcycling in Circular Economy through INNovation and education for creative industries in MEDiterranean cities, που συντονίζει το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ).

Το έργο, προϋπολογισμού 2.8 εκ. €, στοχεύει στη δημιουργία πιλοτικών κυκλικών δικτύων συνεργασίας (circular clusters) σε περιοχές της Αθήνας, του Πράτο (Ιταλία), της Τύνιδας, της Ιορδανίας και Σικελίας.

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας (Β.Ε.Α.), στηρίζοντας σταθερά τις πρωτοβουλίες για τη βιώσιμη ανάπτυξη και λειτουργία των ΜμΕ της δημιουργικής βιομηχανίας, συμμετέχει ενεργά στο κυκλικό δίκτυο συνεργασίας της πόλης της Αθήνας έχοντας υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με το ΕΜΠ, μαζί με 16 επιχειρήσεις της Αθήνας και άλλους συλλογικούς φορείς (Ινστιτούτο Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ, Εταιρία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής τους Δήμου Αθηναίων, Σύλλογος Αργυροχρυσοχόων Αθήνας και Εμπορικός Σύλλογος της Αθήνας).