16 Χρόνια Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Γραμμής για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000

Η Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000, ένας κοινός αριθμός σε όλη την Ευρώπη, που λειτουργεί από εθνικούς φορείς εξειδικευμένους για τη διαχείριση περιστατικών εξαφάνισης παιδιών, παροχής ενημέρωσης, υποστήριξης  και πληροφοριών, σήμερα, συμπληρώνει 16 χρόνια λειτουργίας. Βασικός στόχος, η δωρεάν υποστήριξη αγνοούμενων παιδιών και των οικογενειών τους, με κάθε δυνατό μέσο και υπηρεσία. Εμπνευστής της κοινής Ευρωπαϊκής Γραμμής για τα Εξαφανισμένα Παιδιά, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», Κώστας Γιαννόπουλος, ο οποίος έχει βραβευθεί για αυτό από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία για τα Εξαφανισμένα Παιδιά (Missing Children Europe).

«Το Χαμόγελο του Παιδιού», αποτελεί έναν από τους πρώτους Οργανισμούς μέλη της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας για τα Εξαφανισμένα Παιδιά (Missing Children Europe), που υλοποίησαν την Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000 πανευρωπαϊκά, και φροντίζει ώστε να είναι πάντα διαθέσιμη, στελεχωμένη με Κοινωνικούς Λειτουργούς, Ψυχολόγους και Διερμηνείς, 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο. Η Γραμμή 116000, που λειτουργεί «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στην Ελλάδα στον τομέα εξαφάνισης παιδιών, έχει λάβει πανευρωπαϊκή διάκριση και επιβράβευση, ενώ παράλληλα έχει αξιολογηθεί με τη μέγιστη βαθμολογία (100%) ολοκληρώνοντας την πιστοποίησή του.

Από το 2007 έως σήμερα, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» έχει διαχειριστεί 108.066 κλήσεις.

Μέσω της 116000, οι φορείς καθοδηγούν και υποστηρίζουν τις οικογένειες, παρέχουν συμβουλές για τη διαχείριση των διαδικαστικών θεμάτων που καλούνται να αντιμετωπίσουν, μεταξύ αυτών και  τα ΜΜΕ, και παράλληλα αναλαμβάνουν να συνεργαστούν στενά με την Αστυνομία, με φορείς παιδικής προστασίας και άλλους εμπλεκόμενους και συναρμόδιους φορείς. Παράλληλα, μέσα από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία για τα Εξαφανισμένα Παιδιά (Missing Children Europe) δημοσιοποιούνται περιστατικά εξαφανισμένων παιδιών για τα οποία κρίνεται απαραίτητη διακρατική ευρωπαϊκή κινητοποίηση. Στις περισσότερες χώρες, η επικοινωνία με τη Γραμμή 116000 δεν περιορίζεται στις κλήσεις μέσω τηλεφώνου, αλλά μπορεί να γίνει και γραπτά, μέσω chat, email κ.λπ.

Tα μέλη της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας για τα Εξαφανισμένα Παιδιά (Missing Children Europe), για 16 συνεχή έτη στοχεύουν, στη βελτιστοποίηση και εξέλιξη των υπηρεσιών που παρέχονται για τη διαχείριση περιστατικών εξαφάνισης παιδιών. Ενδεικτικά, οι νέες προσθήκες στο πρόγραμμά τους για το 2022:

● Η έναρξη του #RADAR διαδικτυακού εκπαιδευτικού σεμιναρίου για επαγγελματίες με θέμα τους λόγους που οδηγούν τα παιδιά να τρέπονται σε φυγή

● Η λειτουργία του site www.missingchildrenukraine.eu για τα εξαφανισμένα παιδιά στην Ουκρανία, λόγω πολέμου, αλλά και γραφείο πληροφοριών για την Ουκρανία

● Ένταξη της θεματικής των εξαφανισμένων παιδιών στη Στρατηγική για τα Δικαιώματα του Παιδιού του Συμβουλίου της Ευρώπης

● Συνασπισμός με την Ομάδα Συνηγορίας για τη Νομοθεσία της ΕΕ για την σεξουαλική κακοποίηση (EU CSA (Child Sexual Abuse) Legislation Advocacy Group-ECLAG)  με συν-επικεφαλής την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία για τα Εξαφανισμένα Παιδιά (Missing Children Europe – MCE) και συμμετοχή 103 οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών

● Μεθοδολογία προγράμματος iCare και συνέδριο πάνω στο θέμα της διαμεσολάβησης χωρίς αποκλεισμούς παιδιών

● Πραγματοποίηση του Συνεδρίου “Under the Radar” & Εορτασμός της 20ής Επετείου