ΔΕΗ: Ολοκληρώθηκε η εξαγορά δύο αιολικών σταθμών

Η ΔΕΗ ανακοίνωσε την ολοκλήρωση εξαγοράς αιολικών σταθμών παραγωγής ενέργειας, συνολικής ισχύος 44 MW στη Λακωνία και φωτοβολταϊκών σταθμών ισχύος 2 MW στη Θεσσαλία, από τη θυγατρική της εταιρεία ΔΕΗ Ανανεώσιμες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

“Η ΔΕΗ Α.Ε ενημερώνει ότι, σε συνέχεια της από 22.12.2022 ανακοίνωσής της, ολοκληρώθηκε η εξαγορά αιολικών σταθμών παραγωγής ενέργειας συνολικής ισχύος 44 MW στην Λακωνία και φωτοβολταϊκών πάρκων ισχύος 2 MW στην Θεσσαλία από τη θυγατρική της εταιρεία ΔΕΗ Ανανεώσιμες, στο πλαίσιο της υπογεγραμμένης συμφωνίας πώλησης των μετοχών (SPA) με την Piraeus Equity Partners”.