Kate Lee, Founder & CEO By the Horns: Το Accountability mindset δηµιουργεί επιτυχηµένες οµάδες

  Λίγο πριν μιλήσει στο 26o HR Symposium της ΚPMG στην Ελλάδα, η Leadership & Culture Consultant Κate Lee µίλησε στο adbusiness για τη νοοτροπία ανάληψης ευθύνης που πρεσβεύει και όλα όσα µπορεί να προσφέρει αυτός ο τρόπος σκέψης και δράσης σε άτοµα, επιχειρήσεις και οργανισµούς.

  Γράφει ο ∆ηµήτρης Τσουκαλάς

  adb: Ποιο θα είναι το αντικείµενο της εισήγησής σας στο προσεχές 26ο HR Symposium της ΚPMG στην Ελλάδα; Τι θα προσπαθήσετε να µεταφέρετε στους παρευρισκόµενους;

  Η παρουσίασή µου θα επικεντρωθεί στο πώς να δηµιουργήσετε επιτυχηµένες οµάδες χτίζοντας µια νοοτροπία ανάληψης ευθύνης, αυτό που ονοµάζω «accountability mindset».

  adb: Υποστηρίζετε ότι η υπευθυνότητα (accountability) είναι ένα σύνολο δεξιοτήτων που µπορεί κανείς να µάθει. Πώς µπορούν άτοµα και οργανισµοί να το κατορθώσουν;

  Σε ατοµικό επίπεδο, υπάρχουν ορισµένες δεξιότητες που πρέπει να καλλιεργήσει καθένας από εµάς προκειµένου να υιοθετήσει µια νοοτροπία ανάληψης ευθύνης. Αυτές οι δεξιότητες περιλαµβάνουν τη Συναισθηµατική Νοηµοσύνη (οι 5 δεξιότητες EI όπως ορίζονται από τον Daniel Goleman: αυτογνωσία, αυτοαναγνώριση, κίνητρο, ενσυναίσθηση, κοινωνικές δεξιότητες), Επικοινωνία (ενεργητική ακρόαση, αποτελεσµατική ερώτηση, απάντηση, αποτελεσµατική οµιλία), Σκοπός (Purpose), Agility, Προσαρµοστικότητα, Ευελιξία, Περιέργεια και Σύνθετη Επίλυση Προβληµάτων.

  Σε επίπεδο οργανισµών, υπάρχουν ορισµένα χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει ή να καλλιεργήσει ο οργανισµός, προκειµένου να προωθήσει την υπευθυνότητα και να αξιοποιήσει στο έπακρο τη νοοτροπία της ανάληψης ευθυνών. Αυτά τα χαρακτηριστικά περιλαµβάνουν Σεβασµό, Ακεραιότητα, Αυθεντικότητα, Ειλικρίνεια, Συνέπεια, Μαθησιακή Προσαρµοστικότητα, Ενδυνάµωση και Αποφασιστικότητα.

  adb: Θα µπορούσατε να µας µιλήσετε για το τι ακριβώς περιλαµβάνει το «accountability mindset», αυτή η «νοοτροπία υπευθυνότητας», καθώς και για τα οφέλη της τόσο για άτοµα όσο και για οργανισµούς;

  Η υπευθυνότητα είναι το θεµέλιο για την οικοδόµηση οµάδων «νικητών» και µιας κουλτούρας προσανατολισµένης στα επιτεύγµατα.

  Όταν τα άτοµα, οι οµάδες και οι οργανισµοί αλλάζουν την οπτική τους και αποµακρύνονται από τη νοοτροπία του «κατηγορώ» και µετακινούνται σε µια νοοτροπία ανάληψης ευθυνών, οικοδοµούν εµπιστοσύνη, αυτονοµία, διαφάνεια και ψυχολογική ασφάλεια. Σε αυτό το περιβάλλον, η νοοτροπία ανάληψης της ευθύνης τροφοδοτεί την καινοτοµία, την ανάπτυξη και τη συνεργασία και έχει ως αποτέλεσµα την ευηµερία.

  Τα άτοµα, οι οµάδες και οι οργανισµοί επηρεάζονται θετικά όταν η νοοτροπία της «ανάληψης ευθύνης» είναι το status quo.  Έχει να κάνει µε την επιλογή, τη λήψη αποφάσεων και τη δράση.

  adb: Ποιες είναι οι κύριες προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι εταιρείες όταν προσπαθούν να οικοδοµήσουν µια «νοοτροπία ανάληψης ευθύνης»; Ποια είναι τα εµπόδια τα οποία συνήθως αντιµετωπίζουν;

  Μία από τις κύριες προκλήσεις είναι η αντίληψη ότι η ανάληψη ευθυνών έχει αρνητική χροιά – ότι έχει να κάνει µε κατηγορίες, τιµωρία και κακή απόδοση. Εάν η υπευθυνότητα προσεγγιστεί µε αυτήν τη νοοτροπία, οι εταιρείες όχι µόνο θα αποτύχουν να οικοδοµήσουν µια ακµάζουσα κουλτούρα, αλλά θα είναι πιο πιθανό να οικοδοµήσουν µια τοξική κουλτούρα.

