4 Φεβρουαρίου 2023

Δυτικός Αερολιμένας Αθηνών_1974

Εργοστάσιο ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ_Βόλος_Δεκαετία 1950