  Η οικοδόµηση µιας νοοτροπίας ανάληψης ευθύνης ξεκινά µε τη δηµιουργία ενός νέου πλαισίου για την υπευθυνότητα.

  adb: Πώς η πανδηµία άλλαξε το χώρο εργασίας και την κουλτούρα των οργανισµών; Μήπως κατέστησε πιο δύσκολη την οικοδόµηση µιας «νοοτροπίας ανάληψης ευθύνης»;

  Η πανδηµία έφερε µαζί της πολλές αλλαγές. Οργανισµοί που ποτέ δεν θα είχαν σκεφτεί την εξ αποστάσεως εργασία, προχώρησαν σε πλήρη αναστροφή και αναγκάστηκαν να αγκαλιάσουν αυτό το µοντέλο εν µια νυκτί. Και αυτό έφερε την καινοτοµία. Ο λανθασµένος διαχωρισµός µεταξύ εργασίας και ζωής εµφανίστηκε πλήρως. Οι προτεραιότητες άλλαξαν. Η ανάγκη να είσαι άνθρωπος και η αξία τού να είσαι άνθρωπος, αναγνωρίστηκε ως αυτό που είναι: πρωταρχικής σηµασίας για το χώρο εργασίας και την κουλτούρα των οργανισµών.

  Από πολλές απόψεις, η πανδηµία άνοιξε την πόρτα στη νοοτροπία της ανάληψης ευθύνης, καθώς οι οργανισµοί έδωσαν µεγαλύτερη έµφαση στην αυθεντικότητα, την ευελιξία µάθησης, την ενδυνάµωση και τη διαφάνεια, για παράδειγµα.

  Υπήρξε µια θεµελιώδης αλλαγή στη νοοτροπία των εργαζοµένων και στην προθυµία τους να δώσουν προτεραιότητα σε άλλα πράγµατα στη ζωή τους πέρα από όποια δουλειά κατέχουν. Οι άνθρωποι θέλουν την επιτυχία µε τους δικούς τους όρους και µε τον τρόπο που οι ίδιοι την ορίζουν.

  adb: Κατά τη γνώµη σας, έχει αλλάξει το µοντέλο ηγεσίας; Χρειάζονται οι ηγέτες επιχειρήσεων µια νέα νοοτροπία και ένα νέο σύνολο ικανοτήτων και δεξιοτήτων;

  Οι ηγέτες επιχειρήσεων, οι business leaders, πρέπει να είναι σε θέση να αντιδρούν και να ανταποκρίνονται σε γεγονότα εντός και εκτός του οργανισµού και να αναλαµβάνουν τις ευθύνες που τους αναλογούν απέναντι σε ένα ευρύτερο φάσµα stakeholders. Οι ηγέτες πρέπει να διαθέτουν στρατηγική προοπτική, αποφασιστικότητα, δεξιότητες ανάλυσης καθώς και επίλυσης προβληµάτων και ικανότητες self-management όπως ενεργητική µάθηση, ανθεκτικότητα, ανοχή στο stress και ευελιξία. Το πιο σηµαντικό είναι ότι πρέπει να είναι άνθρωποι και να καθοδηγούν µε ανθρωπιά.

  adb: Τι θα συµβουλεύατε τους  Έλληνες επιχειρηµατίες και ηγέτες του HR;

  «Βe human». Να είστε άνθρωποι. Ακούστε, ακούστε πραγµατικά τους ανθρώπους σας. Ενεργήστε σύµφωνα µε αυτό που ακούτε. Επικεντρωθείτε στη δηµιουργία και την καλλιέργεια µιας κουλτούρας που να «αγκαλιάζει» τη νοοτροπία της ανάληψης ευθύνης.

  26o HR Symposium

  Με κεντρικό µήνυµα “From flux to flow”, το 26o HR Symposium θα πραγµατοποιηθεί στις 7 Μαρτίου από την KPMG στην Ελλάδα και θα φέρει σε επαφή top στελέχη και thought leaders από κορυφαίους οργανισµούς, για να συζητήσουν και να αναδείξουν τη διαρκώς αυξανόµενη σηµασία του HR για τους οργανισµούς, παρουσιάζοντας καλές πρακτικές, παγκόσµιες τάσεις, καινοτοµίες και νέες ιδέες, που οδηγούν τις εξελίξεις στον κλάδο ∆ιοίκησης Ανθρώπινου ∆υναµικού.

  Μάθετε περισσότερα για το συνέδριο: https://bit.ly/26HRSymposium

  Who is Who

  Η Kate Lee είναι η founder της εταιρείας By The Horns. Εργάζεται ως Coach και Strategic Advisor για πολλές εταιρείες που ανήκουν στο δείκτη Fortune 500 αλλά και start-ups, ακαδηµαϊκά ιδρύµατα και ΜΚΟ, προκειµένου να υιοθετήσουν νοοτροπία ανάληψης ευθύνης (accountability mindset), για να οικοδοµήσουν ισχυρές ακµάζουσες κουλτούρες, να ξεπεράσουν πολύπλοκες προκλήσεις και να δηµιουργήσουν ουσιαστικές στρατηγικές. Άρθρα της έχουν δηµοσιευθεί στα Harvard Business Review, Supply Chain Quarterly, Prehospital Disaster Medicine και από τους οργανισµούς Harvard Business Publishing, EBSCO Publishing και Thrive Global.  Έχει ερευνήσει και γράψει case studies για αξιοποίηση σε προγράµµατα εκπαίδευσης σε κολλέγια και πανεπιστήµια, συµπεριλαµβανοµένων των Harvard Business School, Harvard School of Public Health και University of Washington.